Bedrijfswagens: akkoord over de CO2-referentie-uitstoot voor 2024

Als je een bedrijfswagen hebt die voor privédoeleinden kan worden gebruikt, word je in principe belast op dit voordeel. Om belasting te kunnen heffen, moet er een raming gebeuren van het voordeel van alle aard d.w.z. moet hieraan een waarde worden toegekend.

De minister van Financiën had aangekondigd dat hij werkte aan een voorstel om te voorkomen dat begunstigden van bedrijfswagens met verbrandingsmotoren te maken krijgen met een plotse stijging van de kosten voor het voordeel van alle aard (VAA). Een van de elementen die werden gebruikt om het belastbare voordeel te ramen, namelijk de vergelijking met de referentie-CO2-uitstoot, dreigde immers een negatieve invloed te hebben op de belastingheffing.

Peggy Criel, Legal Expert bij Partena Professional, legt uit wat de veranderingen zijn voor begunstigden van een bedrijfswagen.

Hoe wordt het voordeel van alle aard berekend?

Het voordeel van alle aard van een bedrijfswagen wordt berekend op basis van de volgende formule:

(cataloguswaarde x degressiviteitscoëfficiënt) x 6/7 x CO2-percentage.

Voor elektrische bedrijfswagens is het CO2-percentage nog steeds 4%. Voor andere bedrijfswagens wordt het CO2-percentage bepaald op basis van de zogenaamde referentie-CO2-uitstoot. Deze referentie-CO2-uitstoot wordt jaarlijks vastgesteld bij koninklijk besluit.

Wat gebeurde er begin 2024?

De referentie-CO2-uitstoot voor 2024 wordt bepaald op basis van de gemiddelde CO2-uitstoot, over een bepaalde periode van 12 maanden, van wagens die als nieuw zijn ingeschreven.

De referentie-uitstoot was echter sterk gedaald, voornamelijk als gevolg van de uitgebreide elektrificatie van het wagenpark. De verlaging van de referentie-uitstoot leidt tot een verhoging van het belastbare voordeel.

Destijds gaf de minister van Financiën aan dat hij het schokeffect van de nadelige gevolgen van deze verhoging wilde milderen.
Er is geen probleem bij de berekening van het belastbaar voordeel voor elektrische bedrijfswagens. Voor deze wagens wordt immers automatisch rekening gehouden met een CO2-percentage van 4%, zonder vergelijking met de zogenaamde referentie-uitstoot.

Wat is de inhoud van het regeringsakkoord?

Na wekenlange onderhandelingen hebben de leden van de federale regering eindelijk een akkoord bereikt.
Tot nu toe werd alleen rekening gehouden met de NEDC-waarden om de referentie-CO2-uitstoot te bepalen. Sinds 2021 hebben nieuwe fossiele wagens (benzine, diesel, LPG) echter een WLTP-waarde. Het bepalen van de referentie-uitstoot op basis van de NEDC-waarden lijkt niet langer representatief.

De minister van Financiën heeft daarom aangekondigd dat de bepaling van deze referentie-uitstoot vanaf 2024 zal worden gemoderniseerd. Voortaan wordt voor wagens met een bekende NEDC-norm rekening gehouden met de NEDC-waarde. Voor wagens die geen NEDC-norm hebben, wordt rekening gehouden met de WLTP-waarde. En voor elektrische wagens wordt rekening gehouden met een 0-uitstoot.

Hierdoor krijgen we een correcte en representatieve berekening van de referentie-CO2-uitstoot. De belastingverhoging voor bedrijfswagens zou daardoor beperkt moeten blijven tot 3,85%.

En concreet?

  • Als we het voorbeeld nemen van een bedrijfswagen van het type BMW X1, diesel, nieuw, cataloguswaarde 45.600 €, CO2-uitstoot 128 gr, dan wordt het belastbare VAA als volgt berekend: In 2023 (referentie CO2-uitstoot = 67): het gemiddelde maandelijkse belastbare VAA bedroeg 377 € (jaarlijks belastbaar voordeel = 4.533 €)
  • In 2024 (referentie-uitstoot = 65): het gemiddelde maandelijkse belastbare VAA (zonder de eventuele degressiviteit van de cataloguswaarde van het voertuig) bedraagt 384 € (jaarlijks belastbaar voordeel = 4.612 €)

De beperkte verlaging van de referentie-uitstoot, van 67 naar 65, zorgt ook voor een beperking van de stijging van het belastbare VAA.

De sociale secretariaten moeten nu onderzoeken hoe de lonen van januari te corrigeren voor de betrokken werknemers. Dus ook voor de begunstigden van een bedrijfswagen met verbrandingsmotor blijven de fiscale gevolgen beperkt.

Lees verder

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER