Verder afschaffen ziektebriefje is dweilen met de kraan open

De ambitie van Petra De Sutter om de afschaffing van het ziektebriefje uit te breiden, biedt geen garantie op dalende verzuimcijfers. In een gezamenlijke reactie stellen Voka – KvK Limburg en Mensura, externe dienst voor preventie en bescherming op het werk dat een generieke uitbreiding van één naar drie dagen gedoemd zijn doel voorbij dreigt te schieten.

Het ziektebriefje blijft de gemoederen beroeren.

Huisartsen klagen over de administratieve overlast, sommige werkgevers vrezen misbruik bij afwezigheden zonder attest. Nochtans zijn de eerste cijfers bemoedigend. De afschaffing van het ziektebriefje voor één dag (tot maximaal drie keer per jaar) lijkt het aantal ziektedagen niet te doen toenemen. Integendeel, het aantal ziektemeldingen neemt toe, maar het totale aantal ziektedagen neemt af. Van grootschalig misbruik lijkt alvast geen sprake.

Gesterkt door die evolutie wil minister Petra De Sutter nu verdergaan.

Ze ijvert ervoor om werknemers toe te laten tot drie aansluitende dagen thuis te laten blijven zonder doktersattest. En dat tot drie keer per jaar. De bedoeling is nobel, maar lijkt vooral werkdruk voor huisartsen te verlichten. De impact op verzuim zal echter beperkt blijven, want de maatregel pakt het kwaad niet bij de wortel aan.

Voka – KvK Limburg en Mensura vinden het beter om bedrijven zelf te laten beslissen over het wel of niet voorleggen van ziektebriefjes. Die aanpak is alvast fijnmaziger, en laat bedrijven die een goed beleid rond verzuim hebben toe om het ziektebriefje effectief af te schaffen. Organisaties die duidelijke policies hebben en focussen op vertrouwen en inzetbaarheid kunnen zich dat permitteren.

Maar wat met organisaties die niet zo ver staan?

Zij lijken steeds minder grip te krijgen op het verzuimgedrag als het voorstel van De Sutter er effectief komt. En daar ligt het kalf gebonden: het ziektebriefje is in feite een muur tussen werkgever en werknemer. Door de focus op het medische aspect (de ziekte), is er amper ruimte tot dialoog tussen werkgever en werknemer. Terwijl die net cruciaal is om de almaar oplopende verzuimcijfers van korte én lange duur een halt toe te roepen.

Het is aan organisaties om de strijd tegen verzuim ernstig te nemen en de hand aan de ploeg te slaan. De realiteit van openstaande vacatures en knelpuntberoepen biedt geen andere keus.

Werken aan een cultuur waar verzuim vermijden en welzijn bevorderen hand in hand gaan is de enige manier om de verzuimcijfers te doen dalen.

Laat bedrijven zelf de regie in handen nemen en zorgen voor maximale inzetbaarheid van werknemers.

[foto: Gretel Schrijvers, CEO Mensura – door Christophe De Muynck]

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER