What Women Want at Work: Flexibiliteit, rechtvaardige lonen & empatisch leiderschap

Het thema van de Internationale Vrouwendag dit jaar is gelijkheid – #EmbraceEquity – met een focus op de specifieke behoeften van vrouwen over de hele wereld. Gelijkheid wordt namelijk nog te vaak verward met billijkheid. De presentatie van de campagne herinnert ons eraan dat “terwijl gelijkheid tot doel heeft iedereen dezelfde middelen of kansen te bieden, erkent billijkheid dat elke persoon verschillende omstandigheden ervaart en wijst precies die middelen en kansen toe die nodig zijn om een gelijk resultaat te bereiken”. Door het werkwoord “embrace” te verbinden met het woord “equity”, wil de campagne het publiek bewust maken over dit verschil maar vooral met enthousiasme een gedrag aannemen rekening houdend met deze verschillen.

3 prioriteiten : Keuze & flexibiliteit, rechtvaardige lonen en een meer empatisch leiderschap.

De enquête “What Women Want at Work” (2), uitgevoerd door ManpowerGroup bij 4.000 vrouwen in de Verenigde Staten en Europa, heeft 3 prioritaire verwachtingen van vrouwen benadrukt op de arbeidsmarkt:

  1. Keuze en flexibiliteit: 80% van de vrouwen wil een beter evenwicht tussen werk en privéleven – de meesten geven het belang aan van zelf een passend tijdstip te kunnen kiezen om hun werk uit te voeren, met meer flexibiliteit.
  2. Rechtvaardige verloning: vrouwen willen een rechtvaardiger loon voor hetzelfde werk, en dit probleem blijft wereldwijd onopgelost net zoals in België, waar volgens het rapport van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen(3) in 2022 het verschil in uurloon 8,5% bedraagt en dit in het nadeel van vrouwen. Dit verschil loopt op tot 21,6% wanneer rekening wordt gehouden met de jaarlijkse lonen. In het onderzoek van ManpowerGroup gaf 48% van de ondervraagde vrouwen aan dat meer geld verdienen het meest positieve effect op hun geestelijke gezondheid zou hebben, terwijl een vrouw op twee bereid zou zijn haar organisatie te verlaten om een beter loon te verdienen, een feit dat werkgevers zou moeten aanspreken zeker in de huidige context van tekort aan talent op de arbeidsmarkt.
  3. Empathischer leiderschap: Het derde cijfer is waarschijnlijk het meest interessant. 80% van de vrouwen verwacht van hun manager meer tijd en begrip voor de uitdagingen waarmee ze binnen en buiten hun werk geconfronteerd worden.

Meer dan 40% is van mening dat hun manager geen erkenning heeft voor hun vaardigheden en potentieel. Nog belangrijker is dat een meerderheid gelooft dat hun managers onvoldoende oog hebben voor de dagelijkse uitdagingen van ouderschap in combinatie met hun carrière en de invloed op hun geestelijke gezondheid. Veel vrouwen betreuren dat hun werkgever niet genoeg onderneemt. Ze voelen zich onvoldoende gewaardeerd en soms ondergewaardeerd.

“Zoals elk jaar neemt ManpowerGroup actief deel aan de Internationale Vrouwendag. Na Covid kijken vrouwen de arbeidswereld anders aan. Ze zijn zich meer bewust geworden van de rol die ze kunnen spelen en onze enquête ‘What Women Want at Work’ belicht hun verwachtingen om gendergelijkheid op het werk te bevorderen. Werkgevers moeten luisteren en reageren om vrouwelijk talent aan te trekken en vooral te behouden. Gelijkheid, diversiteit en inclusie zijn vandaag strategische HR-prioriteiten voor bedrijven.”

Sébastien Delfosse, Managing Director ManpowerGroup Belux

4 tips om gendergelijkheid op de werkvloer te bevorderen #EmbraceEquity

In het licht van deze bevindingen geeft ManpowerGroup vier tips om gendergelijkheid op de werkvloer te bevorderen

  1. Verzamel gegevens en meet uw vooruitgang. In het tijdperk van data is het meer dan ooit essentieel dat HR, net als andere financiële of commerciële afdelingen, gegevens consolideert om hun genderbeheer binnen hun organisatie te objectiveren en de vooruitgang op een transparante manier te meten. Dit betreft het samenstellen van teams, deelname aan opleidingen, lonen, promoties, enz.
  2. Opleiding van managers om empathisch te zijn. Terwijl soft skills belangrijker worden bij aanwerving, moeten bedrijven ook de opleiding van hun bestaande management versterken om hun vaardigheden op het gebied van emotionele intelligentie te ontwikkelen. Met als doel de ontwikkeling van een meer empathisch leiderschap gebaseerd op gedragingen die rekening houden met de individuele verwachtingen van elk personeelslid.
  3. Vrouwelijk personeel zich helpen ontplooien en vooruit helpen. De mogelijkheden voor opleiding, coaching, mentoring en ontwikkeling versterken om meer vrouwen in staat te stellen vooruitgang te boeken in hun loopbaan waardoor ze het glazen plafond kunnen doorbreken.
  4. Voldoen aan de verwactingen van vrouwen op het werk: keuze en flexibiliteit. In de post-covid wereld is een “op maat gesneden” aanpak een noodzaak geworden in het personeelsbeleid om aan individuele, en dus ook vrouwelijke, verwachtingen te voldoen. Keuze en flexibiliteit moeten beschikbaar zijn in termen van werkuren, hybride werk, onderdelen van salarispakketten, maar ook in het dagelijks leven op het werk.

+++

Meer info

(1) International Women’s Day #IWD2023

Equity vs Equality

#EmbraceEquity : embrace – verb – ɪmˈbreɪs – to willingly and enthusiastically accept, adopt, and espouse

(2) De enquête “What Women Want at Work” werd uitgevoerd in 2022 door ManpowerGroup bij 4.000 vrouwen in de Verenigde Staten? Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, en Nordics europese landen. L’enquête ‘What Women’s Want at Work a été réalisée en 2022 par ManpowerGroup auprès de 4.000 femmes aux Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie et pays nordiques européens. Andere gegevens D’autrees données werden verzameld in ther rapport The New Human Age

(3) Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen Loonkloofcijfers 2022

EmbraceEquity

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER