3 trends die de toekomst van HR zullen bepalen

Een nieuw jaar brengt nieuwe uitdagingen en verwachtingen met zich mee. Ook de wereld van HR is aan constante veranderingen onderhevig. De experts van Hogan Assessments, hebben drie belangrijke trends geïdentificeerd die het komende jaar naar hun verwachting de grootste impact zullen hebben binnen de HR sector.

Trend 1: Bedrijven zullen minder nieuw personeel aannemen en in plaats daarvan intern talent ontwikkelen

In 2024 is in alle sectoren een afname in de personeelswerving te verwachten. Deze verwachte afname heeft verschillende demografische redenen, maar kan in grote mate worden toegeschreven aan het feit dat er een generatie met een enorme hoeveelheid kennis en vaardigheden met pensioen gaat. Terwijl deze ervaren werknemers de arbeidsmarkt verlaten, begint een nieuwe generatie werknemers juist net aan hun carrière.

Het probleem hierbij is dat het voor deze minder ervaren jongere werknemers moeilijk is om de gaten op te vullen die hun voorgangers achterlaten. Bedrijven zullen zich dus moeten aanpassen als ze oplossingen willen vinden voor deze uitdagingen.

In 2024 zullen organisaties introspectiever te werk gaan bij wervingsprocedures en er eerder de voorkeur aan geven om intern talent te ontwikkelen dan om buitenshuis naar kandidaten voor functies te zoeken.

Bijscholing en omscholing zullen in 2024 belangrijke strategieën worden voor hr-afdelingen die posities willen invullen. Bijscholingsprogramma’s hebben als doel de vaardigheden van werknemers binnen hun kennisgebied uitbreiden. Bij omscholing ontwikkelen werknemers nieuwe vaardigheden waarmee ze in staat zijn om andere rollen binnen het bedrijf te vervullen.

dr. Ryne Sherman, Chief Science Officer en medepresentator van de podcast The Science of Personality.

“HR afdelingen die ervoor kiezen om deze strategieën toe te passen en in bestaand talent te investeren, kunnen hierdoor niet alleen wervingsproblemen effectief het hoofd bieden, maar hun werknemers ook groeimogelijkheden binnen het bedrijf garanderen, zorgen dat hun personeel op de hoogte blijft van de nieuwste vereisten binnen de markt, en talent beter binnen het bedrijf houden”.

Trend 2: Er zal meer nadruk komen te liggen op de werknemerservaring

De werknemerservaring is geen nieuw concept binnen de HR, maar deze trend blijft in 2024 zeer belangrijk. De werknemerservaring is het allesomvattende beeld van het traject dat een werknemer binnen een organisatie aflegt, van het wervingsproces tot aan het exitgesprek.

HR speelt een sleutelrol in het ontwerpen en verbeteren van de werknemerservaring op elk punt binnen een organisatie. Van flexibele werkregelingen en bevordering van de geestelijke gezondheid tot welzijnsinitiatieven en beleid voor een betere balans tussen werk en privé; organisaties die aan de behoeften van hun werknemers tegemoet willen komen, moeten een positieve en ondersteunende werkomgeving creëren.

Werknemers richten zich ook meer op wat ze willen dat hun carrière hen brengt. Het machtsevenwicht in bedrijven is naar de kant van de werknemers opgeschoven en werknemersactivisme is nu een belangrijke factor om rekening mee te houden.

“Werknemers voelen niet langer de noodzaak om voor de ontwikkeling van hun carrière elke paar jaar van baan te veranderen. Talent kiest er in plaats daarvan voor om alleen voor een nieuwe baan te gaan als die bij hun waarden aansluit”, zo vertelt dr. Sherman.

“In 2024 gaan we loopbaanontwikkelingen zien die niet alleen op salarisverwachtingen en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd, maar waarbij er meer de nadruk wordt gelegd op de sociale impact en persoonlijke waarden, zodat werknemers in hun carrière meer waardering, betrokkenheid en vervulling ervaren.”

Trend 3: AI zal hr-afdelingen in grote mate vorm gaan geven

Bedrijven kunnen uitzien naar de ingebruikname van slimmere en gebruiksvriendelijkere hr-technologieën in 2024. Dit omvat ook een uitgebreidere toepassing van AI. AI heeft in 2023 een hoge vlucht genomen, maar het gebruik ervan zal in het bedrijfsleven zeer waarschijnlijk verder toenemen om niet alleen hr- en salarisadministratietaken te optimaliseren, maar ook complexe processen, zodat leidinggevenden de juiste prioriteit aan hun werknemers kunnen toekennen en bedrijfsactiviteiten kunnen opschalen zonder dat daarvoor extra personeel nodig is. In dit scenario kunnen bedrijven enorme hoeveelheden gegevens benutten en tijdrovende taken snel door hierdoor geïnformeerde AI-assistenten laten uitvoeren, waardoor ze naar verwachting kosten en tijd zullen besparen.

Bij deze intensievere toepassing dienen organisaties zich echter ook te buigen over de ethische en nalevingsaspecten van het gebruik van gegevens en generatieve AI. “Nu AI steeds verder geïntegreerd wordt in het bedrijfsleven, moeten bedrijven strategieën ontwikkelen waarmee ze niet alleen de privacy en veiligheid van gegevens optimaal kunnen waarborgen, maar ook de rechten van werknemers, wanneer hun gegevens worden gebruikt om generatieve AI-modellen te trainen. Als sector moeten we bij deze ontwikkelingen de AI-ethiek en -naleving in het oog blijven houden als we willen dat de toepassing van deze technologie een werkelijk transformatief effect heeft”, zo voegt dr. Sherman toe.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER