#ZigZagHR Actua Podcast September 2023

In deze podcast reeks van #ZigZagHR overvliegt Lesley Arens afwisselend met Frank Vander Sijpe en Jan Denys de arbeidsmarkt en de HR actualiteit. Eén aflevering per maand. Zo ben jij als HR professional op 30 minuten helemaal mee.

Deze maand in de #ZigZagHR Actua Podcast:

00:55: Long Live Lifelong Learning en eindeloopbaan
10:08: Jobbonus
14:35: Activering van de huismoeders
19:38: Cijfer van de maand: 51
21:42: Onderzoek van de maand: Werkgelegenheidsrapport Europa
28:00: Boekentip
35:50: Leeftijdsdiscriminatie

Long Live Lifelong Learning

Jan Denys bracht een groot deel van het zomerverlof door in Berlijn waar hij een cursus over De Europese Unie volgde aan de Freie Universität Berlin. Opvallend: op de 300 studenten waren er slechts 4 ouder dan 40. Hij koppelt die vaststelling aan de manier hoe we in ons land naar onze loopbaan kijken. Het eindeloopbaan wordt altijd bekeken in het kader van minder werken. Maar je kan er ook voor kiezen om op het einde van je loopbaan nog eens uit je comfortzone te gaan en een nieuw (groot) project op te starten.

Jobbonus

In juli was er veel te doen rond de aangekondigde nieuwe jobbonus. Mensen die langer blijven werken na 65 krijgen een premie. In de Morgen verscheen een artikel met de teneur dat die jobbonus niet veel zoden aan de dijk zou brengen, vanuit de aanname dat mensen om andere redenen werken dan geld. Maar is dat wel zo? Uiteraard komt er bij werk veel meer kijken dan loon (en voordelen), maar dat wil niet zeggen dat de jobbonus geen effect kan hebben, aldus Jan Denys. “Zoals steeds gaat het om de uitvoering”, zegt hij. “Het verschil moet groot genoeg en voelbaar genoeg zijn. Er is een duidelijke causale relatie tussen het salaris en langer blijven werken: Hoe hoger het loon, hoe groter de kans dat men langer blijft werken. Want mensen met een hoger loon die vroeger stoppen met werken, verliezen nu eenmaal veel meer dan iemand met een lager loon. Die laatste gaat er in de praktijk amper op achteruit. Dan is de rekening natuurlijk snel gemaakt”.

Huismoeders

Er was de voorbije maanden veel te doen rond huismoeders als te activeren groep op onze arbeidsmarkt. Het argument dat huisvrouwen ook waardevolle arbeid verrichten, is valabel. Maar we mogen niet vergeten dat ook werkenden deze arbeid verrichten en dat de maatschappelijke positie van deze vrouwen kwetsbaar is. Met een scheidingspercentage van 35% tot 40% is er sprake van een ernstig risico, zeker in de wetenschap dat huisvrouwen meer dan proportioneel migrantenvrouwen zijn. Blijft uiteraard ook fundamenteel dat mensen de vrijheid moeten hebben om – in samenspraak met hun partner – hun leven in te richten. Maar de vraag of het gesubsidieerd moet worden, lijkt Jan Denys alvast relevant.

Studie Joint Report 2023 – EU

We staan in deze podcast ook uitgebreid stil bij het Europees werkgelegenheidsrapport dat een jaarlijks overzicht biedt van de belangrijkste werkgelegenheids- en sociale ontwikkelingen in de Europese Unie en van de recente beleidsmaatregelen van de lidstaten.

We zoomen in op 3 elementen uit het rapport: telewerk & work life balance; de werkzaamheidsgraad en training & opleiding.

💡 Je kan het rapport hier downloaden

Boekentip: The unsettling of Europe – Peter Gatrell

Dit boek beschrijft de migratiegeschiedenis van na WO II. Een prima overzicht dat nog maar eens aantoont hoe bepalend migratie geweest is. Het is onvoorstelbaar hoe hele groepen mensen (miljoenen!) zich in Europa verplaatst hebben. Na de jaren 80 werd migratie meer en meer beheerst door asiel. Wat in het boek niet behandeld wordt is de huidige krapte op de arbeidsmarkt, die uiteraard een sterke push aan migratie zal geven.

Bekijk of beluister onze podcasts op

Ook interessant

BEKIJK OF BELUISTER MEER