Werkende 55-plussers ervaren hoger welzijn dan jongere collega’s

De werkende 55-plusser in België scoort zijn algemeen welzijn met 6,7 op 10 hoger dan dat van jongere collega’s. Dit blijkt uit een bevraging bij 1.500 werknemers en zelfstandigen door Securex. Ook het professioneel welzijn bij 55-plussers ligt hoger dan bij 55-min met 7,1 op 10 vs. 6,8 bij 55-min. De job graag doen en de compensatie voor het werk dragen ongeacht de leeftijd bij tot het zich goed voelen op het werk maar het evenwicht werk/privé weegt zwaarder door bij de 55-plussers.

“Mensen die zich goed in hun vel voelen, presteren beter op het werk en deze welzijnscijfers benadrukken de waarde van de 55-plusser op de arbeidsmarkt”, zegt Frank Vander Sijpe bij Securex.

Securex voert onderzoek uit naar het welzijn van werkende Belgen voor hun kennisplatform Fit for Change, dat gericht is op HR-experts, startende en gevestigde ondernemers. Hierbij werd onderzocht hoe het gesteld is met het welzijn bij 55-plussers aan de hand van het persoonlijk, professioneel en maatschappelijk welzijn.

De algemene welzijnsscore voor werkende 55-plussers in België is 6,7 op 10, wat iets hoger ligt dan dat van de werkenden onder de 55 (6,4). Het maatschappelijk welzijn van beide groepen ligt gelijk op 5,6 op 10, maar zowel het persoonlijk (7,2) als het professioneel (7,1) welzijn ligt hoger dan dat van de jongere werknemers (respectievelijk 6,9 en 6,8).

Het welzijn op het werk van de 55-plusser

Het professioneel welzijn geeft aan hoe goed men zich voelt op het werk. Daarnaast onderzocht Securex ook de belangrijkste factoren die hieraan bijdragen. In de top drie staat zowel bij 55-plus als 55-min het graag doen van de job op nummer één. De tweede plaats verschilt: bij 55-plussers is dit het evenwicht tussen werk en privé, terwijl bij werkende Belgen onder de 55 jaar de relaties met collega’s en leidinggevenden belangrijker zijn. Op de derde plaats staat voor beide leeftijdsgroepen de verloning voor het werk. 55-plussers ervaren een hogere mate van vervulling van deze vier factoren dan hun jongere collega’s. Tegelijkertijd evalueren zij de rol die de werkgever vandaag speelt voor elk van deze factoren als positiever dan hun jongere collega’s.

“Het is duidelijk dat werkende 55-plussers vaak hogere welzijnsscores laten optekenen dan hun jongere collega’s, en werknemers die zich goed voelen presteren ook beter. Al is het belangrijk te wijzen op het ‘healthy worker’-effect: Het zijn de meest gezonde en competente 55-plussers die nog aan het werk zijn. Omgekeerd boost werk ook de gezondheid. Deze cijfers benadrukken dus het belang om 55-plussers aan het werk te houden, ook al zijn ze relatief gezien duurder dan hun jongere collega’s. Werkgevers kunnen hieraan bijdragen door te werken aan een context waarin zij ook aan hen de nodige kansen blijven bieden om gezond, competent, én geëngageerd te zijn.”

Frank Vander Sijpe, Director HR Trends & Insights bij Securex

+++

Over het onderzoek

De cijfers voor dit onderzoek zijn gebaseerd op een online bevraging door iVox bij 1000 werknemers en 500 zelfstandigen. De bevraging vond plaats in opdracht van Securex in december 2022. Wegingen garanderen dat de resultaten representatief zijn voor de populatie van werkende Belgen. Voor de variabelen geslacht, regio en leeftijd werkten we met interlaced-weging, voor de variabelen etnische achtergrond en statuut met niet-interlaced weging. Bij de analyses hanteerden we een algemeen significantieniveau van 5%. De maximale foutenmarge voor deze steekproef bedraagt 2,43% bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%.

Lees verder

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER