People first. Ook in 2024!

Van welvaart naar welzijn. Stilaan voltrekt zich een nieuw toekomstbeeld waarbij niet de cijfers of de winst maar de mensen op de eerste plaats staan. Wordt werkbaarheid even belangrijk als werkzaamheid? Kijken mensen anders naar hun loopbaan en handelen ze daar ook naar? En in welke mate is er sprake van een ‘nieuw’ psychologisch contract waarbij niet langer jobzekerheid & stabiliteit maar zelfontwikkeling & flexibiliteit primeren?

Het was de aanleiding voor Roeland Van Dessel, gedelegeerd bestuurder bij Travvant om in 2021 een uitgebreid onderzoek te doen, samen met onderzoeksbureau Indiville. Uit die bevindingen distilleerde hij acht sleutels voor een futureproof arbeidsmarkt en dat resulteerde in het boek People First.

Het afgelopen jaar hebben we in deze podcast show elk van die 8 sleutels overlopen, en in deze slotaflevering zetten we de kers op de taart: dat doen we door terug te blikken op vier van de acht sleutels én we blikken natuurlijk vooral vooruit op wat 2024 zal brengen, samen met Hilde De Brauw, strategisch outplacement expert en Julia Beatrice Toussaint, CEO en co-founder van Talentguide.

Veel kijk- en luisterplezier!

Bekijk of beluister onze podcasts op

Ook interessant

BEKIJK OF BELUISTER MEER