Een relatie met een collega op het werk: mag dat?

Woensdag 14 februari is het Valentijn, het feest van de liefde. Natuurlijk is het ook mogelijk dat er op het werk liefdesrelaties ontstaan. Maar hoe ga je daar in een professionele context het beste mee om? Heeft een werkgever het recht om liefdesrelaties op het werk te verbieden? Hoe kunnen eventuele mistoestanden worden voorkomen? Zijn koppels verplicht hun werkgever in te lichten?

Catherine Mairy, Legal Expert bij Partena Professional, legt uit.

Heeft een werkgever het recht om liefdesrelaties op het werk te verbieden?

“Nee, een werkgever kan liefdesrelaties op het werk niet verbieden. Iedereen heeft namelijk recht op een privéleven en liefdesrelaties maken daar deel van uit,” zegt Catherine Mairy.

Moeten twee collega’s in hetzelfde team die een liefdesrelatie hebben hun werkgever inlichten?

Wanneer twee rechtstreekse collega’s van dezelfde afdeling een liefdesrelatie hebben, zijn zij uiteraard niet verplicht hun werkgever daarvan op de hoogte te brengen. “Dit is een privéaangelegenheid, maar let op, dit moet wel worden genuanceerd. Ook al is het voor een koppel niet verboden om samen te werken, deze relatie mag niet leiden tot belangenconflicten of bepaalde misbruiken. Om dit soort situaties te voorkomen, is het belangrijk om duidelijke regels te hebben die door iedereen in de onderneming gekend zijn.” zegt Catherine Mairy.

Kan de werkgever twee werknemers die een koppel zijn dwingen om niet langer rechtstreeks samen te werken?

Indien de werkgever op de hoogte is van de liefdesrelatie tussen twee rechtstreekse collega’s, zou hij een van hen kunnen voorstellen om van team te veranderen, zeker als er sprake is van een belangenconflict of een potentieel belangenconflict. “Maar deze wijziging mag natuurlijk geen nadelige gevolgen hebben voor de werknemer. Dit moet altijd gebeuren in onderling overleg tussen de medewerkers en de werkgever. Het is belangrijk dat dit soort situaties van geval tot geval wordt bekeken en dat de dialoog tussen de verschillende partijen wordt aangemoedigd, zodat iedereen het juiste evenwicht vindt”, aldus Catherine Mairy.

Wat als de liefdesrelatie een belangenconflict doet ontstaan?

Wanneer een liefdesrelatie echter een invloed heeft op de goede werking van het team of de onderneming, heeft de werkgever het recht (en zelfs de plicht) om in te grijpen. “Het is uiteraard niet de bedoeling dat een werknemer ‘bevoordeeld’ wordt vanwege de liefdesrelatie die hij/zij heeft. Het is dan ook volstrekt ondenkbaar dat een manager bijvoorbeeld een bonus of promotie toekent aan de werknemer met wie hij of zij een intieme relatie heeft, zonder dat daar een geldige en objectieve reden voor is”, legt Catherine Mairy uit.

Hoe kunnen eventuele mistoestanden worden voorkomen?

“Om alle mogelijke mistoestanden te vermijden, is het belangrijk dat er duidelijk arbeidsreglement is om dit soort situaties te voorkomen. In dit reglement moet worden herinnerd aan de regels van het gezond verstand die respect voor eenieder in het kader van de arbeidsbetrekkingen garanderen,” besluit Catherine Mairy, Legal Expert bij Partena Professional.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER