Niet ChatGTP, maar nood aan verbinding als trend in 2024

Hoe verloopt de interne communicatie in bedrijven en organisaties? Wat is hun aanpak? En welke uitdagingen stellen zich? Onderzoekers van Thomas More brachten het in kaart met ‘De interne communicatiemonitor’. Ruim 500 organisaties en bedrijven namen deel aan de enquête. Bij 6 op de 10 is sprake van een open communicatiecultuur, bij 2 op de 10 is dit echt een zorgenkind. Werkpunt bij uitstek is de betrokkenheid van medewerkers in hybride tijden.

Eric Goubin (onderzoeker Thomas More-hogeschool):

“Ik had verwacht AI en ChatGTP op nummer één te vinden als trendindicatie binnen interne communicatie. Maar ik werd verrast. Mensen die actief zijn binnen interne communicatie zetten de nood aan verbinding prominent op één. Vele bedrijven vinden dat een tendens waarop ze moeten inzetten in 2024.”

Leerzame cijfers

Bij 53% van de bedrijven en organisaties zijn er geen heldere doelen voor wat ze precies met interne communicatie willen bereiken. 38% heeft een communicatieplan, 62% heeft dit niet. Interne communicatieplanning veronderstelt dat er iemand is die coördineert. Ook dat is een werkpunt: slechts 27% van de organisaties en bedrijven heeft een volwaardige coördinator interne communicatie, 37% heeft er helemaal geen en bij 35% is er iemand zonder titel maar die in de praktijk de coördinatie op zich neemt.

Leidinggevende in hoofdrol

“Markant is dat bij slechts 38% van de organisaties de leidinggevenden zich voldoende bewust zijn over hun eigen rol in interne communicatie. Nochtans is net de kwaliteit van hun communicatie bepalend voor een positieve werksfeer”, verduidelijkt Goubin. Volgens de bevraagde communicatieverantwoordelijken heeft 59% van de bedrijven en organisaties een communicatiecultuur die open tot zeer open is. Bij 18% is die gesloten. Bij 23% is dat halfweg tussen open en gesloten.

Omnimediaal

Afgelopen jaren werd de werkomgeving digitaler, maar de communicatiekanalen blijven ‘omnimediaal’: mondelinge, digitale en ook nog gedrukte kanalen worden samen ingezet. Teamvergaderingen blijven bij 93% van de organisaties het topkanaal voor interne communicatie, gevolgd door e-mail en intranet (telkens +/- 80%). Microsoft Teams is ondertussen in gebruik bij 3/4 van de bedrijven. Drukwerk blijft belangrijk bij 67%.

Nood aan verbinding

Met een open vraag naar wat ze als belangrijkste uitdagingen zien, wees de grootste groep op betrokkenheid en verbinding van medewerkers. Organisaties en bedrijven zoeken volop naar evenwicht binnen het hybride werken. Door het vele telewerken is het een hele uitdaging om intern goede contacten te onderhouden, met een gemeenschappelijke positieve mindset.

+++

‘De interne communicatiemonitor’ is een onderzoek van het expertisecentrum voor Duurzame Economie en Digitale Innovatie, met Eric Goubin en Michelle Lenaerts als onderzoekers. De interne communicatiemonitor liep voor het eerst in augustus-september 2023. Een volgende editie van deze driejaarlijkse enquête is gepland in 2026. De synthesetekst en het grafiekenrapport vind je hier.

Lees verder

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER