8 op 10 Belgen wil dat hun bedrijf flexwerk beter aanpakt

Unit4, actief in cloud bedrijfssoftware voor middelgrote dienstverlenende organisaties, heeft de resultaten van haar tweede jaarlijkse Business Future Index bekendgemaakt. Het bedrijf onderzocht 3.450 mensen in 12 internationale markten, waaronder 150 mensen in België, om te begrijpen hoe de bedrijfsprestaties de afgelopen 12 maanden werden beïnvloed door de pandemie, en onthult hoe veranderingen in HR-strategieën, bedrijfsbeleid en het gebruik van technologie zijn versneld.

Het identificeert ook de prioriteiten voor bedrijven voor het komende jaar en onderzoekt de belangrijkste uitdagingen voor organisaties nu de wereld moeilijke economische tijden tegemoet gaat. Uit de resultaten blijkt een rechtstreeks verband tussen de voordelen van snellere verandering en betere bedrijfsprestaties. Zij wijzen ook op duidelijke gebieden waarop actie moet worden ondernomen, willen organisaties concurrerend blijven.

Belangrijkste bevindingen voor België

  • Impact van de COVID-19-pandemie: Meer dan negen van de tien organisaties melden een aanzienlijke versnelling van hun activiteiten als reactie op de COVID-19-pandemie. Deze versnelling omvat digitale transformatiemaatregelen (52%), flexwerk (51%) en de invoering van software en tools om de productiviteit en ervaring van werknemers te ondersteunen (51%).
  • Versnelling van de verandering: Degenen die de verandering hebben omarmd, hebben duidelijke voordelen gemerkt, waaronder verbeterde digitalisering op de werkplek (80%), verbeterde klant-/eindgebruikerservaring (76%), verbeterd welzijn (74%) en meer samenwerking binnen de teams (72%).
  • Priotiteiten voor de toekomst: het aantrekken en behouden van talent (59%), het opzetten van nieuwe producten en diensten (58%) en digitale transformatie (64%) worden genoemd als prioriteiten voor de komende 12 maanden.
  • Uitdagingen voor de toekomst: Om deze prioriteiten te verwezenlijken, moet de werkwijze en structuur van organisaties worden veranderd (59%), moet worden ingespeeld op de concurrentiedruk (59%) en moeten de talentstrategieën snel worden verbeterd (53%).
  • Flexwerk: Maar liefst 78% van de respondenten vindt dat de aanpak van flexwerk in hun bedrijf moet worden verbeterd. Bovendien is 62% van mening dat de technologie en tools die hun bedrijf ter beschikking stelt, niet geschikt zijn voor hybride en flexwerk.

Actieplan voor verandering: mensen, beleid, tools

De Index laat zien dat er geen ruimte is voor zelfgenoegzaamheid als het gaat om het omarmen van verandering en dat zelfs organisaties die in 2021 goed presteerden, het zich niet kunnen veroorloven het tempo van hun transformatie te vertragen.

Net als de Index voor 2021 – waarin de noodzaak werd vastgesteld om meer aandacht te besteden aan mensen en niet alleen aan winstgevendheid en productiviteit – belichten de algemene bevindingen voor 2022 de uitdagingen op het gebied van mensen, beleid en tools nu organisaties zich voorbereiden op hun operationele prioriteiten voor de komende 12 maanden.

Op elk gebied belicht de Index de prioriteiten waarop organisaties hun actieplannen kunnen richten om veranderingen te versnellen:

  • Mensen: De strategieën voor flexwerk moeten verder worden verbeterd om te voorkomen dat werknemers de overstap maken naar werkgevers met aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden. Bedrijfsleiders moeten ook de nodige inspanningen leveren om te laten merken dat zij hun teams begrijpen. Zo denkt 80% van alle ondervraagde de managers dat het welzijn van werknemers in 2021 is verbeterd, tegenover slechts 68% van de werknemers.
  • Beleid: Milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur (ESG) en diversiteit worden in de Index genoemd als gebieden waar verdere actie nodig is. Twijfelachtige ESG-referenties worden gezien als een factor die het vermogen om talent aan te trekken beïnvloedt. Een andere uitdaging is het vermogen om talent van meerdere generaties aan te trekken – een essentiële bijkomende reden om meer aandacht te besteden aan diversiteit.
  • Tools: Om in te spelen op de concurrentiedruk en organisatiestructuren aan te passen, is er nog veel ruimte om technologieën toe te passen zoals de cloud, real-time gegevensbeheer en reportingtools, workflowautomatisering en AI/machine learning.

“Zoals elke crisis liet de pandemie zien dat organisaties beter presteerden als ze bereid waren om innovatiever en vooruitstrevender te zijn in hun personeels- en technologiestrategieën en in hun bedrijfsbeleid”, aldus Mike Ettling, CEO van Unit4.

“In 2023 zullen bedrijven over de hele wereld te maken krijgen met druk op verschillende vlakken, zoals geopolitieke kwesties, inflatie en stijgende energieprijzen, en aanhoudende concurrentie om talent. Het vermogen om dergelijke obstakels te overwinnen is essentieel. Er is geen ruimte voor aarzeling of inertie, wat een blijvend effect kan hebben op toekomstige prestaties.”

Volgens de gegevens van de Index van dit jaar is de kans groter dat organisaties die in tijden van economische onzekerheid een evenwicht vinden tussen fiscale verantwoordelijkheid en de vraag naar innovatie, betere operationele prestaties leveren. De Business Future Index 2022 biedt een kader voor de ondersteuning van versnelde verandering en wijst op een specifiek actieplan waarin investeringen gericht kunnen worden gedaan om tastbare voordelen op te leveren.

+++

Een exemplaar van het verslag, een interactief eBook en begeleidende infografieën bij het rapport zijn hier te downloaden.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER