5 podcasts over arbeidsrecht en sociale wetgeving

Als HR professional ben je ook maar best beslagen in alles wat te maken heeft met arbeidsrecht en sociale wetgeving. En het afgelopen jaar werden we overspoeld door een ware tsunami aan nieuwe arbeidsrechtelijke wetten. Hoewel de regels doorgaans ingegeven zijn door de beste intenties, ze bulken uit van formalisme en vooral extra administratieve last. Daarom gaan we regelmatig in gesprek met de partners en advocaten van Claeys & Engels

Beluister of bekijk deze 5 podcasts en zo ben jij weer helemaal mee!

Alles wat je als HR professional moet weten over de arbeidsovereenkomstenwet

In deze podcast hebben we Senior Partner Chris Engels en Managing Partner Olivier Wouters op bezoek over de arbeidsovereenkomstenwet die op 3 juli 2023 45 jaar bestaat. Deze wet is van toepassing op werknemers tewerkgesteld in de privé-sector en op de personeelsleden van de publieke sector die niet onderworpen zijn aan een statuut. In ons Belgisch arbeidsrecht is dit eigenlijk de basiswet die de individuele verhoudingen tussen werkgever en werknemer regelt.

Werken in het buitenland & nieuwe buitenlandse tewerkstellingsvormen

Telewerk. Het gebeurt meestal van thuis uit, maar met een goede internetverbinding kan het eigenlijk van eender waar. Ook in het buitenland! Betekent dit dat je medewerkers zomaar kunnen beslissen waar ter wereld ze hun laptop openklappen? Technologisch kan het allemaal, maar juridisch, fiscaal en sociaalrechtelijk zijn er zowel voor werkgever als werknemers belangrijke spelregels om rekening mee te houden. Dat is de insteek van deze podcast met Sophie Maes en Simon Albers, respectievelijk partner en advocaat bij Claeys & Engels.

GDPR: Masterclass voor HR

Op 25 mei 2024 zal het zes jaar geleden dat de GDPR in werking trad. De GDPR heeft als doel om de persoonsgegevens van Europese burgers te beschermen door strenge regels op te leggen aan bedrijven die de gegevens verwerken en burgers meer controle te geven over wat met hun data mag gebeuren. Wie zich niet houdt aan de regels, riskeert zware boetes. Hoewel de Europese Unie de wettelijke regels van GDPR heeft bepaald, ligt de bevoegdheid voor de handhaving ervan bij de lidstaten. Waar staan we vandaag?

Naar aanleiding van de vijfde verjaardag van de General Data Protection Regulation transformeerden we vorig jaar podcast tot een heuse masterclass GDPR voor HR professionals. Samen met Inger Verhelst, Julie Devos en Amélie Desmadryl van Claeys & Engels zoomen we in op de verwerking van persoonsgegevens bij aanwerving en selectie, tijdens de arbeidsrelatie en na het beëindigen daarvan.

Een podcast over de impact van deze complexe regelgeving op HR, de 6 basisprincipes van GDPR en tal van tips waar je maar best rekening houdt, want wie zich niet houdt aan de regels, riskeert zware boetes.

Alles wat je moet weten over duurzaamheidsrapportering en CSRD

Vanaf 2026 moeten Belgische bedrijven rapporteren over hoe duurzaam ze zijn. De grootste 200 bedrijven in ons land zijn nu al verplicht openheid te bieden in hun ecologische en sociale voetafdruk maar met de komst van de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive beoogt de Europese Commissie de informatieverplichtingen op het vlak van duurzaamheid uit te breiden, zowel qua toepassingsgebied, als inhoudelijk. De directive verplicht om al deze informatie op een gestandaardiseerde manier te publiceren en aan een onafhankelijke audit te onderwerpen.

De rapporteringsplicht wordt gefaseerd ingevoerd en zal het makkelijker maken voor derden (vakbonden, administraties, NGO’s, kandidaten,…) om te zien hoe duurzaam bedrijven echt zijn. Wat moet jij daar als HR professional over weten? Dat kom je in deze podcast te weten dankzij Jan Van Gysegem, partner bij Claeys & Engels.

Bescherming klokkenluiders: dit moet je weten als HR professional

Op 26 november 2019 werd in het Publicatieblad van de Europese Unie een nieuwe richtlijn inzake klokkenluiders systemen gepubliceerd. Een klokkenluider is een persoon die wantoestanden binnen een organisatie of bedrijf meldt. Europa wil met de invoering van de klokkenluidersregeling deze personen de nodige bescherming bieden. Daarnaast moet deze regeling de drempel verlagen om (wan)praktijken in organisaties en bedrijven te melden. Bedoeling is dat inbreuken zo sneller opgespoord en behandeld kunnen worden. Deze wetgeving zal, eens ze in voege is, het regelgevend kader inzake klokkenluidersystemen drastisch veranderen, zo ook in België waar we vooralsnog geen algemene wettelijke klokkenluidersregeling kennen en ook geen klokkenluider cultuur.

Wat betekent dat voor jouw bedrijf? En wat moet jij daar als HR professional over weten? Inger Verhelst, partner bij Claeys & Engels, geeft tekst & uitleg

>> Ondertussen is deze wetgeving in voege in België, we publiceren daarover een podcast eind april

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER