Talent blijft. Ook na kanker

Er is te weinig aandacht voor de terugkeer naar het werk na een lange afwezigheid wegens kanker. Toch is het van groot belang dat werknemers hierbij worden ondersteund, want dit vergt toch enkele aanpassingen. Omdat Stichting tegen Kanker zich bewust is van de specificiteit van kanker lanceert ze het gratis online platform RECONNECT om HR of leidinggevenden te begeleiden tijdens het reïntegratietraject van een medewerker bij wie kanker werd vastgesteld.

Kanker en werk

Elk jaar krijgen meer dan 26.000 mensen (73 mensen per dag) op beroepsactieve leeftijd te horen dat ze kanker hebben. Kanker is de op twee na meest voorkomende oorzaak van langdurige afwezigheid op het werk, na geestelijke gezondheidsproblemen (zoals burn-out) en lichamelijke aandoeningen.

Maar gelukkig nemen de overlevingskansen toe: dankzij een betere diagnose en behandeling herstellen steeds meer mensen van kanker en kunnen zij hun beroepsleven weer oppakken… Dat betekent dat elke werkgever in België vroeg of laat geconfronteerd zal worden met een werknemer die terugkeert tijdens of na een zware en moeilijke kankerbehandeling.

Het werk hervatten tijdens of na kanker

Werkhervatting speelt een essentiële rol in het gevoel van eigenwaarde van mensen met kanker en draagt bij tot het genezingsproces. Het is een belangrijk onderdeel van het herstel. Blijven werken of opnieuw gaan werken, betekent een terugkeer naar de normale situatie: werk biedt sociale contacten, financiële zekerheid, structuur en de mogelijkheid om weer een sociaal en beroepsleven op te bouwen. Werk draagt dus bij tot meer levenskwaliteit tijdens en na kanker.

Voor wie is RECONNECT ?

Tijdens zijn behandelingstraject kan de zieke werknemer met al zijn vragen bij het zorgpersoneel terecht. Maar wat met de werkgever? Voor hem is het moeilijker om geschikte ondersteuning te vinden tijdens het reïntegratietraject, terwijl de werkgever wel een cruciale rol speelt in het reïntegratietraject.

Via Reconnect, wil Stichting tegen Kanker haar expertise ter beschikking stellen van alle werkgevers die vroeg of laat geconfronteerd worden bij de terugkeer van een werknemer bij wie kanker vastgesteld werd: HR verantwoordelijken, leidinggevenden, preventieadviseurs, … Stichting tegen Kanker is zich bewust van de specificiteit van de ziekte. Er is niet 1 kanker, maar verschillende kankersoorten. Elke persoon ervaart de ziekte anders, stelt zich ook andere vragen afhankelijk van zijn eigen levensloop en -visie.

“We zijn heel opgetogen dat we vandaag dit online platform gratis kunnen aanbieden. Hoe langer de arbeidsongeschiktheid, hoe moeilijker het is voor iemand met kanker om weer aan het werk te gaan. Via Reconnect, wil Stichting tegen Kanker haar expertise ter beschikking stellen van alle werkgevers zodat ze hun medewerkers beter en succesvoller kunnen begeleiden bij de re-integratie.”

Brecht Gunst, Manager Expertise & Services bij Stichting tegen Kanker.

Hoe werkt het online platform?

Het online platform is een praktisch en dynamisch werkinstrument dat aantoont hoe concrete situaties het best kunnen worden aangepakt. En hoe de terugkeer naar het werk succesvol kan zijn, zowel voor de betrokken werknemer als voor de werkgever, directe manager als de collega’s. Het omvat onder meer:

  • De verschillende fasen van reïntegratie tijdens of na kanker aan de hand van video’s, testimonials, oefeningen en de expertise van Stichting tegen Kanker.
  • Een lijst aan coaches die gespecialiseerd zijn in kanker. Het stelt de werkgever in staat om een beroep te doen op het netwerk van speciaal opgeleide kankercoaches voor zowel individuele begeleiding (werknemer, HR, CEO…) als groepscoaching (een team).
  • Documenten om te downloaden voor het opzetten van een doeltreffend re-integratiebeleid.


Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van: AG Insurance, Bristol Myers Squibb, Janssen, MSD en Pfizer.

MEER INFO

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER