Hoogst aantal gesprekken ooit aan Zelfmoordlijn 1813

Met 23.886 beantwoorde oproepen via telefoon (18.511), chat (2.996) en e-mail (2.379), hebben de vrijwilligers van de Zelfmoordlijn 1813 in 2023, samen met studenten en stagiairs, het hoogste aantal oproepen ooit beantwoord aan de Zelfmoordlijn 1813. In 10 jaar tijd is het aantal oproepen zelfs meer dan verdubbeld

Enkele cijfers

Van de mensen die de Zelfmoordlijn 1813 contacteren, denkt ruimt 90% concreet aan zelfdoding. Voor de helft van de oproepers is dat al langer dan een jaar. Meestal ligt niet één oorzaak aan de basis van zelfdoding of zelfdodingsgedachten, maar gaat het om een samenspel van verschillende factoren. In 2023 was eenzaamheid de risicofactor die het vaakst werd vermeld (40,94%). Ook gaf een groot percentage aan zich onbegrepen te voelen (33,25%). Die cijfers liggen in lijn met die van vorige jaren.

Opvallend, bij de factor ‘problemen op het werk of studie’ gaat het om een sterke stijging van 2,9% in 2022 naar 10,21% in 2023.

Dit cijfer sterkt het CPZ in het verder uitbouwen van het aanbod van vormingen op maat voor bedrijven om ook daar sleutelfiguren de nodige kennis, attitudes en vaardigheden bij te brengen om aan suïcidepreventie te kunnen doen. Deze inspanning sluit ook aan bij de acties opgenomen in het derde Vlaamse Actieplan Suïcidepreventie (VASIII).

Beantwoorders van de Zelfmoordlijn 1813 peilen ook naar de aanwezigheid van beschermende factoren die het risico op zelfdoding verlagen. De factor ‘raadpleegt hulpverlener’ blijkt de grootste beschermende factor te zijn en steeg op een jaar tijd met bijna 10%, van 48,12% naar 56,89%.

“Ook opvallend, zegt co-directeur Eva Vande Gaer, is dat meer en meer hulpverleners bij ons advies inwinnen wanneer zij geconfronteerd worden met cliënten die aan zelfdoding denken, een poging ondernomen hebben of overlijden door zelfdoding. In 2023 werd ASPHA, de Advieslijn Suïcidepreventie voor Huisartsen en Andere Hulpverleners, 392 keer gecontacteerd in vergelijking met 348 keer in 2022. Hulpverleners kunnen er, via telefoon of mail, terecht voor ondersteuning bij crisisoverbrugging, risico-inschatting en communicatie met suïcidale personen en hun omgeving.”

Ook de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin erkent het belang van de Zelfmoordlijn 1813: “Het werk van de Zelfmoordlijn 1813 is zonder meer bijzonder waardevol. We hebben de afgelopen jaren de Zelfmoordlijn 1813 fors uitgebreid, met onder andere ruimere beschikbaarheidsuren van de chat. Maar ik wil vooral de vele vrijwilligers achter de schermen bedanken, het zijn zij die effectief het verschil maken voor mensen.”

Ambitie voor 2024

Zoals altijd wilt het CPZ een goede werking van de Zelfmoordlijn 1813 blijven garanderen. Om aan het stijgende aantal oproepen te kunnen voldoen, organiseert het CPZ dit jaar acht opleidingen om nieuwe vrijwilligers te laten instromen en zoveel mogelijk mensen een luisterend oor te bieden of, indien nodig, door te verwijzen naar verdere hulp.

“Daarnaast, zegt co-directeur Piet De Bruyn, blijven we inzetten op de vermaatschappelijking van de preventie onder meer door lezingen voor een algemeen publiek te blijven geven, door samen te werken met universiteiten en hogescholen, door vormingen op maat van bedrijven aan te bieden en door onderzoek en samenwerkingen. Zo willen we het taboe op zelfdoding verkleinen, een antwoord helpen bieden op een van de meest complexe uitdagingen in onze samenleving en gaan we de gezondheidsdoelstelling aan die opgenomen werd in VASIII om het aantal zelfdodingen tegen 2030 met 10% te doen dalen tegenover het jaar 2020.”

>> Het volledige jaarverslag kan je hier raadplegen

Lees verder

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER