PARTNERCONTENT

De toekomst van werk zal wel-zijn

Zorgen voor je medewerkers is zorgen voor je business, weten Anna Smets en Marijke Yserbijt van Workplace Options. Dat betekent dat je welzijn op de strategische agenda plaatst en dat je als organisatie zichtbaar, voelbaar en concreet maakt dat het welzijn van je medewerkers er echt toe doet.

“Wereldwijd krijgen mensen te maken met grote uitdagingen op het gebied van geestelijke en lichamelijke gezondheid. Iedereen is op zoek naar een nieuw evenwicht tussen werk en privé”, zegt Anna Smets, Director Business Solutions bij Workplace Options. “En dat laat zich ook voelen op de werkvloer: verhoogd absenteïsme en een toenemend aantal mensen dat mentaal en/of fysiek afhaakt. Met onze dienst­verlening willen we het leven van medewerkers en leidinggevenden gemakkelijker, gezonder en productiever maken. Dat vertaalt zich in efficiëntere werkplekken, meer betrokkenheid, meer loyaliteit en bijgevolg meer performante organisaties.”

Brede dienstverlening

Een Employee Assistance Program (EAP) doet dienst als ‘verlengstuk’ in een strategisch holistisch welzijnsbeleid, omdat HR-medewerkers nu eenmaal niet 24/7 beschikbaar kunnen zijn, aldus Anna.

“Starten met een EAP is als trouwen: we starten de samenwerking altijd met het oog op de lange termijn. Ik stel vast dat bedrijven nog altijd niet goed genoeg weten wat een EAP inhoudt. Ze associëren het vooral met onder­steuning bij mentaal welzijn, maar onze dienst­verlening gaat veel breder: van emotionele tot fysieke en praktische onder­steuning. Een EAP richt zich bovendien ook tot het gezin van de medewerker en tot leidinggevenden. Daarnaast kan je bij ons terecht voor ondersteuning bij een terugkeer naar het werk na een lange afwezigheid.”

Marijke: “Elke klant heeft een vaste accountmanager; wij zijn de centrale contactpersoon voor bedrijven die een EAP hebben. Ik fungeer als brug tussen het bedrijf, onze teams en ons netwerk van gespecialiseerde dienstverleners.” De samenwerking start met een kick-off meeting, bij voorkeur live; dan wordt het programma opgezet, communicatie en case­management worden opgestart, de website en app op maat van het bedrijf worden gelanceerd. Van vòòr de opstart helpen we organisaties in hun communicatiebeleid over het EAP. Dankzij de maandelijkse thematische webinars kunnen bedrijven elke maand een aspect van de dienst­verlening en het welzijn van hun medewerkers in de kijker zetten. We merken dat daar schroom rond bestaat, maar je mag er als werkgever net trots op zijn dat je inzet op het welzijn van je medewerkers.”

20231207 WVV WorkplaceOptions 003 min

“Meten is weten, daarom is er een uitgebreide rapporteringstool voorzien die we elk kwartaal overlopen om mogelijke problemen tijdig te signaleren. Die geag-gregeerde data zijn nooit te linken aan een individuele persoon. We monitoren in het bijzonder werkgerelateerde stress, zodat er tijdig actie ondernomen kan worden en uitval zoveel mogelijk vermeden wordt.”

Return to work

Marijke: “Ook inzake re-integratie is onze dienst­verlening erg uitgebreid. Terugkeer naar het werk moet je goed voorbereiden, zeker als je wilt vermijden dat de medewerker opnieuw uitvalt. Ook bij de re-integratietrajecten kan je als accountmanager een belangrijke rol opnemen naar het bedrijf toe. Dikwijls is er bij langdurige afwezigheid een afstand tussen werkgever en werknemer ontstaan. WPO kan dankzij de re-integratietrajecten een brug slaan tussen werknemer- en werkgeversnoden.”

“Ongeacht de aard van de factoren die hebben bijgedragen aan de tijdelijke onderbreking (ziekte, ongeval, persoonlijke factoren, problemen op het werk, burn-out, stress, kanker enz.), is een multidisciplinaire ondersteuning tijdens de periode van afwezigheid op het werk cruciaal. Wij bieden een geïndividualiseerde, lokale en multidisciplinaire begeleiding aan, met zorgverleners op het gebied van socio-professionele integratie: naast ons kernteam van psychologen en professionele coaches hebben we een gespecialiseerd netwerk van meer dan 250 experten verspreid over het land.”

Trends in welzijn

Marijke: “Stress – zowel op persoonlijk vlak als werkgerelateerd – blijft hoog. We stellen daarnaast een toename vast in financiële en juridische vragen. Binnen een EAP kan je ook met een juridisch of financieel expert in gesprek gaan, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of bij problemen met afbetaling of huur. We zien ook een toenemende vraag naar sociale dienstverlening.”

Anna: “In vergelijking met andere landen, zetten we in België sterk in op coaching, zowel lifecoaching, gezondheidscoaching, mental coaching als mindfulness. Coaching is voor velen een laag­drempelige manier om kennis te maken met het EAP. Als blijkt dat er nood is aan specifieke ondersteuning kan er gemakkelijker, sneller én gerichter door­verwezen worden.”

+++


MULTIDISCIPLINAIRE ONDERSTEUNING

Psychosociaal

 • oplossen van emotionele problemen gelinkt aan de oorzaak van de werk­onderbreking, zoals trauma, rouw, chronische ziekte, pijnbeheersing
 • klinisch psychologen
 • therapeuten

Professioneel

 • optimaliseren van de werkcontext en mobiliseren van alle betrokken partijen bij de voorbereiding van de werkhervatting
 • arbeidspsychologen
 • bemiddelaars
 • jobcoaches

Fysiek

 • programma voor fysieke mobilisatie en inrichting van de werkomgeving
 • fysieke trainers
 • ergonomen
 • sofrologen
 • lichaamstherapeuten
 • yogatrainers

Specifiek

 • specifieke ondersteuning afhankelijk van de behoeften
 • slaapexperten
 • sociale assistenten
 • verslavingsexperten
 • patiënt-experten
 • tolken
 • diëtisten

+++

Zo haal je het meeste uit een Employee Assistance Programma

 • Buy-in: Het engagement van directie, leidinggevenden en andere betrokken stakeholders is cruciaal. Zij moeten overtuigd zijn van de meerwaarde van een EAP én hun rol daarbij.
 • Communicatie: Eenmalige communicatie bij opstart van een EAP zal niet volstaan. Maak de dienst­verlening zichtbaar en breng het binnen bij de medewerker thuis zodat ook gezinsleden ermee vertrouwd raken.
 • Deel getuigenissen: Laat medewerkers en – beter nog – leiding­gevenden aan het woord die gebruik hebben gemaakt van het EAP.
 • Maak het zo gemakkelijk mogelijk: Spoor medewerkers aan om zo snel mogelijk contact op te nemen en niet te wachten tot het probleem escaleert.
 • Voorzie ondersteuning en opleiding aan leidinggevenden en ambassadeurs: Houd rekening met verschillende maturiteits­niveaus van leidinggevenden en me-dewerkers inzake welzijn. Voorzie in opleiding en coaching zodat zij op de juiste manier communiceren en de juiste woorden leren gebruiken.

“Onze dienstverlening richt zich ook tot het gezin van de medewerker”

Anna Smets, WPO

EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM (EAP), NOG NOOIT VAN GEHOORD?

Een EAP is een dienstverlening die medewerkers en leidinggevenden ondersteunt in hun mentaal, emotioneel, fysiek en praktisch welzijn. Daarmee toon je als organisatie dat het welzijn van je medewerkers er echt toe doet. Het hele jaar door kunnen medewerkers de klok rond kosteloos terecht bij een team van professionals voor een luisterend oor of een helpende hand. De ondersteuning werkt zowel curatief als preventief, en wordt aangeboden voor werkgerelateerde problemen, stressbeheersing, gezonde voeding, maar evenzeer als men zich zorgen maakt over de kinderen of de partner, die ook zélf contact kunnen opnemen met het EAP. Op die manier ontzorgt het EAP tegelijkertijd het HR-team en de interne dienstverlening.

logo workplace options

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Jouw verhaal lanceren bij #ZigZagHR?

Bespreek met ons de opties om jouw branded content op onze site te zetten.

Ook interessant

LEES MEER