40% van de jongere Vlamingen heeft financiële kopzorgen

Uit een onderzoek van iVOX vorige maand blijkt dat meer dan 4 op de 10 werkende Vlamingen onder de leeftijd van 50 jaar financiële problemen hebben ervaren die een negatieve invloed hadden op hun mentale gezondheid. Bovendien blijkt dat 31% van de ondervraagden in de nabije toekomst financiële moeilijkheden verwacht.

De impact van geldzorgen gaat verder dan alleen de mentale gezondheid. Het belemmert ook de persoonlijke groei van Vlamingen. Maar liefst 58% van de respondenten beschouwt geldgebrek als een hindernis om hun dromen na te streven. Daarnaast heeft 37% van hen hun persoonlijke dromen uitgesteld vanwege hun carrière, terwijl 52% aangeeft onbenutte talenten te hebben. Deze cijfers tonen duidelijk de verbinding aan tussen financiële vrijheid en het mentaal welzijn van individuen.

Effect van een passief inkomen op mentale gezondheid

Werkende Vlamingen die al stappen hebben ondernomen richting financiële vrijheid door middel van een passief inkomen* blijken veel minder vaak financiële moeilijkheden in de toekomst te verwachten (22% versus 36%). Ze ervaren vaker dat hun huidige baan hun droombaan is (52% versus 42%) en zien geldgebrek minder vaak als een belemmering om hun dromen na te streven (45% versus 65%).

(*) een investering doen waaruit je vervolgens een blijvend inkomen genereert waarvoor je dus niet hoeft te werken, bv. een belegging, een pand verhuren etc.

Nood aan financiële educatie

Het onderzoek wijst ook op de noodzaak van financiële educatie. Ondanks dat slechts 14% van de werkende Vlamingen aangeeft professionele hulp te hebben gezocht voor financieel beheer, is maar liefst 75% van de respondenten van mening dat er in België onvoldoende aandacht wordt besteed aan financiële educatie in het onderwijs. Dit benadrukt het belang van financiële geletterdheid en de dringende behoefte aan meer educatieve initiatieven op dit gebied.

Traditionele werkethiek herbekijken

Drie kwart van de werkende Vlamingen jonger dan 50 jaar zegt het eigenlijk niet te zien zitten om te werken tot hun 65ste (73%) en graag vroeger te willen stoppen met werken dan de pensioenleeftijd (74%).

Opvallend is dat 64% van de werkende Vlamingen gelooft dat rijkdom niet kan worden bereikt zonder hard te werken. Dit kan wijzen op een gebrek aan bewustzijn over de voordelen van passieve inkomstenbronnen of het behoud van traditionele opvattingen over arbeid en financiële onafhankelijkheid. Interessant genoeg wordt deze opvatting over hard werken nog sterker gedeeld door ondernemers. Desalniettemin geeft bijna twee derde van de respondenten aan geen passief inkomen te hebben. Dit suggereert dat velen financiële vrijheid willen, maar het als onhaalbaar beschouwen (bijvoorbeeld 62% die denkt dat vroeg stoppen met werken onhaalbaar is) omdat ze geloven dat dit alleen mogelijk is door extreem hard te werken. Wellicht speelt de traditionele ‘Vlaamse werkethiek’ hierbij een rol.

Deze bevindingen roepen op tot een grotere bewustwording en investering in financiële educatie, en ook een heroverweging van traditionele opvattingen over werk en de mogelijkheid van passieve inkomstenbronnen. Het is van cruciaal belang voor het welzijn dat individuen de tools en kennis krijgen om hun financiën effectief te beheren, hun dromen na te streven en een gezonde balans te vinden tussen werk en mentaal welzijn.

Hoe doe je dat?

Auteur Kim De Graeve hoeft niet meer te werken voor geld. Vroeger hielden zij en haar man als tweeverdieners amper iets over op het einde van de maand, ook al werkten ze hard. Ze gooide het roer om. In amper twee jaar tijd is ze financieel vrij geworden en dat ging verrassend makkelijk, zelfs met twee kleine kinderen. Het uitbouwen van een passief inkomen is de sleutel. Ze reist nu de wereld rond, doet alleen nog wat ze graag doet en geniet van de belangrijke dingen des levens.

Een onbereikbare droom? Niet als je het leven voor jou laat werken in plaats van te leven om te werken. Ze schreef het boek ‘Freedom Unlocked’ over haar zoektocht naar financiële en mentale vrijheid.

Boekcover
Kim De Graeve 2

Bron: online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Kim De Graeve tussen 10 en 16 oktober 2023 bij 1000 werkende Vlamingen 18-49 jaar, representatief op geslacht, leeftijd en diploma.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER