Extra investeren in eigen talent leidinggevenden is broodnodig. Zeker in de zorgsector

Leidinggeven in de zorgsector is een uitdagende job. Daarom richt Korian zelf het ambitieuze drie jaar durend opleidingsprogramma s.Keys voor leidinggevenden op. Vandaag ontvangen de 23 afstuderenden van de in totaal 69 Belgische cursisten hun diploma. Door te investeren in eigen talent versterkt Korian de kwaliteit van haar leidinggevenden en biedt Korian hen toekomstperspectief. Organisaties investeren nog te veel in het vinden van talent maar te weinig in het binden en behouden ervan. Hier wil Korian met s.Keys verandering in brengen.

Drie jaar geleden lanceerde Korian s.Keys – Skills for Share, een van de eerste trainingsprogramma’s voor managers uit de zorgsector in Europa. Met bijna 950 faciliteiten in Europa en dus evenveel managers, wijdt Korian dit driejarig programma aan het versterken van managementvaardigheden en investeert het tegelijk in retentie. In België volgen momenteel in totaal 69 Korianwerknemers het opleidingsprogramma, waarvan de eerste 23 mensen nu afstuderen.

Noodzaak

Werken in de zorgsector brengt voortdurend uitdagingen met zich mee en dat is voor leidinggevenden in de zorg niet anders. Daarom is een opleiding als s.Keys belangrijk en heeft Korian zelf het heft in handen genomen. s.Keys zet in op de motivatie en professionalisering van zowel huidige als toekomstige leidinggevenden. Concreet legt de opleiding de nadruk op de centrale rol van de lokale directie in de voorzieningen: ze moeten voortdurend het evenwicht bewaren tussen het welzijn van de medewerkers, de bewoners en de families. Daarnaast is de lokale verankering in de plaatselijke gemeenschap van groot belang. Het parcours start met het in kaart brengen van de competenties van de deelnemers, daarna wordt er een pakket op maat uitgewerkt afhankelijk van de noden. Dankzij de cursus zijn deze medewerkers beter gewapend voor de toekomst.

“Onze managers spelen een cruciale rol binnen onze groep. We vinden het dan ook belangrijk dat we via onze Korian Academy opleidingen als s.Keys kunnen aanbieden, die hen ondersteunen en verder laten ontwikkelen in hun leiderschaps- en managementcapaciteiten. Ik wil dan ook van harte alle afgestudeerden feliciteren met hun mooie prestatie”, aldus Dominiek Beelen, CEO bij Korian.

Investeren in de ontwikkeling van eigen talent loont

Korians investering in eigen talent en levenslang leren is de beste garantie op een duurzame professionele loopbaan. Dat wordt bevestigd door recent onderzoek van Tempo-Team. Daaruit blijkt dat slechts drie op tien (30%) werkgevers investeert in de persoonlijke ontwikkeling van hun medewerkers. Dat is opvallend, want ruim de helft (58%) van de ondervraagde werknemers geeft aan dat ze dankzij interne opleidingen hun vaardigheden voor hun job versterkten. Bovendien vergroten interne opleidingen het werkplezier van de werknemers, waardoor ze zich sneller binden aan het bedrijf. Zo geeft 43% van de respondenten aan dat ze opleidingen volgden die hun algemene ontplooiing ten goede kwamen en geeft 21% aan dat ze deelnamen aan opleidingen die hen meer ‘future proof’ maken. Dit is een zeer belangrijk gegeven in een schaarse arbeidsmarkt. Korian wil met haar investering in eigen talent dan ook een duidelijk positief signaal geven naar haar werknemers.

“We zijn er bij Korian van overtuigd dat een duurzaam personeelsbeleid hand in hand gaat met investering in eigen talent. s.Keys zorgt ervoor dat onze managers kunnen groeien en bloeien in hun leiderschaps- en managementcapaciteiten. Het succes van de eerste lichting afgestudeerden bevestigt dat we op de goede weg zijn. We blijven ons via de Korian Academy inzetten voor de ontwikkeling van ons intern talent omdat we geloven dat dit niet alleen bijdraagt aan het succes van onze organisatie, maar ook aan het welzijn van onze medewerkers. Zo evolueren we samen naar een duurzame toekomst”, aldus Herman Van Ballart, HR Director bij Korian.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER