Arbeidsdeal: geen revolutie, wel positieve evolutie

Ongeveer een kwart van de Belgische kmo’s (tot 250 werknemers) verwacht dat ze van hun werknemers nog in 2022 de vraag krijgen naar ‘recht op deconnectie’ en een tweewekelijks wisselend uurrooster. Eén op vijf verwacht ook de vraag naar de vijfdagenwerkweek in vierdagen. Toch blijven glijdende werkuren voor kmo’s de winnende flexibiliteitsformule; deze behoren eigenlijk niet tot het pakket van de arbeidsdeal.

Flexibiliteit in uren, dagen en weken is een troef om talent aan te trekken en te behouden.

Dit zijn inzichten op basis van een bevraging bij 612 kmo-bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken in maart met betrekking tot hun tewerkstelling. Via de arbeidsdeal wil de regering meer flexibiliteit verzekeren, maar hoe kijken kmo ondernemers ernaar? SD Worx bevroeg in welke mate er in 2022 in hun bedrijf vraag zal zijn naar verschillende vormen van flexibiliteit.

Kwart kmo’s verwacht vraag naar ‘recht op deconnectie’ en 2-wekelijks wisselend uurrooster

Van alle instrumenten van de arbeidsdeal verwachten kmo-ondernemers het meest van het ‘recht op deconnectie’ en het 2-wekelijks wisselend uurrooster.

Een kwart, nl. 24,1% stelt dat er al in 2022 heel/eerder zeker vraag komt naar het ‘recht op deconnectie’. De vraag ligt hoger in dienstensectoren (25,3%) en lager in de secundaire sector (17,9%). Ook de vraag naar het 2-wekelijks wisselend uurrooster (ook soms co-ouderschapsregeling genoemd) verwacht bijna een kwart (23,9 %) van de Belgische kmo’s. Voor kmo’s met meer dan 50 werknemers ligt dit percentage hoger: nl. 40,% tot 48% bij kmo’s met meer dan 100 werknemers verwachten deze vraag van hun werknemers.

Eén op vijf kmo’s verwacht vraag naar vierdagenwerkweek

De vraag naar de vier dagenwerkweek, waarbij een werknemer niet meer vijf dagen acht uur werkt maar wel vier dagen van 9,5 uur, verwacht ongeveer één op vijf kmo’s (22,5%) eerder of zeker in 2022.

Dit sluit aan op werknemersonderzoek, waarbij ongeveer vier op de tien werknemers aangeven wel minder dagen te willen werken, maar dan langere dagen, zoals de vijfdagenweek in vier dagen mits langere uren. Dit geldt iets sterker voor mannen (41%) dan voor vrouwen (33%). Het leeft meer in de grotere kmo’s en minder bij wie werkt in een kmo met minder dan 50 werknemers (<35%).

Meeste vraag naar glijdende werkuren

Ter vergelijking: glijdende werkuren worden door 42 % van de kmo’s naar voren geschoven als een instrument waar heel zeker of eerder zeker vraag zal naar zijn. Het is de winnende flexibiliteitsformule, al behoort die eigenlijk niet tot het pakket van de arbeidsdeal.

Een wettelijk kader rond glijdende werkuren bestaat al langer en geeft de mogelijkheid om dit dit op ondernemingsniveau in te voeren, mits het respecteren van specifieke voorwaarden. Een glijtijdregeling houdt in dat je als werknemer kiest wanneer je werkdag start en stopt, dit binnen het kader van de afspraken binnen de onderneming.

Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx vat de inzichten samen: “De arbeidsdeal is geen revolutie, maar wel een positieve evolutie. De verdienste ligt in het meer concretiseren van flexibiliteit in de arbeidsorganisatie. Denk maar aan het concrete voorbeeld van een tweewekelijks variabel werkrooster, voor ouders in co-ouderschap. Bijna een kwart van de kmo ondernemers verwacht hier in 2022 nog vraag naar. De vierdagenwerkweek leeft ook bij een op vijf kmo’s.”

De kmo specialist van SD Worx gaat verder: “We zien werkgevers die openstaan voor de behoeften van werknemers. Ze denken na over nieuwe formules onder meer om nieuw talent aan te trekken in tijden van schaarste. Ze willen mensen die in het bedrijf passen en hen behouden. Uiteindelijk wil je komen tot een winnende ‘love story’. Dat is een combinatie van inspelen op het individu, zonder het team te vergeten. Het vinden van een compromis met flexibiliteit die past bij de specifieke bedrijfsvoering en het team. Het is nooit een kwestie van uitsluitend aan jezelf denken.”

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER