Helft werknemers tevreden over aanpak van bedrijven tijdens corona

43% van de werknemers is tevreden over de manier waarop hun werkgever de coronacrisis aanpakt binnen het bedrijf. Toch ervaart een derde van de respondenten minder werkplezier tijdens corona. Dit blijkt uit een enquête* over werkplezier van Accent bij 1.001 respondenten in samenwerking met Impetus Academy, spin-off van Universiteit Gent. Voldoende beslissingsruimte voor de werknemers in combinatie met de manier waarop een leidinggevende omgaat met zijn team spelen een cruciale rol bij de ervaring van werkplezier: Belgische leidinggevenden doen het met 63% tevredenheid over hun motiverende rol erg goed.

Werkgevers pakken coronacrisis goed aan

Bijna de helft van de werknemers (43%) is globaal genomen tevreden over hoe hun werkgever de coronacrisis heeft aangepakt binnen het bedrijf. Werknemers zijn enerzijds tevreden over hoe hun werkgever maatregelen nam met betrekking tot veiligheid en bescherming op de werkvloer (56%). Anderzijds is ook 54,6% tevreden over de manier waarop het bedrijf de maatregelen communiceerde naar haar personeel.

Maar ondanks het goede rapport voor de werkgever, eist de coronacrisis haar tol voor het mentale welzijn van de werknemer. Door de lockdowns en het verplichte thuiswerken, voelt een kwart van de werknemers zich minder betrokken bij de organisatie in vergelijking met vroeger. Daarenboven vindt 40,6% onder hen dat er meer afstand is ontstaan tussen zichzelf en de collega’s. Opvallend hierbij is de vaststelling dat voor een kwart het contact net intenser is geworden tijdens, iets wat vooral het geval is bij jongere werknemers.

33% van de respondenten die deelnamen aan het onderzoek van Accent en Impetus Academy geeft aan dat hun werkplezier nu lager ligt dan voor de coronacrisis: “Uit onderzoek weten we dat telewerk bepaalde voordelen biedt, zoals meer autonomie om je dag in te delen en de mogelijkheid om ongestoord te werken aan complexe taken. Maar continu en verplicht telewerken heeft ook nadelen: enkel virtueel afstemmen met collega’s is soms moeilijker en het wegvallen van onder meer de koffiehoekbabbels zorgt ervoor dat we ons eenzamer voelen en dat er een mentale afstand tussen onszelf en het werk ontstaat,” aldus Tim Vantilborgh, Prof. Dr. WOPS, VUB.

54% van de Belgen ervaart veel werkplezier

Het onderzoek peilde ook naar het algemeen ervaren van werkplezier. Iets meer dan de helft van de respondenten (54,4%) ervaart een hoge mate van werkplezier op zijn huidige job. Het valt hierbij op dat 55+’ers over het algemeen meer werkplezier ervaren dan hun collega’s tussen 35 en 44 jaar. Respondenten zijn onder andere tevreden met het contact tussen collega’s, jobzekerheid, de ruimte voor creativiteit op en de zinvolheid van hun werk.

Maarten Vansteenkiste, motivatiepsycholoog en hoogleraar UGent: “Werkplezier is van vitaal belang omdat intrinsiek gemotiveerde werknemers meer volharden, proactiever en productiever zijn. We putten werkplezier uit de inhoud van ons werk, maar ook uit de fijne omgang met en steun van collega’s. Door het vele telewerk in deze coronatijden worden werkdagen monotoner en zijn we gedwongen tot meer zelfdiscipline. Tegelijkertijd ontstaat er meer vrijheid, maar de keerzijde is dat de structuur ontbreekt. Die is essentieel om op het einde van een werkdag met een goed gevoel terug te blikken op je dag.”

Anouk Lagae, CEO Accent: “Je goed in je vel voelen op het werk is van vitaal belang. Het heeft impact op je welbevinden en productiviteit, zowel op het werk als daarbuiten. Autonomie, verbondenheid en competentie zijn drie enorm belangrijke peilers voor werkplezier volgens veelvuldig motivatieonderzoek. Bij Accent zetten we sinds dag één al in op het werkplezier van onze mensen. Want met een team dat zijn job graag doet, boek je betere resultaten.”

Motiverende leidinggevende & beslissingsruimte cruciaal voor werkplezier

Uit de enquête blijkt dat leidinggevenden het erg goed doen gezien 63,1% aangeeft dat hun leidinggevende een sterk motiverende aanpak toepast: men luistert naar voorstellen, men toont vertrouwen en steunt de professionele en persoonlijke groei van werknemers.

Aan de andere kant zegt 34,5% dat hun leidinggevende demotiveert door hen bijvoorbeeld schuldgevoelens aan te praten. Liefst 40% onder hen stelt dat ze geen of slechts beperkte steun krijgen in hun professionele en persoonlijke groei, dit is vooral het geval voor mensen tussen 35 en 54 jaar. Voorts zegt 32,5% dat ze beperkte of geen beslissingsruimte ervaren in hun job, door bijvoorbeeld weinig verantwoordelijkheden of beslissingsvrijheid te krijgen.

Een motiverende leidinggevende en voldoende beslissingsruimte zijn cruciale elementen die samenhangen met het ervaren van werkplezier, aldus Prof. Nathalie Aelterman, UGent: “Door in dialoog te gaan, keuzes te bieden en taakinhouden af te stemmen op de interesses van teamleden, wordt hun behoefte aan autonomie gevoed. Tot slot is het belangrijk dat teamleden zich gesteund voelen door hun leidinggevenden. Een leidinggevende die zijn voelsprieten opzet voor de signalen die zijn team uitzendt, die zich op de werkvloer laat zien en oprechte interesse toont in wat zijn medewerkers bezighoudt, zowel op als naast de werkvloer, zal een betere band met zijn team kunnen opbouwen. Al deze elementen vormen de sleutel tot een beter welzijn en minder burn-out, maar ook tot een groter aanpassingsvermogen, meer initiatief én betere prestaties op de werkvloer.”

Impetus Academy, een spin-off van UGent, heeft in samenwerking en in opdracht van talent placement bedrijf Accent een onderzoek gedaan naar werkplezier bij een representatieve steekproef van 1001 respondenten tijdens de periode 12-18 november 2020 (51.9% man; gemiddelde leeftijd van 41.61 jaar).

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER