Werken in zomerse temperaturen: waarop moet je letten als werkgever?

Deze week lijken we voor het eerst zomerse temperaturen te halen. Mooie vooruitzichten, maar op de werkvloer niet altijd even aangenaam. Werkgevers zijn dan ook wettelijk verplicht om gekoelde dranken aan te bieden en beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen voor medewerkers die rechtstreeks aan de zon worden blootgesteld.

“Gebruik op kantoor zeker niet énkel de airco, maar zet ook geregeld ramen en deuren open om de luchtkwaliteit te behouden”, adviseert Roger Collier, expert arbeidshygiëne bij externe preventiedienst Liantis.

Hoe warm is té warm?

De temperatuur loopt de komende dagen opnieuw op. Maar toch is het niet enkel het aantal graden op de thermometer die bepaalt of een werkgever maatregelen moet nemen op de werkvloer. Het type werk én de zogenaamde WBGT-index bepalen wanneer een bedrijf of organisatie precies moet ingrijpen.

De WBGT-index is de temperatuur die je niet kan bepalen met een gewone thermometer, maar wel met een nattebolthermometer die ook rekening houdt met luchtvochtigheid, de thermische straling en de luchtsnelheid.

“Wanneer je als werkgever actie moet ondernemen, hangt af van het type werk en hoe zwaar de fysieke arbeid precies is. Voor licht werk – denk maar aan bureauwerk op kantoor – is 29 op de WBGT-index het maximum. Voor zeer zware arbeid ligt het maximum al op 18”, vertelt Roger Collier van Liantis.

Maatregelen via werkgever

Welke maatregelen werkgevers precies moeten nemen bij hoge temperaturen op de werkvloer, laat de wet voornamelijk vrij. Ze mogen en kunnen dus heel creatief zijn om maatregelen te nemen die het best passen bij het bedrijf of de organisatie.

“Denk maar extra pauzes inlassen, uurroosters aanpassen (vroeger beginnen te werken en vroeger stoppen), petten en zonnecrème voorzien, enzovoort. Het is wél wettelijk verplicht om gekoelde dranken aan te bieden aan je medewerkers én beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen voor werknemers die bij extreme temperaturen aan rechtstreekse zonnestralen blootgesteld worden”, aldus Roger Collier.

De strijd rond airco

Op kantoor is de temperatuur vaak een discussiepunt: voor de ene medewerker is het te koud, terwijl de andere medewerker het net te warm heeft. “Er bestaan modellen en wetenschappelijke formules die hierbij kunnen ondersteunen, want comfort op de werkvloer is vaak maatwerk”, zegt Roger Collier van Liantis.

“Tijdens deze simulaties zoeken we aan de hand van zeer veel factoren, zoals straling, temperatuur, tocht, inspanning, kledij… welke temperatuur voor de meeste mensen als aangenaam ervaren wordt. Soms kan je niet anders dan hier een gulden middenweg in vinden. Denk maar aan een ziekenhuis, waar in dezelfde ruimte mensen stil moeten liggen en verpleegkundigen soms zware inspanningen moeten leveren. Dit kan onmogelijk voor iedereen optimaal zijn, maar er kan wel gezocht worden naar een aanvaardbare oplossing voor beiden.

Verluchting cruciaal

Opvallend is dat Collier aanraadt om toch ook te verluchten en niet enkel de airco te gebruiken. “De huidige regelgeving rond verluchting stelt dat het belangrijk is dat er genoeg extra zuurstof binnenkomt en dat werkgevers streven naar een CO2-niveau dat onder de 900 PPM blijft. Dat kan je meten met de toestellen die we ook tijdens de coronacrisis gebruikten. Enkel wanneer de airco gebruikt wordt in combinatie met een verluchtingssysteem, is het geen probleem.

Het is opvallend dat veel mensen in de winter goed willen verluchten om binnen minder vatbaar te zijn voor ziektes, maar in de zomer er geen probleem in zien alle ramen en kieren maximaal te sluiten. In de zomer kunnen slecht verluchte ruimtes even goed tot verlet bij de werknemers leiden. In de toekomst zal deze verluchting trouwens steeds belangrijker worden. Nu al bestaat er wetgeving die een traject vastlegt waarbij in de toekomst verplicht CO2 gemeten zal moeten worden in alle publieke ruimtes.”

Aandacht voor kwetsbare medewerkers

Sommige werknemers voelen de impact van de hitte meer dan anderen, zoals personen met een slechte fysieke conditie, met chronische ademhalingsaandoeningen, met hartproblemen, die medicatie nemen, oudere werknemers, zwangere medewerksters … “Het is belangrijk om extra aandacht te hebben voor kwetsbare medewerkers. Ook voor hen kan je als werkgever specifieke maatregelen nemen. Zie je dat iemand het moeilijk heeft door de hitte? Zorg dan dat je – eventueel via een arbeidsarts – in gesprek gaat met de medewerker om aangepast werk te voorzien”, vertelt Roger Collier.

Lees verder

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER