#SheDIDIT valt in de prijzen voor empowerment vrouwen met uiteenlopende roots

Deze week vielen vijf niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) en organisaties zonder winstoogmerk in de prijzen vanwege hun inspanningen voor de empowerment van vrouwen in de eerste prijzencategorie van het Lady GODIVA-initiatief. GODIVA, reikt deze individuele prijzen uit in de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, België en China. De winnaars in 2021 zijn Hot Bread Kitchen (Verenigde Staten), Up With Women (Canada), #SheDIDIT (België), China Women’s Development Foundation (China) en AVA: Against Violence and Abuse (Groot-Brittannië).

Deze organisaties worden erkend en beloond door GODIVA vanwege hun werk om vrouwen kansen te bieden en een positieve invloed te hebben op hun lokale gemeenschappen, of ze nu vrouwen steunen door middel van transformatieve banen in de voedingssector, een duurzame manier vinden om armoede te ontvluchten of op gender gebaseerd geweld en misbruik de wereld uit te helpen. Hun inspanningen kaderen in de missie van GODIVA om de ogen van mensen te openen voor een mooiere wereld in de hoop een betere toekomst te scheppen.

“De verbintenis van GODIVA om lokale en wereldwijde gemeenschappen te steunen en een cultuur te creëren waarin diversiteit, gelijkheid en inclusie vooropstaan is een centrale merkbelofte”, aldus Nurtac Ziyal Afridi, chief executive officer bij GODIVA. “Het is een eer deze inspirerende organisaties te steunen die belangrijke stappen zetten om vrouwen wereldwijd meer kansen te bieden. Onze medewerkers hebben deze winnaars geselecteerd op basis van de nobele inspanningen die iedere organisatie heeft geleverd om het leven van vrouwen in hun gemeenschappen te verbeteren. Ze verdienen het in de bloemetjes te worden gezet voor hun waardevolle bijdragen aan de maatschappij.”

Met deze giften wordt tevens het erfgoed van Lady Godiva, naamgenoot van GODIVA, geëerd. Tijdens haar befaamde missie te paard streed Lady Godiva voor de rechten van haar gemeenschap en startte ze een missie die GODIVA vandaag voortzet. GODIVA tracht deze ngo’s en organisaties zonder winstoogmerk te steunen, en niet alleen door giften, maar ook door wereldwijde zichtbaarheid en betrokkenheid van de gehele GODIVA-gemeenschap. Dit doen we om deze organisaties te helpen hun missies voort te zetten om vrouwen wereldwijd kansen te bieden. Dit is slechts één belangrijke stap in ons streven naar iets terug te doen. Hiertoe vonden we inspiratie in de queeste van Lady Godiva meer dan 1.000 jaar geleden om een wereld te scheppen waarin we allemaal gewaardeerd werden voor onze inherente waarde.

Winnaar 2021: België – #SheDIDIT

Sinds 2018 is #SheDIDIT een vooraanstaand platform voor ondernemende vrouwen met uiteenlopende roots. De organisatie wilt de talrijke vrouwelijke ondernemers met een migratieachtergrond in België in de kijker plaatsen. Ook wil ze het beeld van ‘de ondernemer’ opnieuw definiëren door middel van inspirerende verhalen. De organisatie richt zich op vrouwen die in België geboren en getogen zijn en op vrouwen die recent in het land zijn aangekomen en ondernemer willen worden, jonge vrouwen met veel potentieel en opkomende talenten.

“Als de voornaamste organisatie die ambitieuze meisjes en ondernemende vrouwen van uiteenlopende culturele achtergronden in België in de kijker plaatst, kansen geeft en coaching biedt, zijn we vereerd door GODIVA te worden beloond voor ons zinvolle werk”, aldus de CEO van #SheDIDIT, Lien Warmenbol. “Dit doen we door verhalen te delen, netwerkevenementen en workshops te organiseren en coaching te bieden aan startende ondernemingen. #SheDIDIT ondersteunen betekent investeren in de toekomst van deze ondernemende vrouwen!”

SheDIDITlogoladies

Winnaar 2021: Canada – Up With Women

Up With Women is een nationale Canadese liefdadigheidsorganisatie die tot doel heeft vrouwen die recentelijk dakloos zijn geworden en hulp nodig hebben te helpen ontsnappen aan armoede. Het doel van hun beproefde programma is de komende drie jaar een positieve impact te hebben op meer dan 1.000 levens. Ze helpen zowel Franstalige als Engelstalige vrouwen in Brits-Columbia, Alberta, Ontario en Quebec.

“Up With Women is verheugd te kunnen samenwerken met GODIVA om ons nationaal programma uit te voeren”, aldus de CEO van Up With Women, Lia Grimanis. “Dankzij deze ondersteuning zullen we hoogwaardige hulp kunnen bieden aan meer dan 300 vrouwen en genderminderheden in het hele land. We zullen hen helpen snel en langdurig aan armoede te ontsnappen.”

Winnaar 2021: China – China Women’s Development Foundation (CWDF)

China Women’s Development Foundation (CWDF) is een nationale openbare stichting die in december 1988 is opgericht door de Nationale Chinese Federatie van Vrouwen. Ze zamelen geld in in China en andere landen en regio’s om de rechten en belangen van vrouwen te bepleiten, de levenskwaliteit van vrouwen te verbeteren en de ontwikkeling van door vrouwen aangestuurde initiatieven in China te promoten, en dit om een evenwichtigere maatschappij te bouwen.

“GODIVA staat erom gekend vrouweninitiatieven wereldwijd te steunen, dus we zijn enorm vereerd in de prijzen te vallen binnen het Lady GODIVA-initiatief”, aldus Zhang Lei, hoofd van het kantoor voor internationale samenwerking, CWDF. “We kijken uit naar een langdurige samenwerking met onze nieuwe vrienden bij GODIVA en zijn van plan ons te blijven inspannen op vlak van onderzoek, ontwikkeling en de ontdekking van nieuwe mogelijkheden om vrouwen in onze lokale gemeenschappen te steunen.”

Winnaar 2021: Groot-Brittannië – Against Violence and Abuse (AVA)

Against Violence and Abuse (AVA) is een vooraanstaande Britse liefdadigheidsorganisatie die zich inzet om op gender gebaseerd geweld en misbruik de wereld uit te helpen. Ze trachten de dienstverlening te verbeteren voor slachtoffers van geweld door scholing, hulpbronnen, advies. Ook proberen ze een einde te maken aan geweld tegen vrouwen en meisjes middels beleidsregels, onderzoek en preventie.

“We zijn verheugd en we zijn het Lady GODIVA-initiatief oprecht dankbaar voor de gulle gift waarmee we ons werk kunnen voortzetten”, aldus Donna Covey, CEO van AVA. “Hiermee kunnen we ons innoverend aanbod aan training en adviesverlening verder ontwikkelen en maatschappelijk gedrag betwisten om een betere toekomst te bouwen voor vrouwen, jongeren en kinderen, waarin geweld op basis van gender niet wordt geduld.”

Winnaar 2021: Verenigde Staten – Hot Bread Kitchen

Al meer dan een decennium lang verandert Hot Bread Kitchen de levens van honderden vrouwen met de transformatieve kracht van een baan in de voedingssector. Ze bieden steun aan vrouwen, immigranten en mensen met een andere huidskleur in de voedingssector, door stabiele banen en groeikansen te bieden waarmee vrouwen succes kunnen boeken en zich kunnen ontplooien op de arbeidsmarkt.

“We zijn verheugd een gift te ontvangen van het Lady Godiva-initiatief”, aldus Shaolee Sen, bestuurslid van Hot Bread Kitchen. “Bij ons ligt de nadruk op de voedingssector en GODIVA is dus een merk waar we allen dol op zijn en bewondering voor hebben. Wat het nog mooier maakt, is dat net dit merk mensen bewust zal maken van onze organisatie en missie. Het gift zal goed van pas komen om meer mensen in nood te bereiken nu zoveel mensen moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen.”

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER