Young professionals willen hun loopbaan zelf in handen nemen.

Hoger opgeleide young professionals willen aan job crafting doen. Dat blijkt uit onderzoek van het Career Center van de Antwerpse Karel de Grote Hogeschool in samenwerking met Unique Career. Het KdG Career Center bevroeg 1.500 van haar (bijna) afstuderende studenten en meer dan 20.000 bedrijven.

Wat zoekt een pas afgestudeerde young professional in een werkgever? Hoe trekt een werkgever die young professional aan én hoe houdt hij hem of haar aan boord? Vaststelling: bedrijven zien het belang in van een specifiek HR-beleid voor young professionals (67 %). Toch gaat slechts 14 % hier actief mee aan de slag. De cijfers geven het onomstotelijk weer: de initiatieven die bedrijven nemen in de onboarding en begeleiding van young professionals, zijn vaak ‘old school’. Het gaat in de meeste gevallen over een generiek aanbod aan opleidingen (74 %), het meedelen van het takenpakket (72 %) en het verduidelijken van de bedrijfswaarden (69 %). Eenrichtingsinitiatieven, van werkgever naar werknemer. Het in dialoog aftoetsen en afstemmen van de behoeften of verwachtingen van de young professional komt veel minder aan bod, terwijl deze dialoog nu net is wat young professionals zoeken in een job. Ze willen aan job crafting doen; meebeslissen over hun jobinhoud en suggesties geven naar de invulling van hun takenpakket (88%), ruimte krijgen om nieuwe ideeën aan te brengen (87%), maar ook zicht hebben op hun groeipaden dit mee vormgeven (80%).

“Een stem hebben in het bepalen van de eigen groei staat centraal. De onboarding en retentie van deze young professional vraagt dus een nieuwe mindset van werkgevers”, aldus Leen Christiaens, hoofd van het KdG Career Center.

Het goede nieuws is dat 67 % van de bevraagde werkgevers aangeeft dat ze wel degelijk het belang inzien van een specifiek HR-beleid voor deze groep. Toch heeft maar 14 % van de bedrijven een specifiek onboardingsbeleid voor young professionals. Minder dan de helft (48 %) beweert specifieke initiatieven te nemen om young professionals aan boord te houden. Waar 93 % van de bedrijven het belangrijk vindt de noden en verwachtingen van young professionals goed te kennen, geeft 72 % aan dat ze het niet eenvoudig vindt om dit ook in beeld te brengen. Er is nood aan ondersteuning bij de bevraagde bedrijven.

Een andere opvallende vaststelling is dat young professionals steeds minder de voorkeur geven aan een vast contract in loonverband (70 %). Steeds vaker kiezen ze voor een statuut als zelfstandige, freelancer of ondernemer of een combinatie van beide. De bedrijven daarentegen geven quasi unaniem (91 %) de voorkeur aan het traditionele aanbod van een vast contract in loonverband. Ook op dit vlak lijkt het aangewezen dat werkgevers hun aanbod meer afstemmen op de evoluties die zich voordoen langs de kant van de young professional.

“De young professional wil in de drivers seat zitten. Hun pro-actieve houding is een opportuniteit voor werkgevers en de overheid om gericht mee aan de slag te gaan”, zegt Ann Cattelain, CEO van Federgon, de federatie van HR-dienstverleners.

Een andere mindset. Dat is wat werkgevers nodig hebben als ze young professionals willen aantrekken. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits volgt deze redenering: “De studie van het KdG Career Center toont aan dat jongeren hun loopbaan graag zelf in handen nemen.

Ze hebben ambitie, durven te springen en kiezen bijvoorbeeld ook meer voor een loopbaan als zelfstandige of freelancer. Voor bedrijven is dit een belangrijk signaal in de war on talent. Het zegt hoe ze zich als werkgever best in de markt zetten en hoe ze hun personeelsbeleid kunnen voeren. Werkgevers moeten zich veel meer dan vroeger profileren met hun HR-beleid voor jong talent

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Twitter
Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Email

Event: Workforce Management als strategische succesfactor

26 OKTOBER 2023

Ook interessant

LEES MEER