1 op 3 groeiondernemers ervaart stress op een positieve manier

Stress is een voortdurend aspect van het ondernemersbestaan, en dat heeft gevolgen. Een recente bevraging door Netwerk Ondernemen, dat groeiondernemers begeleidt, onthult dat stress voor 56% van de groeiondernemers een gemiddelde tot zeer grote invloed heeft op hun fysiek welzijn. Dat is opmerkelijk, want 32% van de bevraagde ondernemers bekijkt stress als een positieve factor.

“We zien dat stress net zozeer een motivator kan zijn als een uitdaging voor ondernemers”,

Gert Gijbels, CEO van Netwerk Ondernemen.

Tol van het ondernemerschap

Stress blijkt een tweesnijdend zwaard te zijn voor ondernemers, zoals deze recente enquête bij groeiondernemers aantoont. Maar meer dan de helft van de bevraagde ondernemers geeft aan dat stress een gemiddelde tot grote impact heeft op hun fysieke welzijn, waarvan 29% zelfs een grote tot zeer grote impact ervaart. Slechts 4% meldt geen enkele invloed te ondervinden.

Stress als motivator

Desondanks ervaren de bevraagde ondernemers stress niet altijd als iets negatief. Zoals Gert Gijbels, CEO van Netwerk Ondernemen, opmerkt: “Stress op zich hoeft geen probleem te zijn; het kan ook motiveren en aanzetten tot actie.” Deze visie wordt ondersteund door de enquêteresultaten, waaruit blijkt dat 32% van de ondernemers stress op een positieve manier ervaart.

Gijbels voegt eraan toe: “Meer nog, stress wordt vaak beschouwd als een drijvende kracht die ondernemers aanspoort om hun visie om te zetten in realiteit en is dus vaak zelfs noodzakelijk binnen het dagelijkse leven van een ondernemer.”

Gert Gijbels benadrukt echter ook dat het van cruciaal belang is om de impact van stress op het fysieke welzijn serieus te nemen. “Het is van cruciaal belang om het ‘macho-ondernemingsgedrag’ te doorbreken en een cultuur te bevorderen waarin ondernemers openlijk hun gevoelens kunnen uiten wanneer ze zich slecht voelen of hevige onder druk staan.”

Co-founders verminderen stress voor 62% van groeiondernemers

Heeft stress toch een negatieve impact op je fysieke welzijn? Ga op tijd aan de slag om dit probleem aan te pakken. Zo helpt de stap naar een co-founder om minder stress te ervaren, toont de bevraging van Netwerk Ondernemen. Maar liefst 62% van de ondernemers bevestigt in de bevraging dat een co-founder helpt om de stress te verminderen. Maar de voordelen reiken verder dan alleen het verminderen van stress. De enquêteresultaten tonen aan dat gedeelde verantwoordelijkheid (57%), aanvullende expertise en vaardigheden (58%), gedeelde werkdruk (45%) en nieuwe ideeën (46%) de belangrijkste voordelen zijn die co-founders bieden.

Gijbels hamert op het belang van een goede co-founder: “Een goede co-founder is van onschatbare waarde, en daarom helpen we ondernemers bij het vinden van de juiste match. Met ons traject ‘Find Your Co-Founder’ helpen we ondernemers bij het identificeren van de perfecte partner om hun ondernemersreis te verlichten.”

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER