Verhoging van de fietsvergoeding in 2024: naar een duurzamere mobiliteit?

Het jaar 2024 luidt veranderingen in voor werknemers die de fiets gebruiken als vervoermiddel van en naar het werk. Enerzijds wordt de fietsvergoeding verhoogd en anderzijds is er een jaarlijks plafond ingevoerd.

Laurence Philippe en Peggy Criel, Legal Experts bij Partena Professional, geven tekst en uitleg bij de wijzigingen en de gevolgen ervan.

Wat is het nieuwe belastingvrije bedrag per kilometer voor de fietsvergoeding in 2024?

Sinds het begin van het jaar is het maximale belastingvrije bedrag van de fietsvergoeding aanzienlijk verhoogd, van 0,27 € naar 0,35 € per afgelegde kilometer, waardoor werknemers een hogere vergoeding voor kunnen genieten voor hun woon-werkverkeer met de fiets. Er is echter wel een jaarlijks plafond van 2.500 € ingevoerd. Als onderdeel van het compromis van de regering over bedrijfsauto’s werd aangekondigd dat het jaarlijkse plafond zou worden verhoogd naar 3.500 €.

Tegelijkertijd zal de fietsvergoeding in ondernemingen waarop cao nr. 164 van toepassing is, geïndexeerd worden van 0,27 € naar 0,28 € per kilometer in 2024, met een limiet van 20 km heen en terug. Lees onze infoflash voor gedetailleerde informatie over de gevolgen van cao 164.

Naast deze wijzigingen hebben veel sectoren ook het bedrag van de fietsvergoeding verhoogd in het kader van de sectorale onderhandelingen.

“Deze beslissing onderstreept het groeiende belang dat wordt gehecht aan duurzame mobiliteit in verschillende beroepsdomeinen. Werknemers in deze sectoren kunnen dus een aanzienlijke verhoging van hun fietsvergoeding verwachten.”

Laurence Philippe, Legal Expert bij Partena Professional.

Hoe werkt de fiscale vrijstelling voor de kilometervergoeding voor woon-werkverkeer met de fiets in 2024 en met welke voorwaarden en beperkingen moet rekening worden gehouden ?

De tegemoetkoming voor woon-werkverkeer met de fiets of “speed pedelec ” is vrijgesteld, op voorwaarde dat het bedrag niet hoger is dan 0,35 € per kilometer (in vergelijking met 0,27 € in 2023) en het plafond van 2.500 € per jaar (waarschijnlijk verhoogd naar 3.500 €) niet overschrijdt. De invoering van een jaarlijkse plafond is nieuw en werd aan het begin van dit jaar van kracht.

“Deze vrijstelling is automatisch van toepassing op de bedrijfsvoorheffing en het jaarlijkse plafond geldt per werknemer en per werkgever. Als een van deze plafonds wordt overschreden, wordt het overschrijdende bedrag belast als belastbaar loon,” legt Peggy Criel uit.

De impact van deze vrijstelling verschilt van sector tot sector. In sommige paritaire comités leidt een verhoging van de maximale belastingvrije som tot een automatische verhoging van de fietsvergoeding, terwijl in andere sectoren de fietsvergoeding eerder beperkt blijft.

Voor ondernemingen en sectoren die vallen onder cao nr. 164, bedraagt de fietsvergoeding 0,28 € per kilometer in 2024. Werkgevers worden aangemoedigd om de sectorale informatie over de vervoerskosten te raadplegen om de specifieke regels te begrijpen die van toepassing zijn op hun sector.

Wanneer wordt de toekenning van de fietsvergoeding en het jaarlijkse plafond gecontroleerd?

Wat de personenbelasting betreft, wordt het jaarlijkse plafond voor de fiscale voordelen in verband met het gebruik van de fiets individueel gecontroleerd voor elke belastingplichtige en voor elke belastbare periode, afgestemd op het kalenderjaar. Dit zorgt voor een transparant beheer van de fiscale voordelen die verbonden zijn aan het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer. Er moet worden opgemerkt dat de fiscale vrijstelling voor de kilometervergoeding op fiscaal niveau alleen van toepassing is op werknemers die kiezen voor de toepassing van forfaitaire beroepskosten.

Is er een compensatie voor werkgevers als reactie op de invoering van een verplichte fietskilometervergoeding?

De invoering van een verplichte fietskilometervergoeding krachtens cao 164 betreffende de tegemoetkoming van de werkgever voor de verplaatsingen met de fiets van de werknemer tussen zijn woonplaats en zijn plaats van tewerkstelling en de verhoging van de fietsvergoeding hebben financiële gevolgen voor de betrokken werkgevers. De overheid heeft daarom gezorgd voor tijdelijke compensatie voor deze gevolgen. Deze compensatie neemt de vorm aan van een belastingkrediet.

Een belastingkrediet is een fiscaal voordeel waardoor de werkgever minder belasting hoeft te betalen. Het bedrag van het belastingkrediet wordt afgetrokken van de verschuldigde belasting en een eventueel overschot wordt terugbetaald. De compensatie is financieel en tijdelijk.

“Het belastingkrediet wordt toegekend op voorwaarde dat de verhoging van de kilometervergoeding niet wordt gecompenseerd door derden, en het is alleen van toepassing op vergoedingen die worden toegekend voor woon-werkverkeer met de fiets,” besluit Peggy Criel.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER