Jobstudenten werkten minder tijdens de zomer

Nu de herfst is ingezet, maakt Liantis de balans op van het aantal jobstudenten dat aan de slag was tijdens de zomer. Daaruit blijkt dat 28,5% van de werkgevers tijdens de maanden juli en augustus minstens één jobstudent inschakelde. Dat is iets minder dan in dezelfde zomermaanden vorig jaar. “De tijd dat studenten enkel tijdens de zomer werkten, is sowieso voorbij”, aldus expert Matthias Debruyckere van Liantis. “Bovendien speelt het slechte weer in juli zeker ook een rol in de lichte daling.”

Zomer minder populair

Tijdens de zomermaanden stelden ongeveer 1 op de 3 werkgevers (28,5%) een of meerdere jobstudenten te werk. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstengroep Liantis bij 25.280 werkgevers. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2022 (30%), maar als we over de jaren heen kijken blijft dit wel vrij stabiel: zo schommelde het percentage de laatste drie jaren steeds tussen de 28% à 30%. Ongeveer 1 op de 3 dus.

“In juli hebben we geen topweer gekend, om het nog zacht uit te drukken. Dit heeft natuurlijk rechtstreeks invloed op heel wat sectoren die een beroep doen op jobstudenten. Als het slecht weer is, betekent dit meteen minder werkgelegenheid en dus minder kansen voor deze jonge werkkrachten. Kortom: een domper voor zowel werkgevers als de studenten”, aldus expert Matthias Debruyckere van Liantis.

Uren in plaats van dagen

Gelukkig is het zo dat studenten niet langer een volledige dag verliezen als ze slechts enkele uren werken. “Sinds een aantal jaar is het systeem voor jobstudenten geëvolueerd. Zo werkt een jobstudent niet meer per dag, maar wel per uur. Bovendien is het aantal voordelige uren in 2023 verhoogd tot 600 uren. In 2022 was dat nog maar 475 uren. Uit de RSZ-cijfers zien we dat studenten gemiddeld 200 uur studentenarbeid per jaar verrichten. Onder de grens van het jaarplafond genieten de werkgever en de student van verminderde RSZ-bijdragen en van een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing”, aldus Matthias Debruyckere.

Meer gespreid

Een andere mogelijke verklaring – buiten het regenweer in juli – voor het feit dat de zomermaanden niet per se een stijging kenden van het aantal jobstudenten, is te zoeken bij de spreiding van het werk. Meer en meer werken jobstudenten het hele jaar door.

Volgens de RSZ-cijfers verrichtte een kwart van de studenten in 2022 studentenarbeid in alle vier de kwartalen. Slechts 17% werkte enkel in het derde kwartaal (de zomer). Meer dan 8 op 10 studenten werkte dus ook buiten de zomermaanden. “We zullen dus moeten afwachten hoe het jaar 2023 zich aftekent ten opzichte van de voorgaande jaren. Mogelijk komen er nog heel wat mooie dagen in het najaar waarop jobstudenten volop kunnen meedraaien en eindigt het jaar alsnog met hogere cijfers”, vertelt Debruyckere.

Meer dan vier jobstudenten per werkgever

Gemiddeld stelde een werkgever die jobstudenten inschakelde 4,2 jobstudenten te werk. Dat aantal ligt iets lager dan in 2022 (4,6 jobstudenten). Ze verdienden deze zomer gemiddeld 13,26 euro bruto per uur. Vorige zomer was dat nog 12 euro. Reden hiervoor is zeker ook de loonindexering, want die geldt uiteraard ook voor studenten.

“De hoge indexering zien we natuurlijk terug bij de jobstudenten. Zij hebben het geluk dat ze door de voordelige RSZ-bijdrageregeling daar netto meer van overhouden. Maar de indexering – en het feit dat er al hoge loonkosten zijn in heel wat bedrijven – maakt natuurlijk ook wel dat de werkgever twee keer nadenkt vooraleer hij nog extra werkkrachten inschakelt.”

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER