1 op 5 ouders neemt verlof op 1 september

1 op de 5 van de Vlaamse medewerkers met kinderen tussen 3 en 11 jaar neemt vrijaf op vrijdag 1 september, de eerste schooldag. Dat blijkt uit een analyse van Attentia, expert in HR en well-being. Het is van 2017 geleden dat er nog zo veel verlof werd genomen. Ook toen viel 1 september op een vrijdag. Dat speelt dus zeker een rol, naast het grotere belang dat werkende ouders hechten aan tijd voor het gezin. Vrouwen nemen vaker dan mannen vrij op 1 september; arbeiders vaker dan bedienden.

Nooit zoveel verlof op 1 september sinds 2017

Nu al hebben meer medewerkers met jonge kinderen een dag vakantie aangevraagd voor de eerste schooldag dan de voorbij jaren. Bij de bedrijven die klant zijn van Attentia gaat het om 20,2% of 1 op de 5 van de medewerkers met kinderen tussen 3 en 11 jaar. Ter vergelijking, vorig jaar nam 18,6% verlof en in 2021 slechts 16,3%.

Enkel in coronajaar 2020 lag het percentage ongeveer even hoog als vandaag. Maar Attentia verwacht dat de cijfers voor dit jaar nog zullen stijgen, omdat nog niet iedereen die dat wil z’n verlof ook effectief heeft aangevraagd en omdat nog niet alle aanvragen zijn goedgekeurd.

De laatste piek in vakantiedagen op 1 september dateert al van 2017. Toen nam maar liefst 25,6% van de medewerkers met jonge kinderen vrijaf op de eerste schooldag. Wellicht niet toevallig viel 1 september toen net als dit jaar op een vrijdag.

Ouders geven meer prioriteit aan tijd met gezin

Anderzijds spelen ook psychosociale aspecten een rol, weet Edelhart Kempeneers, medisch directeur bij Attentia: “Recente studies stellen een toename van mentaal onwelzijn vast. Sommige ouders voelen zich bezorgd of zelfs angstig over het naar school sturen van hun kinderen en willen er daarom zelf bij zijn.”

“Daarnaast zien we ook een verschuiving van waarden en normen: mensen zijn meer belang gaan hechten aan tijd met het gezin”, zegt Edelhart Kempeneers nog. “Werkgevers die hun medewerkers hierin tegemoet komen en zorgen voor een goede balans tussen werk en privé, zullen daar zelf ook voordeel uit halen. Want gelukkige medewerkers zijn ook meer gemotiveerd, vallen minder snel uit en zijn minder geneigd om van werkgever te veranderen.”

Meer vrouwen en meer arbeiders nemen vrijaf

Net zoals voorgaande jaren nemen ook dit jaar meer moeders dan vaders verlof op de eerste schooldag. Het gaat om 24,4% van de vrouwelijke medewerkers ten opzichte van 16,6% van de mannen. Ook nemen meer arbeiders (30,9%) dan bedienden (15,8%) vrijaf.

Edelhart Kempeneers: “Het lijkt erop dat vrouwen nog steeds meer dan mannen de zorg voor het gezin voor hun rekening nemen. Het verschil tussen arbeiders en bedienden is wellicht te verklaren door het feit dat bedienden makkelijker kunnen thuiswerken of flexibeler kunnen omspringen met hun werkuren, en hun job dus kunnen combineren met de kinderen naar school te brengen of op te halen.”

Over het onderzoek

​​​​Attentia onderzocht het goedgekeurde verlof van medewerkers wonend in Vlaanderen met kinderen in het kleuter- of lager onderwijs (geboortejaar 2012 tot en met 2020 voor de analyse van dit jaar, 2011 tot en met 2019 voor de analyse van vorig jaar enzovoort). Deze steekproef bestaat uit 31 bedrijven en ongeveer 5.000 medewerkers per geanalyseerd jaar. Het percentage verlof werd berekend op basis van het aantal goedgekeurde uren verlof ten opzichte van het totaal aantal presteerbare uren.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER