PARTNERCONTENT

360° aanpak van het welzijn op het werk

Werken aan het welzijn van medewerkers is al langer een must in de bedrijfsstrategie. Een medewerker die zich goed voelt, functioneert beter, heeft een positieve energie. Hoe zorgen we voor medewerkers die zich goed voelen?

Inzetten op het welzijn van medewerkers betekent dat het bedrijf de persoon in zijn geheel ziet en niet alleen verwachtingen heeft qua profiel en/of prestaties. Deze waarden zijn vandaag ook meer dan ooit belangrijk voor (toekomstige) medewerkers. Het bedrijf kan daarin een actieve rol spelen. Het start al bij de indienstreding. Wanneer je iemand in dienst neemt, kijk je ook naar hoe de persoon in het leven staat, zijn familie, zijn omgeving. Er worden al veel middelen voorzien hiervoor, zoals verzekeringen of verlengde ouderschapsverloven.

De nodige steun

Een cruciaal element voor leidinggevenden is hun medewerkers kennen. Door te weten wat de context en omgeving inhoudt. Het spreekt voor zich dat medewerkers geen verplichting hebben om privézaken te bespreken en zich vooral vrij moeten voelen om te delen wat ze wensen.

Wanneer medewerkers het moeilijk hebben, dienen ze zo goed mogelijk ondersteund te worden. Dat kan door er voor hen te zijn, maar ook via externe ondersteuning. Daar kunnen medewerkers bijvoorbeeld terecht voor psychologisch, financieel en medisch advies of coaching. Tijdens de coronapandemie heeft zo’n samenwerking nog meer haar waarde getoond.

Natuurlijk is welzijn op het werk ook zorgen dat er een goede basis is. Dat kan door simpele zaken te voorzien zoals goed functionerende faciliteiten of werkbare plaatsen met het nodige materiaal. Het klinkt vanzelfsprekend, maar in de drukte van het bedrijfsleven gaat het vanzelfsprekende soms makkelijk verloren.

Het nodige respect

Welzijn gaat ook over de organisatiecultuur. Zoals het feit dat men respectvol met elkaar omgaat en erkenning geeft aan prestaties. Wie zijn werk als zinvol beschouwt en zijn bijdrage aan de bedrijfsresultaten ziet, zal ook veel meer investeren om verbeteringen of nieuwe ideeën aan te brengen.
Het komt erop aan autonomie te geven, zodat er een sfeer ontstaat waar transparantie en vertrouwen is. Daaronder valt de vrijheid van spreken, op een respectvolle manier, zonder bang te zijn voor negatieve reacties.

Daarnaast is het van belang dat de objectieven duidelijk én realistisch zijn. Het is ook belangrijk om regelmatig constructieve feedback te geven over de samenwerking. Daar zijn ook moeilijke gesprekken een onderdeel van, steeds op een manier die rekening houdt met de persoon die de boodschap krijgt.

Het nodige geheel

Het gaat ook over de nultolerantie van gedrag zoals pesten, discriminatie en agressie. Als bedrijf moet je duidelijk communiceren welke klankborden voorzien worden voor medewerkers. En nog belangrijker moeten er ook momenten voorzien worden om succes samen te vieren.
Welzijn moet een vast onderwerp zijn op de agenda’s van directievergaderingen. Welzijn op het werk is iets dat soms alleen door HR departementen wordt voorzien, maar moet eigenlijk door heel het bedrijf gedragen worden.

Anne Warnotte, Senior HR Business Partner chez Nestlé Nespresso SA

XX FOTO 104 105 EXPERT Nespresso Anne Warnotte min
Nespresso

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Jouw verhaal lanceren bij #ZigZagHR?

Bespreek met ons de opties om jouw branded content op onze site te zetten.

Ook interessant

LEES MEER