Digitale transformatie: ambitie is groot, tijd en budget beperkt

In mei 2022 peilde HR- en Well-beingspecialist Attentia naar de digitale maturiteit van Belgische bedrijven op vlak van HR en Well-being. 254 HR-professionals uit verscheidene sectoren namen deel aan de HR Digimatuurtest. Uit de resultaten blijkt dat inzichten uit data belangrijker worden bij het uitwerken van een HR-strategie: maar liefst 56% van de bedrijven focust in 2022 op inzichten uit data. Dat is 30% meer dan in 2018

Toch is er nog een aanzienlijk verschil tussen de digitale ambitie en de reële digitale maturiteit. De wil is er, maar niet zelden staan praktische obstakels in de weg van een concrete implementatie. Vooral tijdsgebrek speelt bedrijven parten, maar ook een tekort aan budgetten en onvoldoende draagvlak voor digitalisering in de bedrijfscultuur zijn veelvoorkomende hindernissen.

Duidelijke visie

Digitalisering staat duidelijk steeds meer op de HR-agenda van Belgische ondernemingen. Bij de vorige HR Digimatuurtest van 2018 zagen we dat bedrijven veelal wel bezig waren met de digitale transformatie, maar dat ze hierbij geen duidelijke visie hadden op de digitalisering van HR-taken.

In 2022 zien we dat 51% van de bedrijven bezig is met een visie rond digitale HR vorm te geven, terwijl 23% zegt dat er al een duidelijke visie is. Met een totaal van 74% ruim een verdubbeling ten opzichte van 2018 (36%).

“Deze vooruitgang heeft te maken met verschillende factoren,” zegt Ine Jutten, manager HR Advisory bij Attentia. “Het steeds meer ingeburgerde hybride werken, de krapte op de arbeidsmarkt en daaraan gelinkt het toenemende belang van (digitale) employee experience, hebben deze digitalisering een boost gegeven.”

Het effect van COVID-19 op deze stijging blijft eerder beperkt. Uit onze bevraging blijkt dat slechts 27% van de bedrijven meer heeft geïnvesteerd in HR-technologie als gevolg van de coronacrisis, vermoedelijk omdat de beweging richting digitale HR al was ingezet vóór de pandemie uitbrak.

Inzichten uit data steeds belangrijker

Wat motiveert bedrijven nu om in te zetten op de digitalisering van HR? Op basis van de resultaten van de HR Digimatuurtest 2022 kunnen we een duidelijke top-5 van doelen onderscheiden. Daaruit blijkt dat efficiëntie veruit de voornaamste reden blijft: net geen 88% van de bedrijven duidt dit als doel aan. Ook kwaliteitsverbetering en een betere ondersteuning van HR en de werknemers zijn belangrijke doelen.

Maar de opvallendste bevinding is toch dat inzichten uit HR-data steeds belangrijker worden. Maar liefst 56% van de bedrijven focust in 2022 op inzichten uit data. Dat is 30% meer dan in 2018, toen slechts 26% hiermee bezig was.

“Dit toont aan dat steeds meer Belgische organisaties de stap aan het zetten zijn richting datagedreven HR op basis van HR Analytics. Dankzij HR Analytics kan je meer evidence-based gaan werken, op basis van objectieve gegevens in plaats van buikgevoel. Zo kan je bijvoorbeeld te weten komen waar je medewerkers tegenaan lopen, en net op die issues extra inspanningen gaan leveren,” aldus Ine Jutten.

Steeds minder papier

Uit onze bevraging blijkt dat 80% van de Belgische bedrijven inzetten op de digitale transformatie, een percentage dat stagneert sinds 2018. Maar opvallend is dat steeds meer bedrijven een belangrijke rol zien voor HR in de begeleiding van deze transformatie: 59% in 2022 tegenover 51% in 2018.

In het algemeen zijn de verschillende HR-domeinen zo’n 10% meer gedigitaliseerd dan in 2018. We doen dus steeds minder op papier: verlofaanvragen, aan- en afwezigheidsregistraties, loonadministratie, …

Waarbij we de grootste sprong in digitalisering zien bij het indienen en verwerken van elektronische ziektebriefjes: van 12% in 2018 tot liefst 41% in 2022.

Tijdsgebrek en te weinig budget

Ondanks het feit dat 4 op 5 bedrijven inzet op digitalisering, zien we toch een groot verschil tussen de digitale ambitie en de werkelijke digitale maturiteit van de Belgische HR-afdelingen. Digitalisering van HR-processen staat bij velen hoog op de agenda, maar blijkt niet altijd makkelijk te realiseren in de praktijk.

Tijdsgebrek is het grootste obstakel dat de implementatie van digitaliseringsprojecten in de weg staat. Meer dan de helft (54%) van de respondenten geeft aan dat ze te weinig tijd hebben om digitaliseringprojecten te realiseren. Bij grote bedrijven met 500 tot 1.000 medewerkers loopt dit percentage zelfs op tot 90%.

Ook budgetten ontbreken nog te vaak. In onze steekproef geeft 44% van de organisaties aan dat ze geen jaarlijks budget voorzien voor HR-technologie (zoals tools voor de automatisering van HR-processen of chatbots voor medewerkersvragen). Als er budget is, valt dit veelal onder de verantwoordelijkheid van IT. Slechts 16% van de organisaties in onze steekproef heeft een specifiek HR-budget voor digitalisering.

“Voor een succesvolle digitalisering van HR is het aantonen van de ‘return on investment’ van groot belang, zeker wanneer budgetten ontbreken. Idealiter valt dit budget onder het ownership van HR, niet van IT – zoals nu al te vaak nog het geval is,” meent Ine Jutten.

Ook op vlak van de bedrijfscultuur legt de HR Digimatuurtest pijnpunten bloot. Zo blijkt dat de medewerkers nog te weinig betrokken worden bij het digitaliseringsproces. “Medewerkers betrekken kan op verschillende manieren: door tijdig inspraak te geven, maar ook door periodiek hun mening te bevragen en hun gedrag te meten en op basis daarvan bij te sturen.

Enkel door digitale transformatie op een mensgerichte én data gedreven manier aan te pakken, zal ze succesvol zijn,” concludeert Ine Jutten.

unnamed 6 1

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER