PARTNERCONTENT

Opleidingen op maat met impact op korte & lange termijn!

Hoe kan je krachtige resultaten neerzetten als organisatie? Hoe help je je medewerkers om hun vaardigheden te ontplooien? Vragen die elk bedrijf zich stelt! Als ervaren trainer en leerexpert bij Obelisk weet Laura Krause perfect hoe je het aanwezige potentieel volledig benut. Ze mixt pedagogische expertise met didactische kennis, steekt sterke leertrajecten in elkaar en zet maximaal in op praktijkervaring. Tijdens een boeiende babbel doet ze graag de visie op leren van Obelisk uit de doeken.


Dag Laura! Obelisk is een opleidingsorganisatie, die mensen versterkt in hun soft skills. Wat zijn de triggers voor ondernemingen om bij jullie in een traject te stappen?

Laura: “Bedrijven kloppen bij ons aan om de vaardigheden van hun medewerkers te verbeteren. Communicatie, leiderschap, samenwerking … Stuk voor stuk vaardigheden die wij strategisch aanscherpen! Dat doen we door een opleidingstraject op maat uit te werken, volledig afgestemd op het bedrijf en haar medewerkers. We rollen onze expertise uit, reiken concrete handvaten aan en creëren instant effect, zowel op korte als op lange termijn.”

Interessant! Hoe bouwen jullie zo’n leertraject op?

Laura: “We vertrekken steeds vanuit vier principes. Ten eerste gaan we ervan uit dat je niet vanbuiten kan leren, zonder vanbinnen te leren. Zit je hoofd vol sabotage gedachten of vooroordelen? Dan zal je de nieuwe vaardigheden nooit toepassen, simpelweg omdat je niet gelooft dat ze zullen werken. Daarom focussen we op hoe je jezelf kan overtuigen om deze interne stemmen en opvattingen om te buigen. We begeleiden onze deelnemers van een fixed mindset, die bang is om fouten te maken en elke uitdaging uit de weg gaat, naar een groeimindset waarin ze alle leerkansen grijpen.”

Elk individu doorloopt dus zijn eigen leerproces. Maar jullie zien leren ook als een sociaal proces?

Laura: “Klopt! Ons tweede principe is observerend leren. Dat betekent dat je als persoon bijleert, door anderen aan het werk te zien en hen te imiteren. Wetenschappelijke resultaten tonen aan dat dit een effectieve leermethode is, waardoor er veel kennis blijft hangen. Daarom brengen we bewust mensen samen wanneer we een training geven. Maar ook voor en na de opleiding willen we sociaal leren stimuleren. Dat doen we door middel van opdrachten, zoals bijvoorbeeld filmpjes bekijken of elkaar feedback geven.”

Naast observerend leren, bieden jullie natuurlijk ook een praktijkgericht luik aan.

Laura: “Inderdaad, want ervaringsgericht leren vormt de derde bouwsteen van onze opleidingen. Het beste voorbeeld hiervan is de Ikea-kast. Je kan hem op eigen houtje in elkaar proberen te steken. Lukt dat niet? Dan neem je de handleiding erbij en ga je opnieuw experimenteren. Je gaat dus zelf iets ervaren en reflecteren daarover. Daarna sta je open voor nieuwe inzichten, waar je stap voor stap mee aan de slag gaat.”

“De focus bij ervaringsgericht leren ligt op het zelf doen en op de vraag: “Hoe kan ik deze ervaring succesvoller maken?”, terwijl je bij observerend leren aanschouwt wat wel of niet werkt bij anderen. Dit vertaal je vervolgens naar een eigen aanpak. Door beide leermethodes te combineren, zorgen we voor een optimaal leerrendement.”

Dat brengt ons naadloos bij het vierde en laatste principe …

Laura: “Wie een opleidingstraject volgt bij Obelisk, kan rekenen op een procesgerichte aanpak. Dat betekent dat we in het hier en nu werken. Wanneer je meerdere mensen samenbrengt, kan je nooit voorspellen wat er gaat gebeuren. We kijken vanuit een helikopterperspectief naar de groepsdynamiek, voelen aan wat er leeft en pikken in op interessante gebeurtenissen. Door snel te schakelen in functie van deze ontwikkelingen en het proces bij de deelnemers te durven benoemen, maakt Obelisk echt het verschil.”

Webp.net compress image 44 2

Jullie hechten duidelijk veel belang aan praktijkervaring, maar elke opleiding start vanuit een theoretische basis. Hoe vind je het juiste evenwicht?

Laura: “Voor ons primeert de praktijk, altijd. Qua theoretische kennis willen we de medewerkers bijbrengen hoe ze iets moeten aanpakken, en waarom. Dat doen we aan de hand van concrete checklists. We lijsten de verschillende stappen op en staven waarom deze handelingen werken. Dit motiveert de deelnemers om ze effectief aan te wenden.”

Hoe bouwen jullie vervolgens de brug naar de praktijk?

Laura: “Tijdens het voortraject plannen we intakegesprekken met zowel de opdrachtgever, als de cursisten. Zo krijgen we een goed beeld van de bedrijfssituatie en de pijnpunten. Aan de hand van casussen die de deelnemers aanreiken tijdens de kennismaking, trekken we hen mee in onze training. We leggen de theorie uit en gaan geleidelijk oefenen, zonder hen te overladen. We werken met allerlei tussenoefeningen en één kernoefening, waarin alle vaardigheden gebundeld worden. Daarna gaan ze de nieuwe kennis en kunde toepassen op hun eigen vraagstuk. Zo wakkeren we het vertrouwen bij de cursisten aan, zodat zegeloven dat ze hun doelen kunnen verwezenlijken.”

Organisaties die intekenen op een opleidingstraject, willen natuurlijk dat de investering zijn vruchten afwerpt. Hoe slagen jullie erin om langetermijnresultaten te realiseren?

Laura: “Na elke opleiding volgt een verankeringstraject, want het is de bedoeling dat de deelnemers hun lessen gaan implementeren op de werkvloer. Wij begeleiden hen hierin met verwerkingsopdrachten, bijvoorbeeld elkaar observeren en feedback geven. Zo passen ze zowel de theorie, als de praktijk meteen toe. We sturen ook regelmatig tips die mensen triggeren om hun vaardigheden verder te ontplooien, of organiseren na enkele maanden een terugkomdag.”

“Als je geen opvolging voorziet na de opleiding, blijft de drempel naar de praktijk erg hoog. We merken dat deelnemers excelleren tijdens de training, maar blokkeren als één van hun collega’s weerstand biedt. Een doordacht natraject is essentieel, zodat we hen blijven ondersteunen.”

Wat was de impact van de coronacrisis op jullie opleidingstrajecten? Hebben jullie je aanpak moeten bijsturen?

Laura: “Door de pandemie werden we gedwongen om andere werkvormen te verkennen. We schakelden volledig over naar online opleidingen. Maar we ondervonden al snel dat een digitale training van een hele dag erg intensief is, zowel voor de lesgever als voor de deelnemers. Daarom besloten we om meerdaagse leertrajecten op te splitsen in halve dagen. We deelden tussentijdse opdrachten uit, zodat cursisten thuis konden oefenen en terugkoppelen. Een groot verschil met een klassikale opleiding van één dag, want daar is geen ruimte voor verwerking tussendoor. Het spreiden van de lesmomenten had duidelijk een positief effect op de leercurve.”

Blijven online opleidingen volgens jou deel uitmaken van onze realiteit in het postcorona tijdperk?

Laura: “Vandaag merken we dat onze klanten actief mee nadenken over het grootste leerrendement. Is het wel efficiënt dat een deelnemer vanuit Kortrijk naar Hasselt rijdt voor een workshop? We maken de overgang naar hybride trajecten, die leren op verschillende manieren benaderen. Door een klassikaal onderdeel te combineren met een digitaal luik, bundel je het beste van twee werelden.”

We sluiten af met een persoonlijke vraag: wanneer is een opleidingstraject voor jou geslaagd?

Laura: “Ik spreek van een succes als onze klant effectief een gedragsverandering ziet bij zijn werknemers, en de impact van de opleiding voelbaar is. Het is de bedoeling dat mijn lesvolgers aan de slagkunnen in de praktijk, met concrete acties en vol zelfvertrouwen. Ik vergelijk het graag met een spelletje domino. Ik duw tegen het eerste steentje, maar het is aan de deelnemers om de rest van de blokjes te laten vallen. Als ik na de opleiding een mailtje ontvang dat ze onze tips met glans hebben toegepast, maakt dat mijn dag helemaal goed.”

Laura kan vol passie blijven vertellen, maar na een uurtje sluiten we af met de visie dat Obelisk alles uit de kast haalt om mensen te versterken in hun vaardigheden.
Helder, hands-on en met maximale impact.

Interesse in een opleidingstraject op maat? Get in touch!

Obelisk logo black

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Jouw verhaal lanceren bij #ZigZagHR?

Bespreek met ons de opties om jouw branded content op onze site te zetten.

Ook interessant

LEES MEER