5000 Vlamingen laten hun auto in juni zoveel mogelijk aan de kant

Vandaag begint voor zo’n 5000 Vlamingen hun ‘30 Dagen Minder Wagen’. De tweede editie van deze campagne daagt deelnemers opnieuw uit om hun auto een maand lang zoveel mogelijk aan de kant te laten en voorrang te geven aan meer duurzame mobiliteitsoplossingen. Uit de eerste bevraging blijkt dat 71% van de deelnemers voor de eerste keer deelnemen. De deelnemers wonen hoofdzakelijk buiten de centrumsteden (62%). Elke leeftijdsgroep is vertegenwoordigd, enkel jongeren onder de 25 voelen zich minder aangesproken. Er zijn deelnemers in (op drie na) alle Vlaamse gemeenten. De meeste deelnemers komen verhoudingsgewijs uit de gemeente Hoeilaart. Men kan nog altijd inschrijven om mee te doen.

‘30 dagen minder met de wagen rijden, lukt jou dat?’

Zo’n 5000 Vlamingen gaan de hele maand juni die uitdaging aan. Ze gingen in op de oproep van Netwerk Duurzame Mobiliteit om dertig dagen lang te kiezen voor alternatieven voor hun eigen auto. Het doel: ingebakken verplaatsingsgewoonten duurzaam veranderen, gesteund door anderen die hetzelfde doel nastreven. Op basis van de bevindingen van de deelnemers worden beleidsadviezen geformuleerd waar lokale, gewestelijke en federale overheden mee aan de slag kunnen.

5000 deelnemers, dat is gelijklopend met de 5200 deelnemers die vorig jaar startten op 1 juni. In de loop van de maand juni 2022 liep dat aantal op tot zo’n 6500 deelnemers. Ook mensen die vandaag of later op de maand inschrijven, zijn nog altijd welkom. Iedereen die zich inschrijft krijgt bruikbare tips rond deelmobiliteit, routes in de buurt en de nodige inspiratie om de maand zoveel mogelijk autovrij door te komen. Intekenen op de campagne kan nog steeds op www.30dagenminderwagen.be.

Opvallend veel nieuwe rekruten

De deelnemers werden na hun inschrijving al kort bevraagd over hun profiel, en hun huidige vervoersgewoontes en verwachtingen. Opvallend is dat 71% van de deelnemers nieuwe inschrijvingen zijn, die met andere woorden niet deelnamen aan de vorige editie van 30 Dagen Minder Wagen.

‘We durven hopen dat een groot deel van de mensen die vorig jaar deelnamen, hun gewoontes duurzaam hebben veranderd’, oppert Laura Berthoud, campagnecoördinator van 30 Dagen Minder Wagen.

‘Uit de bevraging van de deelnemers van vorig jaar, drie maanden na het einde van de campagne, bleek dat 30,7% zich nog altijd significant minder met de (eigen) wagen verplaatste. Daarom zijn we blij dit jaar een grotendeels nieuwe doelgroep aan te spreken. De groepsinschrijvingen, een andere nieuwigheid van deze editie misten ook hun doel niet, dat kunnen we afleiden aan de in totaal 179 groepen collega’s, buurtbewoners en gezinnen die zich aanmeldden.’

Hoeilaart is de gemeente waar in verhouding het meeste mensen deelnemen aan deze editie van ‘30 Dagen Minder Wagen’: ‘Ik nam vorig jaar al deel en vond het heel positief hoe we vanuit de organisatie gestimuleerd werden met onder meer heel wat tips’, zegt Hoeilaarts schepen van mobiliteit Pieter Muyldermans. ‘Ik heb de oproep tot deelname gedeeld met de personeelsleden van de gemeente, en ook binnen mijn partij. Als gemeentebestuur hebben we ook in onze beleidsdoelstellingen gezet om meer mensen te stimuleren tot het gebruik van alternatieve vervoersmodi. Ik ben verheugd dat Hoeilaart als kleine gemeente nu de meeste deelnemers van heel Vlaanderen telt, dus dat onze campagne hier zo goed aansloeg. Zo zie je maar dat de ondersteuning van een dergelijk initiatief door het gemeentelijk niveau echt wel resultaten geeft’, besluit Muyldermans.

Ook Veronique (53) uit Brugge, die vorig jaar deelnam aan de campagne, zag haar mobiliteitsgedrag danig veranderen: ‘Ik heb mijn auto verkocht en een elektrische fiets in de plaats gekocht. Dat was voor mij een beslissing die ik zonder de actie nooit had aangedurfd.‘

Wie doet dit jaar mee met 30 Dagen Minder Wagen?

Opvallend is dat dit jaar nog meer mensen uit meer landelijke gebieden zich aangesproken voelen. Slechts 38% van de deelnemers woont in de 13 Vlaamse centrumsteden of Brussel. Bij de eerste editie was dat nog 43,6%. Net iets meer vrouwen nemen deel, namelijk 57%. De campagne lijkt vooral hoger opgeleiden aan te spreken: 69% van de deelnemers is hoger opgeleid, tegenover 47% van de globale Vlaamse populatie. Verder zijn alle leeftijdscategorieën ongeveer gelijk vertegenwoordigd: 25-35, 35-45, 45-45, 55-65, en 65+. Elke leeftijdsgroep maakt tussen de 16 en 20% uit van de deelnemers. Enkel jongeren onder de 25 zijn goed voor ‘maar’ 9% van de totale deelnemers.

Laura Berthoud trekt enkele voorlopige conclusies: ‘In alle Vlaamse gemeenten, op drie na (Glabbeek in Vlaams-Brabant, Mesen in West-Vlaanderen en Horebeke in Oost-Vlaanderen) zijn er mensen die deelnemen. Voor het tweede jaar op rij zien we daarnaast dat duurzame mobiliteit voor alle leeftijden is. Enkel jongeren zijn wat ondervertegenwoordigd. Anderzijds is een rijbewijs steeds minder populair bij jongeren. Misschien is duurzame mobiliteit voor hen ‘normaal’, eerder dan iets waarvoor een campagne nodig is?’

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER