Een op vijf werknemers kreeg al koopkrachtpremie van werkgever  

De koopkrachtpremie, de federale maatregel die bedrijven toeliet in 2023 een fiscaal gunstige premie in de vorm van consumptiecheques toe te kennen bij (zeer) hoge winst of goede resultaten, kent alsnog succes. Eind december staat de teller op meer dan één op vijf werknemers (23%). Opvallend: meer arbeiders (26%) dan bedienden (21%) kregen er (al) een. Dit aantal kan nog licht toenemen. Een op zes werkgevers reikte de premie al uit (18%). Werkgevers konden de premie toekennen tot 31 december, maar de uitreiking aan de werknemer kan gebeuren tot eind maart. SD Worx baseert zich op de loonberekeningen tot eind december 2023, van 1,2 miljoen werknemers in de privésector in België.

Kwart van arbeiders met koopkrachtpremie

Opvallend: op basis van de voorlopige cijfers tot eind december stelt SD Worx vast dat werkgevers in sectoren met arbeiders de premie meer toekennen: een kwart van de arbeiders kreeg de koopkrachtpremie van 2023 (26%) en het mediaanbedrag ligt ook wat hoger dan het algemene mediaanbedrag: €400 in plaats van €375. Per sector en per bedrijf zijn er immers andere afspraken mogelijk over wat ‘hoge of uitzonderljjk hoge winst’ of ‘goede resultaten’ zijn. De premie geldt wel steeds voor het ganse bedrijf, of toch voor een objectieve groep van werknemers (bijvoorbeeld alle werknemers die onder hetzelfde paritaire comité vallen).

Geert Vermeir, juridisch expert van SD Worx:

“De koopkrachtpremie kwam maar zwak uit de startblokken, maar uiteindelijk zagen we in december toch een sterke eindsprint. En er komen er vermoedelijk de komende maanden nog wat bij, al verwachten we geen grote aangroei meer. Aangezien sommige onderhandelingen op sectorniveau tot in december liepen, was het lang onduidelijk of deze premie succes zou kennen. Sommige werkgevers wachtten eerst het sectorakkoord af, omdat daarin vaak specifieke en bindende voorwaarden voor toekenning werden bepaald. Elk paritair comité kon andere voorwaarden onderhandelen, bijvoorbeeld het bedrag van de premie, of wat de sociale partners in elke sector verstaan onder (zeer) hoge winst. Het maximumbedrag was wel bekend (nl. €750 bij zeer hoge winst). Het mediaanbedrag bedraagt 375€: de helft van de werknemers met een premie kreeg meer; de helft minder. Arbeiders kregen gemiddeld meer: het mediaanbedrag ligt op €400.”

Regionale verschillen

Werkgevers in Limburg en West-Vlaanderen hebben relatief gezien het meest koopkrachtpremie uitgereikt. Als je abstractie maakt van het aantal werknemers per provincie, kreeg je daar als werknemer het meest een koopkrachtpremie: bijna één op drie werknemers, met resp. 33% (Limburg) en 30% (West-Vlaanderen) kan ervan genieten. Het mediaanbedrag is in Limburg wel lager dan in de andere provincies, namelijk €260.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER