Fiscale gunstmaatregelen voor 300 overuren per jaar voor alle sectoren

Werknemers in alle paritaire comités zullen vanaf 1 juli 300 fiscaal interessante overuren per jaar kunnen presteren. De zogenaamde relance-overuren worden (opnieuw) ingevoerd vanaf 1 juli 2023 tot 30 juni 2025. Het gaat om 120 overuren die zijn vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen. Daarnaast worden ook de 180 ‘fiscaal voordelige’ overuren verlengd tot en met juni 2025. Beide wetsontwerpen moeten nog gestemd worden, maar Group S verwacht de beide retroactief te zullen kunnen toepassen vanaf 1 juli.

Opnieuw relance-uren

Het jaarlijkse basiscontingent van 100 vrijwillige overuren wordt verhoogd met een extra quotum van 120 overuren voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025. De relance-uren werden ingevoerd tijdens de covidcrisis. Ze liepen af op 31 december 2022.

Deze zogenaamde relance-uren worden op vrijwillige basis gepresteerd, op initiatief van de werknemer in overleg met de werkgever. Ze geven geen recht op inhaalrustdagen of overloon en zijn niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen, bedrijfsvoorheffing of personenbelasting. Daarmee zijn ze voor beide partijen interessanter dan het basiscontingent.

De werknemer krijgt het brutoloon dus rechtstreeks doorgestort en de loonkosten voor de werkgever zijn lager. De relance-uren moeten worden gepresteerd in de periode waarop zij betrekking hebben: vanaf juli 2023 tot en met juni 2025. Ze gelden per jaar; dat wil zeggen dat er dit jaar vanaf 1 juli, op zes maanden tijd, 120 relance-uren kunnen gepresteerd worden, nog 120 in 2024 en ook 120 tijdens het eerste semester van 2025. Het is niet mogelijk om vóór 1 juli 2023 relance-uren te presteren en ook niet om eventuele resterende relance-uren over te dragen naar een volgend jaar.

Ook fiscaal voordeel voor 180 overuren verlengd

Verder zal het aantal fiscaal voordelige overuren – met een overloon – tot en met 30 juni 2025 behouden blijven op 180 overuren per jaar en per werknemer. Wat maakt die overuren fiscaal voordelig? Een bepaald aantal overuren met overloon geeft onder voorwaarden recht op een fiscaal voordeel voor zowel de werkgever als de werknemers. Voor de werkgever bestaat het voordeel uit een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Werknemers genieten dan weer van een vermindering van de bedrijfsvoorheffing.

Het is ook mogelijk beide overurenvoordelen, samen tot 300 overuren, te combineren. Werknemer en werkgever kunnen relance-overuren én ook fiscaal voordelige overuren (laten) presteren.

Er wordt niet geraakt aan de afwijkende contingenten van 180 uren voor werken in onroerende staat met een aanwezigheidssysteem en van 360 uren voor de horeca.

Wetgevend groen licht ontbreekt vooralsnog

De federale ministerraad keurde voor de fiscaal voordelige overuren een wetsontwerp goed dat onder meer deze gevraagde maatregel invoert. Het ontwerp werd nog niet overgemaakt aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het wetsontwerp van de relance-overuren moet nog worden gestemd.

Zolang dat niet is gebeurd, wordt de voorziene verhoging van de fiscaal gunstige overuren en de herinvoering van de relance-overuren dus nog niet toegepast, en blijven de huidige regelingen aan de orde. Zodra de wet gestemd is, zullen de nieuwe voorwaarden met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2023 van toepassing worden.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER