Gedeeld geluk is dubbel geluk

De laatste week van september staat traditioneel bekend als de “Week van het Werkgeluk”. In dat verband lanceert levensverzekeraar NN een opvallend initiatief als werkgever: de Geluksdagen. Dit zijn twee werkdagen per jaar waarop werknemers hun normale job mogen inruilen voor vrijwilligerswerk.

Het initiatief is geïnspireerd op een bijzondere vaststelling uit het Nationaal Geluksonderzoek, een peiling in samenwerking met de Universiteit Gent naar wat de Belgen gelukkig maakt. Daaruit blijkt immers dat wie bijdraagt aan het geluk van anderen, zelf ook gelukkiger is. In 2023 maakten al heel wat NN’ers gebruik van de formule en werden zo al meer dan 300 dagen aan vrijwilligerswerk gepresteerd.

Gedeeld geluk is dubbel geluk.

Het is een eeuwenoude wijsheid die ook wordt bevestigd door het Nationaal Geluksonderzoek van de Universiteit Gent en levensverzekeraar NN onder 1380 Belgen. Het onderzoek peilt naar wat de Belgen juist gelukkig maakt en vooral hoe we in een maatschappij waarin de levensverwachting alleen maar toeneemt, van dat lang leven ook een gelukkig leven kunnen maken.

De NN Geluksdagen

​Het resultaat uit het Nationaal Geluksonderzoek inspireerde NN ​ als werkgever om er ook zelf mee aan de slag te gaan voor zijn eigen medewerkers. Daarom introduceerde het bedrijf de Geluksdagen, twee werkdagen per jaar waarop NN’ers hun job volledig mogen inruilen voor vrijwilligerswerk, om zo het verschil te maken in het leven van iemand anders. Denk maar aan het maken van een wandeling met een bejaarde die extra nood heeft aan sociaal contact, helpen bij het opknappen van de tuin in een verzorgingstehuis of deelnemen aan een groepsactiviteit voor autistische kinderen.

Allemaal manieren om op een laagdrempelige manier bij te dragen aan het geluk van iemand anders. Om het voor medewerkers nog eenvoudiger te maken werkt NN samen met de organisatie Give a Day, een online platform dat vrijwilligersactiviteiten op een simpele manier groepeert.

“De core business van een levensverzekeraar bestaat er in klanten financieel bij te staan op moeilijke momenten in het leven. Die maatschappelijke rol maken we tastbaarder voor onze medewerkers via de Geluksdagen. Met vrijwilligerswerk tijdens de werkuren kunnen ze zelf een concreet verschil maken. Daarnaast maken we als werkgever natuurlijk al langer werk van het welzijn van onze medewerkers. Dit kleine initiatief draagt niet alleen bij tot het geluk van anderen, maar maakt ook een wezenlijk verschil voor je eigen (werk)geluk. Een dubbele reden om een Geluksdag op te nemen als NN-medewerker of als NN-team”

Els Brusselmans, Chief HR Officer bij NN.

300 dagen vrijwilligerswerk per jaar

​Er wordt dankbaar gebruik gemaakt van de Geluksdagen, momenteel staat de teller al op een halve dag vrijwilligerswerk per NN-werknemer. Met meer dan 600 werknemers komt dat dus neer op ongeveer 300 dagen vrijwilligerswerk per jaar. Maar dat moeten er volgens NN nog meer worden.

“We merken dat het initiatief een groot succes is. Vooral tijdens de Your Community Matters Week – een week waarin we extra vrijwilligersactiviteiten organiseren – beslissen medewerkers om van de Geluksdagen gebruik te maken. Tijdens de laatste editie heeft meer dan 1 op 3 medewerkers deelgenomen aan één van de vele activiteiten. In totaal staat de teller op een halve dag per werknemer. We verwachten dat het in de toekomst nog zal stijgen”;

Murielle Flament, Community Investment Officer bij NN

+++

Sinds 2017 bouwt NN zijn expertise inzake geluk via een NN-leerstoel aan de UGent. Prof. dr. Lieven Annemans en zijn team onderzoeken wat de Belg gelukkig maakt en hoe ze samen kunnen werken aan een gelukkig leven. Sedert 2020 gaat NN een stapje verder. In een maatschappij waarin we met z’n allen langer leven, gaat NN na in welke mate de Belg en de maatschappij waarin we vandaag leven klaar zijn voor een langer leven, en hoe we van dit langer leven ook een gelukkig leven kunnen maken. NN kiest hierbij steeds voor een inclusieve aanpak waarbij experten, beleidsmakers en de Belg zelf betrokken worden. ​

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER