Winstpremie of CAO90 loonbonus, als beloning voor teamwerk 

Er was in 2023 geen verdere stijging in het aandeel werknemers die een CAO90 loonbonus of winstpremie kregen. In totaal geniet een op vijf werknemers in 2023 van ofwel de CAO90 loonbonus (18%) ofwel van de winstpremie (2%). De CAO90 loonbonus kent het meest bijval, vooral bij werkgevers met meer dan 20 werknemers, die het benutten voor het behalen van collectieve doelstellingen.

De winstpremie bekoort ook de kleinste kmo’s en komt in 2023 eindelijk terug op zelfde niveau als in 2020, toen het ging om de winst van 2019. Het uitgereikte bedrag is wel gestegen. Dit berekent SD Worx op basis van de meest recente loondata tot en met december 2023 van meer dan 1,2 miljoen werknemers in de privésector bij meer dan 37.000 Belgische werkgevers.

Ook bij de kleinste kmo’s

De loonbonus CAO 90 bestaat ondertussen 15 jaar (sinds 2008) en is fiscaal een interessant instrument om groepen medewerkers te belonen die een gezamenlijke doelstelling halen. Het geeft werkgevers vrijheid omdat het (net als de winstpremie) niet aangerekend moet worden op de loonmarge én niet elk jaar moet toegekend worden. Fiscaal interessant is ook de winstpremie die nu 6 jaar bestaat en die aan alle medewerkers wordt toegekend voor de behaalde winst van het afgelopen boekjaar.

Winstpremies komen meest voor bij kmo’s tot 20 werknemers. Bijna 90% van alle werkgevers die een winstpremie gaven, zijn kmo’s met minder dan 50 werknemers. Als je rekening houdt met het aantal werkgevers in elk segment kent dit beloningsinstrument momenteel relatief gezien het meest succes bij de organisaties tussen 500-1000 werknemers (6% vindt de weg ernaartoe).

De CAO90 loonbonus kent een breder bereik en overtuigt de helft van alle werkgevers met meer dan 250 werknemers. Als je rekening houdt met het aantal bedrijven, dan geldt: hoe groter de kmo, hoe meer succes de maatregel heeft.

unnamed 8 1

Minstens een op vijf werkgevers (met meer dan 20 werknemers) kiest voor CAO90 loonbonus

Vanaf 20 werknemers gaat het om minstens een op vijf werkgevers die de speciale loonbonus aanbiedt: 19% is het laagste aandeel bij kmo’s van 20-49 werknemers. In de grotere organisaties gaat het gemakkelijk om de helft van de werkgevers. Enkel bij de kmo’s met minder dan 20 werknemers gaat het gemiddeld om minder dan 5%.

Het is voor het eerst dat het aandeel werknemers niet verder stijgt: bijna 18% of een op zes krijgt in 2023 een premie voor behaalde collectieve resultaten. Dit is evenveel als vorig jaar. Het uitgekeerde (mediaan)bedrag is het laatste jaar gedaald met 12% en bedraagt nu €850 (bruto). Daarmee komt het onder het niveau van 2021.

Enkel het bedrag van de winstpremie is gestegen

De winstpremie bestaat nu zes jaar. De voorzichtige opmars kende een dip in het jaar 2021, toen de premies betrekking hadden op de winsten in het coronajaar 2020. In 2023 kent deze winstdeling geen verdere stijging van het aandeel werknemers, maar komt het aandeel werknemers weer op hetzelfde niveau als voor de coronacrisis.

In 2023 krijgt 2% van de werknemers een winstpremie. Het mediaanbedrag is wel verder gestegen, tot boven de €1.000 (€1.060); dat is een stijging met 32% het laatste jaar.

Anneleen Verstraeten, juridisch adviseur van SD Worx:

“Bijna de helft van de werkgevers geeft al drie jaar op rij een winstpremie. Dit betekent dat zij het belangrijk vinden om hun winst te delen met hun medewerkers en dat de winstdeling ook geapprecieerd wordt door medewerkers, anders blijf je dit niet doen. Dit instrument is een mooie aanvulling op de CAO90 loonbonus, waar je op heel specifieke objectieven kan sturen. Beiden hebben naast hun gunstige parafiscale behandeling een echte collectieve insteek, waardoor je het groepsgevoel binnen je onderneming aanwakkert en in de verf zet. Bovendien maken deze bonussen je aantrekkelijker ten opzichte van andere werkgevers.”

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER