#ZigZagHR Actua Podcast november 2023

In deze podcast reeks van #ZigZagHR overvliegt Lesley Arens afwisselend met Frank Vander Sijpe en Jan Denys de arbeidsmarkt en de HR actualiteit. Eén aflevering per maand. Zo ben jij als HR professional op 30 minuten helemaal mee.

Deze maand in de #ZigZagHR Actua Podcast:

0:00 intro
01:01 Wat kunnen we leren van Singapore, het land met de hoogste werkzaamheidsgraad ter wereld?
11:54 Interventie overheid hoeveel uitzendbedrijf mag aanrekenen voor aanbrengen uitzendkracht
15:53 Opkomst zij-instromers en impact op HR beleid en HR processen
18:32 (slechts) 12,9% heeft een issue met werk-privé balans (uit de werkbaarheidsmonitor)
20:50 (slechts) 13,6% vindt dat er te weinig leermogelijkheden zijn op het werk
22:57 Onderzoek van de maand: Vervlechting werk-privé zet zich verder
33:10 Boekentip: België kan beter (Bart Van Craeynest)
36:00 Uitspraak van de maand: uit Freelance rapport ondernemen in Vlaanderen SERV, juni 2023

Meer weten?

Wat kunnen we leren van Singapore?

Singapore heeft een werkzaamheidsgraad van meer dan 80% en is één van de rijkste landen ter wereld geworden. In een halve eeuw is dit land erin geslaagd te evolueren van een derde wereldland naar een eerste wereldland. Enkele take aways:

 • Een sterk interveniërende overheid economisch zeer succesvol kan zijn.
 • Ook als kleine staat (oppervlakte van nauwelijks 750 km²) kan je zeer succesvol zijn.
 • Je hoeft migratie niet noodzakelijk te ondergaan, je kan het ook managen (hoewel er zeker ook werkpunten zijn inzake werkmigratie)
 • Je hoeft niet noodzakelijk je staat volgens de Westerse democratische principes in te richten om economisch succesvol te zijn. Het helpt wel om gelukkig te zijn. De meest gelukkige landen zijn allemaal democratische landen. Singapore heeft van de niet-democratische staten wel de derde hoogste geluksscore (na Arabische Emiraten en Saoedi Arabië). In de totale rangschikking op plaats 31.
 • Een zeer dicht bevolkt land als Singapore kan toch zeer groen zijn. Daar kunnen onze steden heel wat van leren.
 • In een land zonder werkloosheid en een sterk interveniërende overheid, is de overheid een grote concurrent voor de privé in de jacht op talent.
 • Het ‘niet mogen falen’ vormt een grote belemmering voor de skill creativiteit van werknemers, tot frustratie van de leidinggevende expat

De opkomst van zij-instromers

Full employment en vergrijzing zorgen voor een belangrijke nieuwe ontwikkeling op onze arbeidsmarkt. Waar bedrijven en organisaties historisch altijd de nadruk hebben gelegd voor instroom van jonge mensen is er nu meer en meer aandacht voor zij-instroom, voor mensen die later in hun loopbaan instromen.

Deze beweging is lang geleden al voorspeld: Het volstaat naar de vergrijzing te kijken. De full employment versterkt dit. Deze evolutie gaat gepaard met extra uitdagingen. Zittende werknemers zijn bijvoorbeeld gevoelig voor het feit dat zij-instromers niet de kwalificaties bezitten die zij hebben. Dit vormt ongetwijfeld één van de grote aandachtspunten voor HR de komende jaren. Want het is een
fenomeen dat niet meer weg zal gaan, integendeel, het zal nog aan belang winnen.

Onderzoek werk-prive (Randstad)

In 2008 liet Randstad een brede studie uitvoeren bij 2.000 respondenten met als doel de vervlechting tussen werk en privé in kaart te brengen en te bekijken of die toenemende vervlechting al dan niet als problematisch wordt ervaren door de betrokkenen. Die studie werd herhaald in 2014 en opnieuw in 2023.

Enkele vaststellingen:

 • De toenemende vervlechting tussen werk en privé zet zich verder door, zij het aan een trager ritme. Het is de grotere groep thuiswerkers die het meest verantwoordelijk is voor de gemiddeld hogere score. Het verschil tussen thuis en niet-thuiswerkers inzake vervlechting tussen werk en privé blijft groot.
 • Een verdere vervlechting tussen werk en privé doet vermoeden dat werk en privé minder goed gecombineerd kunnen worden. Dat blijkt niet te kloppen.
 • De verhouding tussen de vervlechting enerzijds en de combinatie anderzijds blijft redelijk complex. Een grote vervlechting kan zowel voor een betere als een minder goede combinatie van werk en privé zorgen.
 • De meest opmerkelijke bevinding in de studie is dat ook bij bedienden, kaderleden en ambtenaren thuiswerk nog steeds geen zaak is van een meerderheid. Dit is alleen het geval bij hooggeschoolden met een masterdiploma (71%). Bij respondenten met hoogstens een middelbaar diploma is dat slechts een derde. Thuiswerk is ook bij bedienden minder algemeen verspreid dan dikwijls wordt gesuggereerd”,

>> Download hieronder de volledige studie 👇


Bekijk of beluister onze podcasts op

Ook interessant

BEKIJK OF BELUISTER MEER