PARTNERCONTENT

NCOI Learning zet nieuwe stap in Levenslang leren met oprichting MBA

Levenslang leren is voor NCOI Learning meer een missie dan een modewoord. Als opleidingspartner verrijken ze elk jaar de kennis en vaardigheden van meer dan 25.000 mensen om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. Nu zetten ze een volgende stap daarin: met de oprichting van hun eerste MBA.

Eline Swolfs, opleidingsmanager MBA binnen NCOI Learning, vertelt meer over die Master voor Business Administration als flexibele en toegankelijke formule om high potentials te laten doorgroeien in hun managementrol.

Waarom wil NCOI Learning inzetten op een Master in Business Administration?

“Het aanbieden van een MBA is een volgende stap in onze missie om flexibel en persoonsgericht leren toegankelijk te maken voor iedereen. We voerden heel wat gesprekken met de potentiële doelgroep. Daarbij werd duidelijk dat er veel interesse is in zo’n master maar dat de ambitie vaak op­­geborgen wordt omdat men vreest voor de balans tussen werk en privé. We zagen de ruimte om een programma te ontwerpen dat gericht is op die werkende profession-als én een oplossing biedt voor mogelijke hinder­palen. Vandaag worden hoogopgeleide professionals steeds schaarser dus het aantrekken en behouden van getalenteerde medewerkers is een cruciale uitdaging. Zo onder­steunen we niet alleen high potentials maar ook bedrijven in hun war for talent.”

Wat onderscheidt deze MBA van andere?

“De flexibiliteit en het modulaire zijn een grote troef. Vaak starten studenten gezamenlijk in september met een MBA-programma. Wij bieden vier verschillende instapmomenten aan. Daarnaast kan je ook je programma flexibel opstellen. Normaal gezien moet je leermodules in een welbepaalde volgorde doorlopen. Wij kozen voor een programma waar jij zelf je draai aan geeft. Heb je bijvoorbeeld nood aan een bepaalde masterclass waarvan je de kennis nú kan gebruiken? Dan kan je die meteen inpassen in jouw programma.”

Studenten volgen de master in het Nederlands. Vanwaar die keuze?

“Leren in de eigen taal is vaak bevorderlijk en maakt een opleiding toegankelijker. Daarnaast komt er wel kwalitatieve, Engelstalige vakliteratuur aan bod. Zo hebben we the best of both worlds.”

De MBA heeft een Academic Board van hoogleraren die toezien op de kwaliteit. Wat leren jullie van hen?

“We hebben een waardevolle wisselwerking tussen de Academic Board, de werkveldcommissie en ons eigen opleidingsmanagement. De Academic Board gar-andeert de kwaliteit op vlak van onderwijs en onderzoek. De werkveldcommissie houdt voor ons de vinger aan de pols binnen de arbeidsmarkt. Wij houden rekening met die verschillende invalshoeken om de master vorm te geven en te optimaliseren. En die partijen staan niet los van elkaar. Het academisch concep-tueel denken wordt bijvoorbeeld ook echt als troef erkend vanuit het werkveld. Dat sterkt ons in het feit dat we een keuze maken die waarde oplevert.”

Welke vaardigheden hebben managers en bedrijfsleiders nodig die ze vroeger niet per se nodig hadden?

“Change management is een belangrijke component, net als omgaan met hybride werken, ook al zijn bedrijven daar al even mee bezig. Trends als digitalisering, generative AI en duurzaamheid hebben een impact op jouw traject als manager. Nieuwe kennis en vaardigheden zijn noodzakelijk voor zowel verticale als hori-zontale groei. Het helpt managers en bedrijfsleiders om succesvol te blijven en om waarde toe te voegen aan hun organisaties.”

Hoe verleg je het accent van moeten naar willen als het gaat over levenslang leren?

“Enerzijds is er natuurlijk die noodzaak. Alles evolueert vandaag zo snel dat stilstaan achteruitgaan is. Maar anderzijds hangt het ook af van hoe je dat als opleidings­partner voorstelt. Tijdens de MBA bijvoorbeeld doe je niet alleen kennis op, je evolueert ook als persoon. Dat is een aspect om in de verf te zetten. Wie ontwikkelt zich niet graag persoonlijk? Wie zet er niet graag stappen vooruit? Het doel is om leren te beschouwen als een waardevolle activiteit die ook aansluit bij je persoonlijke doelen en interesses.”

Over leren gesproken: wat hebben jullie zelf geleerd door dit traject uit te stippelen?

“We wisten natuurlijk dat we niet over één nacht ijs zouden gaan. Bij een academische master moet je aan heel wat kwaliteitsvereisten voldoen. Maar door te volharden en écht te luisteren naar de verschillende partijen, hebben we met de oprichting van de MBA een steen verlegd. Nu hopen we veel studenten de kans te bieden om te groeien in hun rol terwijl ze werk en opleiding combineren. We krijgen in elk geval mooie en nieuwsgierige reacties op onze prijs­toegankelijke, flexibele en kwalitatieve formule. De goesting is er, ook bij ons. Met de MBA hopen we als organisatie een nieuw pad te kunnen bewandelen.”

“Bijblijven is niet alleen een noodzaak maar ook een stap in persoonlijke ontwikkeling”

Eline Wolfs
Picture1 Eline Swolfs


Meer info over de MBA of via [email protected]

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Jouw verhaal lanceren bij #ZigZagHR?

Bespreek met ons de opties om jouw branded content op onze site te zetten.

Ook interessant

LEES MEER