De Vlaamse Regering snoeit in de doelgroepverminderingen. Wat betekent dit?

Vlaams minister-president Jan Jambon kondigde in zijn septemberverklaring aan dat de doelgroepvermindering voor oudere werknemers zal verdwijnen. Maar wat betekent dit voor u? Jonas Verplanken, legal expert bij Partena Professional, legt de wijzigingen en de impact van deze verandering uit.

Wat is een doelgroepvermindering?

Dit is een financiële incentive die door de overheid wordt aangeboden om werkgevers te stimuleren bepaalde groepen van werknemers aan te werven. Dit neemt de vorm aan van een vermindering van de werkgeversbijdragen aan de RSZ. De omvang en de duur van deze vermindering hangen af van de ene doelgroepvermindering tot de andere.

Het doel van deze doelgroepverminderingen is het bevorderen van de aanwerving van specifieke groepen, zoals oudere werknemers, (laaggeschoolde) jongeren, personen met een arbeidsbeperking, langdurig werklozen…

Wat verandert er nu precies in Vlaanderen?

De Vlaamse Regering heeft in de septemberverklaring aangekondigd dat ze van plan is om doelgroepverminderingen voor oudere werknemers op termijn af te schaffen. De website van het departement Werk en Sociale Economie (WSE) kondigt aan dat ook de doelgroepvermindering voor de laaggeschoolde jongeren zal verdwijnen, hoewel dit niet letterlijk is opgenomen in de septemberverklaring.

De doelgroepvermindering voor personen zonder recente duurzame werkervaring, die in werking is getreden op 1 oktober 2023, zal worden uitgebreid door het schrappen van de leeftijdsvoorwaarden (momenteel tussen 25 en 58 jaar). De datum van inwerkingtreding van deze wijzigingen wordt voorzien op 1 juli 2024.

Het is belangrijk op te merken dat deze plannen gebaseerd zijn op de septemberverklaring en nog kunnen veranderen. Maar naar alle waarschijnlijkheid zullen de doelgroepverminderingen voor oudere en jongere werknemers dus verdwijnen.

Waarom deze wijzigingen?

In de septemberverklaring geeft de minister-president aan dat de huidige maatregelen nog maar weinig effectief zijn, gezien de krapte op de arbeidsmarkt. De Vlaamse regering wil meer inzetten op de randvoorwaarden voor tewerkstelling, en zal het vrijgekomen budget inzetten voor de kinderopvang en een uitbreiding van de jobbonus.

Wat betekent dit voor de werkgever?

Het verdwijnen van deze doelgroepverminderingen is uiteraard geen positieve zaak voor de werkgever. Er kan echter nog steeds gebruik gemaakt worden van de andere maatregelen in het Vlaamse Gewest.

  • De doelgroepvermindering voor personen zonder recente duurzame werkervaring (vanaf 1 oktober 2023): hierbij kan je als werkgever een doelgroepvermindering genieten bij het aanwerven van personen die reeds lang zijn ingeschreven als niet-werkend werkzoekende bij VDAB.
  • De premie kwalificerend werkplekleren (vanaf 1 september 2023): deze premie moedigt werkgevers aan om een (kwalitatieve) werkplek aan te bieden in het kader van alternerende opleidingen.
  • Het individueel maatwerk (vanaf 1 juli 2023): werkgevers kunnen in dit stelsel een loonpremie en/of een begeleidingspremie genieten als ze personen met een arbeidsbeperking in dienst nemen.

Ook in de andere gewesten zijn er diverse maatregelen en doelgroepverminderingen waarvan de werkgever gebruik kan maken. En ook de federale overheid voorziet in enkele doelgroepverminderingen, waarvan de belangrijkste allicht de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen is. Bij deze doelgroepvermindering kan de werkgever genieten van een RSZ-korting bij de aanwerving van zijn eerste 6 werknemers. Vanaf 1 januari 2024 wordt dit ingeperkt tot de aanwerving van de eerste 3 werknemers.

+++

Bronnen:

  • Septemberverklaring Vlaamse Regering, 25 september 2023
  • https://www.vlaanderen.be/departement-werk-sociale-economie/nieuwsberichten/wijzigingen-maatregelen-werk-en-sociale-economie-na-septemberverklaring-2023

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER