Meer inzicht in tijdsgebruik teams om werklast beter te verdelen en werk ‘werkbaar’ te houden

Ruim één op de drie Vlamingen (35%) verveelt zich wel eens op het werk. Bij de werknemers tussen de 18 tot 34 jaar gaat het zelfs om bijna de helft (47%). Daar tegenover staat dat bijna twee op de drie Vlamingen (63%) wel eens stress krijgt van een te grote hoeveelheid werk. Dat blijkt uit een onderzoek van Protime bij 1.000 Vlaamse bedienden.

“Meer inzicht in het tijdsgebruik binnen teams, kan helpen om de werklast beter te verdelen en het werk ‘werkbaar’ te houden. Dat kan bore-outs en burn-outs helpen voorkomen én bijdragen aan het werkgeluk. Maar ook een goede bedrijfscultuur die ervoor zorgt dat medewerkers geëngageerd zijn én blijven, is hierbij van cruciaal belang,” zegt Gille Sebrechts, CEO van Protime.

Lijkt het voor jou ook soms alsof er geen eind lijkt te komen aan je werkdag? En betrap je jezelf af en toe dat je net te veel op je gsm zit te tokkelen? Voor bijna één op de twee werknemers (47%) tussen de 18 en 34 jaar is dit het geval. Opvallend is dat dit aantal terugloopt naarmate we ouder worden. Van de 35- tot 54-jarigen verveelt 29% zich wel eens stierlijk tijdens hun job. Bij de 55-plussers blijkt ‘slechts’ 15% soms last te hebben van verveling op het werk.

“Het verschil wordt deels verklaard doordat jongere werknemers vaak nog niet weten wat ze mogen verwachten van een job. Ze nemen bijvoorbeeld een job onder hun niveau aan, waarbij ze hun talenten niet genoeg kunnen inzetten of ontwikkelen. Of een baan die niet past bij waar ze voor staan. Hierdoor gaan ze zich vervelen. Mensen met meer werkjaren op de teller, hebben een realistischer beeld van wat een job inhoudt, en hebben vaak al een baan gevonden die past bij hun talenten en persoonlijkheid,” zegt Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven.

Herverdeling van het werk

Uit het onderzoek blijkt verder dat bijna twee op de drie werknemers (63%) soms stress ervaart van een te grote hoeveelheid werk.

Slechts de helft van de respondenten (54%) vindt dat de werklast eerlijk verdeeld is in hun team. Opvallend; terwijl bijna de helft van de Vlamingen (45%) vindt dat ze meer werken dan hun collega’s, is amper 12% van mening dat ze minder werk verzetten dan hun teamleden. Jongere werknemers tot 35 jaar (17%) vinden vaker van zichzelf dat ze minder werken. Dit neemt af tot 11% bij de 35- tot 54-jarigen en tot slechts 2% van de 55-plussers.

“Meer inzicht in het tijdsgebruik binnen teams, kan helpen om de werklast beter te verdelen en het werk ‘werkbaar’ te houden. Zo kunnen leidinggevenden, als goede coaches, tijdig bijsturen bij een te groot onevenwicht,” zegt Gille Sebrechts. “Maar even goed zijn een goede bedrijfscultuur en teamgeest belangrijk om verveling op het werk, of net een overload aan werk, te helpen voorkomen. Werknemers moeten zich goed voelen in de groep, een concreet doel hebben, zich kunnen ontplooien én weten waarom ze hun taken uitvoeren. Zo zullen ze makkelijker bijspringen wanneer een collega even het bos door de bomen niet meer ziet. Of initiatieven nemen die passen bij hun talenten en passies, waardoor verveling geen kans krijgt.”

+++

Het online onderzoek werd tussen 29 maart 2023 en 13 april 2023 uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Protime bij 1.000 Nederlandstalige Belgen die werken als bediende. Het onderzoek is representatief op taal, geslacht, leeftijd en diploma. De maximale foutenmarge bedraagt 3,02%.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER