The hybrid way or the highway?

Wordt de hybride cultuur minder hybride? Organisaties moeten beslissen of ze nog steeds flexibel werken op elke locatie willen aanbieden nu huurcontracten van kantoren verlengd moeten worden en bedrijfsleiders in de huidige economische situatie moeilijke investeringsbeslissingen moeten nemen. Moeten ze iedereen weer verplichten naar kantoor te komen om de kosten voor hun huurcontract te rechtvaardigen, maar riskeren dat ze ontevreden werknemers krijgen? Of moeten ze hybride- of anywhere work-beleid ook op de lange termijn aanhouden en de kantoorruimte kleiner maken, maar daardoor wellicht samenwerking, innovatie en productiviteit aantasten?

Flexibele werktijden worden steeds normaler. Uit onderzoek van SD Worx blijkt dat 57% van de Belgische bedienden flexibele werktijden heeft. Aan de andere kant willen de directies van bijvoorbeeld Twitter en Starbucks het thuiswerken indammen en zij eisen dat werknemers terug naar kantoor komen, waardoor het hybride werken onder druk komt te staan. Dat gebeurt vooral wanneer organisaties ook nog eens constant bezig zijn met nieuwe aspecten van hybride werken, zoals toezicht op afstand, teamcultuur en innovatie op de werkplek.

Werknemers die ervaring hebben opgedaan met hybride werken willen niet graag werken voor organisaties die eisen dat ze naar kantoor komen. Als je moet kiezen tussen twee organisaties die dezelfde functie, vergelijkbaar salaris en vergelijkbare voordelen bieden, dan kies je eerder voor de organisatie die flexibel werken aanbiedt. Wat is de toekomst van het kantoor?

Moeten bedrijfsleiders hun huurcontract verlengen of opzeggen? Beslissingen die worden genomen over het vastgoed hebben invloed op het beleid rondom hybride werken. Sommige organisaties hebben hun besluit al genomen. Volgens ons onderzoek heeft 1 op de 10 organisaties in EMEA sinds de pandemie volledig afscheid genomen van het fysieke kantoor en meer dan de helft huurt momenteel minder kantoorruimte. Maar hoe zit het met de rest? Waar moeten bedrijfsleiders over nadenken voordat ze een beslissing nemen om hun contract te vernieuwen?

Een op kantoor of op de fysieke werkplek gebaseerde oplossing

Het hybride model is ontworpen als compromis om een gedistribueerde workforce te ondersteunen en tegelijkertijd de waarde van persoonlijk contact te erkennen. Uit onze gegevens blijkt echter dat beleid voor flexibel werken een negatieve invloed heeft op het vermogen van organisaties om succesvol te innoveren. Werknemers verwachten een cultuur van vrijheid, maar als dit ten koste gaat van commerciële voordelen, is hybride dan geschikt voor moderne organisaties?

Bijna twee derde van de respondenten zegt dat hun werk innovatiever is als ze op kantoor zijn, wat weer pleit vóór het vernieuwen van huurcontracten. Hoewel dit wellicht niet is wat mensen die thuiswerken willen horen, moeten organisaties dit wel meenemen in hun overweging. Teams die moeite hebben om op afstand te innoveren, bedreigen het voortbestaan van hun organisatie. Innovatie is essentieel voor commercieel succes. Als werknemers niet de mogelijkheid krijgen om op afstand creatief te zijn en met ideeën te komen, dan zal hybride werken naar de achtergrond verdwijnen.

The hybrid way, or the highway

Maar we moeten nu niet direct zeggen dat flexibel werken een mislukking is doordat innovatie is afgenomen. Gedistribueerde teams zijn de nieuwe realiteit, aangezien een overgrote meerderheid van EMEA-werknemers (81%) zegt een hogere werktevredenheid te hebben als ze overal kunnen werken. Natuurlijk hangt dit af van de functie die iemand heeft.

Anywhere work-beleid, ontstaan tijdens en na de pandemie, heeft een positieve invloed gehad: in de helft van EMEA-landen zijn de communicatie met managers, het moraal en de samenwerking verbeterd. Een traditionele kantoorcultuur, waarin werknemers toezicht door managers als normaal beschouwen of accepteren dat ze altijd maar lange dagen achter hun bureau moeten doorbrengen, is verleden tijd. Volgens Future Forum is meer dan een derde van de werknemers in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland weer fulltime op kantoor, maar meer dan de helft van hen is daar niet op eigen initiatief, ze werken liever flexibel. In België is telewerk of thuiswerk geen recht maar ook geen plicht. Zowel werkgevers als werknemers kunnen er op vrijwillige basis voor kiezen.

Bedrijfsleiders kunnen het zich niet veroorloven te twijfelen aan de waarde van flexibel werken, omdat ze dan het risico lopen dat personeel weggaat en hun wervingsinspanningen stagneren. We hebben allemaal gezien wat er kan gebeuren, bijvoorbeeld bij Tesla toen Elon Musk van werknemers eiste dat ze terug naar kantoor kwamen.

Maar als reactie op de populariteit van hybride werken moeten open ruimten niet blindelings worden geschrapt, evenmin als alternatieven voor de hybride werkplek. Organisaties moeten een balans vinden. De strategie moet gebaseerd worden op de voordelen van technologie, cultuur en natuurlijk de werknemers zelf, zodat zij taken kunnen uitvoeren op de beste locatie, of dat nu thuis of op de fysieke werkplek is. De vraag is hoe we ervoor zorgen dat de organisatie die balans kan vinden.

Innovatie nieuw leven inblazen met een digital-first benadering van productiviteit

Creativiteit en technologie sluiten elkaar niet uit. Technologie heeft elk kanaal in het bedrijfsleven en elk aspect van het dagelijks leven geoptimaliseerd. Met de juiste basis kan digitale creativiteit ontstaan.

Organisaties moeten beter gebruikmaken van de tools die innovatie faciliteren. Veilige toegang tot belangrijke bedrijfsinformatie voor alle werknemers, ongeacht hun locatie, is essentieel om digitale creativiteit te stimuleren. Organisaties die de werkplek willen vernieuwen moeten gebruikmaken van technologie, maar ook bijscholingsprogramma’s aanbieden en beveiliging van werk op afstand en corporate purpose naar een hoger niveau tillen. Dit zal een samenhangende cultuur van authenticiteit en samenwerking creëren. Deze basis moet er eerst zijn voordat werknemers echt kunnen profiteren van de kracht van digitale tools.

Digitale transformatie voor creatieve resultaten

Het is niet verstandig aan de lopende band verplichte sessies op kantoor in te voeren. Innovatie en productieve output hoeven niet te lijden onder het feit dat werknemers niet op kantoor zijn. Organisaties die het goed doen, richten zich op ‘remote-first’, zonder te oordelen over werknemers die thuis of op kantoor werken. Overal werken is nu een integraal onderdeel van het DNA van moderne organisaties en bezuinigen op fysieke ruimte is wellicht nodig om ons voor te bereiden op de onvermijdelijke digital-first-toekomst. Leiders moeten zich focussen op de investering die het beste is voor het voortbestaan van hun organisatie.

Door Philippe Cammaert, Country Manager Belux, VMware

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER