Bedienden met een korte voornaam krijgen een hoger loon

Bedienden met een korte voornaam ontvangen een hoger loon dan wie een lange voornaam heeft. Dat is de opvallende conclusie van een analyse van HR- en Well-beingexpert Attentia, op basis van data van meer dan 100.000 bedienden bij Belgische bedrijven. Om willekeur tegen te gaan, raadt Attentia bedrijven aan om hun data rond verloning eerst grondig te analyseren en hun loonbeleid vervolgens gericht bij te sturen.

Verschil van 365 euro bruto per maand

Attentia berekende enerzijds de mediaan van de brutolonen van bedienden met een voornaam bestaande uit vier of minder karakters, en anderzijds van bedienden met een voornaam bestaande uit vijf of meer karakters. En wat blijkt: de mediaan van de brutolonen van de bedienden met een korte naam bedraagt 4.500 euro, die van de bedienden met een langere naam 4.135 euro. Een verschil van maar liefst 365 euro bruto per maand.

Groter verschil in loon bij mannen en bij ouderen

Het verschil in loon is meer uitgesproken bij mannen dan bij vrouwen. Mannelijke bedienden met een korte naam verdienen 412 euro bruto minder per maand dan bedienden met een langere naam. Bij vrouwelijke bedienden bedraagt het verschil slechts 71 euro.

Nog opvallend is dat het verschil toeneemt naarmate de leeftijd stijgt. In de leeftijdsgroep onder de 30 jaar is er geen verschil. In de groep 30- tot 39-jarigen bedraagt het verschil 140 euro. Bij 40- tot 49-jarigen is dat verder gestegen naar 247 euro, en bij de 50- tot 59-jarigen naar 349 euro. Bij 60-plussers tot slot is het verschil het grootst: 772 euro bruto per maand.

Bij arbeiders is er geen loonverschil meetbaar tussen mensen met een korte en lange naam. Zij worden immers vaker volgens vaste barema’s verloond.

Loonkloof tussen mannen en vrouwen

Verder onderzoek is nodig om het fenomeen precies te verklaren, maar de loonkloof tussen mannen en vrouwen speelt wellicht een belangrijke rol, zegt Wout Dejaeghere, senior total reward consultant bij Attentia:

“Oudere mannen hebben vaker een korte naam, oudere vrouwen vaker een langere naam. En zeker bij oudere medewerkers is de loonkloof sterker aanwezig, zelfs wanneer die berekend wordt met correctie voor arbeidsduur. Dus zonder rekening te houden met het feit dat vrouwen vaker deeltijds werken dan mannen. Vrouwen doen vaak andere jobs, in andere sectoren en geven bijvoorbeeld minder vaak leiding.”

Nood aan analyse en bijsturing

Attentia raadt bedrijven aan om werk te maken van een loonbeleid, zegt Arne Coutteau, lead HR analytics:

“We pleiten voor statistische analyse van loondata om oorzaken van loondiscriminatie bloot te leggen. Want heel vaak is die discriminatie niet bewust gecreëerd. De inzichten uit die analyse kunnen vervolgens gebruikt worden om een onderbouwd loonbeleid uit te werken, of een bestaand loonbeleid bij te sturen.”

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER