Arbeidsmigratie oplossing voor de war for talent en economische groei

België heeft arbeidsmigranten nodig om vacatures in te vullen die anders moeilijk of niet ingevuld zouden geraken, blijkt uit cijfers van Bain & Company en House of HR. Door de economische groei in Polen, Roemenië, Bulgarije en Hongarije zijn steeds minder mensen uit die landen geneigd om naar het buitenland te trekken voor werk. Ook al is er een toename van arbeidsmigranten uit Letland, Kroatië en Oekraïne, toch wordt de groep arbeidsmigranten in ons land steeds kleiner. Dat komt omdat onze buurlanden op zoek zijn naar dezelfde profielen, maar zich beter in de markt positioneren dan ons land. Daarom pleit Accent voor een betere employer branding voor België.

Arbeidsmigratie als deel van oplossing voor de war for talent en economische groei

Ongeveer 16% van alle arbeidskrachten die actief zijn op de Belgische markt zijn afkomstig uit het buitenland, blijkt uit cijfers van de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Het recente rapport van de OECD over arbeidsmigratie bevestigt dat België arbeidsmigranten nodig heeft om bepaalde moeilijke vacatures in te vullen en voor welvaart en economisch groei te zorgen.

Volgens Accent is arbeidsmigratie, samen met o.a. de activering van de niet-actieve beroepsbevolking, een belangrijk deel van de oplossing voor de war for talent op de Belgische arbeidsmarkt.

Economische migranten verbreden namelijk de groep van de actieve beroepsbevolking. Hun tewerkstellingsgraad is hoog, ze betalen mee belastingen en dragen ook mee de kosten voor de sociale zekerheid die onder druk staat door de vergrijzing. Bovendien verrijken economische migranten onze arbeidsmarkt met kennis en skills waardoor ook het menselijk kapitaal hier verder ontwikkelt.

“Door de vergrijzing, meer en meer langdurig inactieven en te weinig instroom van jongeren op onze arbeidsmarkt, zien we dat België echt een beroep moet doen op arbeidsmigranten om economische groei te kunnen realiseren en bedrijven te helpen groeien,” aldus Anna Gaik van de Foreign divisie van Accent.

Economische groei zorgt voor verschuivingen in arbeidsmigratie

Mensen die beslissen om hun land te verlaten voor een loopbaan in het buitenland, doen dat omdat ze in eigen land geen werk vinden, omdat de salarisverschillen met het thuisland groot zijn of om te ontsnappen aan uitdagende leefomstandigheden. Sinds de grenzen in Europa zijn opengegaan, komen buitenlandse werkkrachten in België voornamelijk uit Centraal-, Oost- en Zuid-Europa (45-65%). Traditioneel leveren Polen (20-25% van de arbeidsmigranten in België), Roemenië, Bulgarije en Hongarije veel arbeidsmigranten voor de Belgische markt.

Maar steeds minder mensen uit die landen zoeken naar een job in het buitenland omdat de economie er groeit en de leefomstandigheden verbeteren.

De keuze om te verhuizen voor een job wordt steeds minder aantrekkelijk, waardoor minder mensen geneigd zijn om een job in het buitenland te gaan zoeken.

Ook al doet het omgekeerde fenomeen zich voor in Oekraïene, Letland en Kroatië, waar werkloosheid nog relatief hoog is en lonen in vergelijking met West-Europa redelijk laag zijn, toch daalt het totale aantal arbeidsmigranten. We moeten dus met verschillende landen vissen uit dezelfde, steeds kleiner wordende internationale vijver.

België mist aantrekkelijkheid voor buitenlandse arbeidskrachten

Hoewel de baremalonen in België best hoog zijn, kan dat niet opwegen tegen de onbekendheid van België als land voor arbeidsmigratie, en het feit dat ons land veel minder aantrekkelijk is dan onze buurlanden. Deze situatie werd eerder ook aangekaart door de vijf Vlaamse universiteiten en het Belgische bedrijfsleven in een visienota.

Onze buurlanden trekken daarom meer arbeidskrachten aan. Vooral Luxemburg en Nederland doen het opmerkelijk beter dan België. “België is slecht zichtbaar en onbekend voor buitenlandse werkkrachten en er is een gebrek aan informatiepunten.

De lonen mogen dan wel goed zijn, maar als je dat afzet tegen ons belastingssysteem en de levensduurte is België niet meer aantrekkelijk,” vertelt Anna Gaik van de Foreign divisie van Accent.

Ook de huisvestingsmarkt in België is niet voldoende afgestemd op arbeidsmigratie. Vergeleken met andere landen hinken we enorm achterop door te rigide wetgevingen rond cohousing en niet-traditionele vormen van samenwonen.

“Om ons aantal buitenlandse arbeidskrachten op peil te houden, moeten we werken aan de employer branding van ons land” aldus Anna Gaik van de Foreign divisie van Accent.

“Het grote aanbod aan werk in België moet zichtbaarder gemaakt worden, en arbeidsmigranten, maar ook de bedrijven die hen willen aanwerven, moeten voldoende informatie krijgen en toegang tot diensten die hen kunnen helpen om in orde te zijn met alle noodzakelijke formaliteiten”. Accent denkt hiervoor aan gespecialiseerde uitzendkantoren, en aan informatiecentra zoals die reeds bestaan voor tradeprofielen.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER