1 op de 15 werknemers krijgt koopkrachtpremie

Zo’n drie weken voor de deadline van de toekenning, heeft 5,9% van de bedrijven in ons land zijn werknemers een koopkrachtpremie toegekend. In totaal mag voorlopig 1 op de 15 werknemers een koopkrachtpremie verwachten. Dat blijkt uit de meest recente cijfers die Acerta verzamelde bij 554.308 werknemers in dienst bij 34.223 bedrijven.

“Recent zijn er in enkele grote sectoren zoals de distributiesectoren en land- en tuinbouw nog akkoorden gesloten, waardoor we verwachten dat het aantal toegekende koopkrachtpremies nog zal stijgen voordat de deadline verstrijkt”, aldus Acerta.

Bedrijven hebben nog tot 31 december om de premie aan hun werknemers toe te kennen. De uitreiking van de consumptiecheques mag tot 31 maart 2024. ​

Sinds 1 juni kunnen bedrijven in ons land hun medewerkers een premie van maximaal €750 toekennen om hun koopkracht te ondersteunen. In verschillende sectoren werden daar al cao’s over gesloten, maar bedrijven kunnen ook individueel beslissen om zo’n koopkrachtpremie aan hun personeel toe te kennen. Momenteel heeft 5,9 % van de Belgische werkgevers beslist dat ze de koopkrachtpremie toekennen. In totaal heeft 6,4 % van de werknemers al een koopkrachtpremie ontvangen dit jaar. De meeste bedrijven die een koopkrachtpremie toekennen zijn actief in de chemie, farma, energie, logistiek en transport. Het gemiddeld bedrag van de koopkrachtpremie ligt momenteel op 424,4 euro , de mediaan is 375 euro.

Ellen Van Grunderbeek, juridisch experte bij Acerta Consult:

“De koopkrachtpremie wordt toegekend in de vorm van consumptiecheques. Heel wat bedrijven hebben intussen de koopkrachtpremie toegekend. Recent is er nog een akkoord gesloten in de distributiesectoren en de land- en tuinbouw. Ondernemingen hebben nog zo’n 3 weken, tot eind december, om de premie effectief toe te kennen, voor de uitreiking heeft de regering tijd gegeven tot 31 maart 2024. De koopkrachtpremie is fiscaal interessant voor bedrijven, want ze heeft min of meer dezelfde troeven als de voormalige coronapremie. Er is onder andere een lagere bijzondere RSZ-bijdrage en geen bedrijfsvoorheffing op verschuldigd. De bestedingsmogelijkheden voor werknemers zijn weliswaar iets beperkter dan bij de coronapremie, en zijn nu te vergelijken met die van de maaltijd- en de ecocheques. De koopkrachtpremie biedt Belgische ondernemingen wat extra ruimte om hun werknemers te belonen aan het eind van het jaar en zich als werkgever te onderscheiden op een krappe arbeidsmarkt.”

Deadline toekenning premie: 31 december 2023

De toekenning van de koopkrachtpremie wordt afgesproken via een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) op sector- of op ondernemingsniveau of via een schriftelijke bijlage aan de arbeidsovereenkomst van de werknemer. In het geval van een sectorale cao definieert de sector wat wordt verstaan onder hoge en uitzonderlijk hoge winst (in 2022) en welk premiebedrag daar dan tegenover staat. In het geval van een ondernemings-cao is het aan de werkgever om aan te tonen dat die ondanks de energiecrisis goede resultaten kon aantonen, en vervolgens de premiebedragen vast te leggen. Bij een schriftelijke bijlage hoeft de werkgever niets aan te tonen.

Blijven de premiebedragen van een sectorale cao onder de wettelijke maxima, dan kunnen individuele werkgevers alsnog beslissen om hoger te gaan. Werkgevers hebben nog tot 31 december 2023 om de koopkrachtpremie toe te kennen, en tot 31 maart 2024 om de consumptiecheques uit te reiken. Werknemers hebben dan tot 31 december 2024 om hem te besteden.

Over de cijfers

De verzamelde gegevens zijn gebaseerd op de werkelijke gegevens van een set van 554.308 werknemers die op een bepaald moment in de loop van 2023 in dienst waren bij meer dan 34.223 werkgevers uit de private sector, waartoe zowel kmo’s als grote ondernemingen behoren. ​

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER