Ongezonde werkstress raakt 1 op 3 professionals

Een recente survey, uitgevoerd door Walters People, heeft aangetoond dat ongezonde werkstress een serieus probleem vormt voor een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking. Maar liefst 32% van de professionals ervaart dagelijks of regelmatig een niveau van werk gerelateerde stress dat schadelijk is voor hun fysieke en mentale welzijn. Werkgevers en leidinggevenden worden opgeroepen om actie te ondernemen om deze kwestie aan te pakken en strategieën te implementeren om het stressniveau te verlagen. Evi Melkenbeke, HR & Payroll Manager bij Walters People, licht toe.

Een gezonde portie stress hoort bij werk, maar…

Een zekere mate van stress is normaal in de werkomgeving, vooral bij uitdagende taken en strakke deadlines. Echter, wanneer stress ongezonde proporties aanneemt en resulteert in problemen zoals slapeloosheid, stemmingswisselingen of hoofdpijn, kan het ernstige gevolgen hebben voor de algehele gezondheid van werknemers.

Frequentie van werkstress

De survey toonde aan dat 53% van de ondervraagde professionals af en toe verhoogde stress op het werk ervaart, terwijl 16% zich zelden of nooit gestresseerd voelt op het werk. Wat echter het meest verontrustend is, is dat maar liefst 32% van de werknemers dagelijks of regelmatig een ongezond niveau van werk gerelateerde stress rapporteert.

evi shoot2022 1200x628 1

” Met een werkstressniveau dat voor bijna een derde van de werknemers problematisch is, is het duidelijk dat dit probleem proactief moet worden aangepakt en dat er strategieën moeten worden geïmplementeerd om het stressniveau op de werkvloer te verlagen. Als het niet wordt aangepakt, kan ongezonde stress op het werk leiden tot een hoger personeelsverloop, een stijging in het aantal burn-outs, ziekteverzuim en een lagere productiviteit.”

Evi Melkenbeke, HR & Payroll Manager bij Walters People

Belangrijkste triggers

Uit de survey bleek dat werkdruk en het type werk de belangrijkste triggers zijn voor werk gerelateerde stress, genoemd door 71% van de professionals. Evi: “Dit onderstreept de noodzaak voor werkgevers om werkdruk zorgvuldig te evalueren en te beheren om buitensporige stressniveaus te voorkomen.

Daarnaast wees 16% van de respondenten op de relatie met hun manager als een belangrijke stressfactor, wat benadrukt dat positief en ondersteunend leiderschap essentieel is voor het verminderen van werkstress. Bovendien noemde 10% van de werknemers de werkcultuur en collega’s als stressfactoren, waardoor de noodzaak van een open, collaboratieve werkomgeving wordt benadrukt. Tot slot gaf 3% van de ondervraagden aan dat jobzekerheid ook een stress veroorzakende factor is, wat de noodzaak van organisatorische stabiliteit en duidelijke communicatie onderstreept.”

Verantwoordelijkheid

Op de vraag naar de verantwoordelijkheid voor het omgaan met ongezonde stress op de werkplek gaf een meerderheid van de werknemers (59%) aan dat leidinggevenden het voortouw moeten nemen bij het aanpakken van werk gerelateerde stress.

“Managers spelen een cruciale rol in het reguleren van werkdruk, het creëren van een ondersteunende werkomgeving en het aanpakken van de zorgen van hun teamleden”, legt Evi uit. “Bovendien vond 35% van de ondervraagde professionals dat HR en directieleden deze verantwoordelijkheid moeten delen. Slechts 6% gaf aan dat het managen van werk gerelateerde stress een taak van de teamleden of van het individu zelf is.”

Steun van de werkgever

Als het gaat om steun van de werkgever bij het omgaan met ongezonde werkstress, kwam uit de survey een gemengd beeld naar voren. Terwijl 23% van de werknemers van mening is dat hun werkgever zeer proactief is in het helpen omgaan met stress, vindt de helft dat hun werkgever slechts een beperkte ondersteuning biedt. 27% van de ondervraagde professionals is zelfs van mening dat hun werkgever niet genoeg doet om stress op de werkplek aan te pakken. Dat benadrukt hoe belangrijk het is dat werkgevers actieve stappen ondernemen om een stress verlagende werkomgeving te creëren en hun werknemers voldoende ondersteuning te bieden.

“Werkgevers moeten een balans zien te vinden tussen niet te diep in de buidel tasten of de leidinggevenden onder druk zetten om stress op de werkplek op te lossen, maar toch proactief zijn en luisteren naar de behoeften van hun werknemers. Eenvoudige ingrepen zoals het beheersbaar maken van de werkdruk, het stellen van realistische deadlines en het voorzien van ondersteuning, een veilige omgeving en nuttige hulpmiddelen voor werknemers kunnen allemaal helpen om de druk op de werkvloer en het dagelijkse werk van professionals te verlichten,” besluit Evi.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER