Young Advisory Board Bayer wil stem jonge generatie luider laten klinken

De opdracht voor de acht youngsters was bij hun aantreden in het voorjaar van 2021 duidelijk: de directie van Bayer een spiegel voorhouden en de opinie van de Millenials of Generatie Y laten weerklinken op het hoogste niveau van de organisatie. Hiertoe kregen ze zitjes in het directiecomité (met spreek- én stemrecht) en werden hen opdrachten toegewezen op het vlak van duurzaamheid, digitale toepassingen en nieuwe manieren van samenwerken tussen de medewerkers.

Elk lid van het Young Advisory Board Bayer kreeg ook een directielid als mentor waar zij of hij naar wens mee kon overleggen over een idee, een bepaalde opdracht, carrière-advies, of wat dan ook. Omgekeerd was elke Young Advisor ook een nuttig klankbord voor de directie.

Evert 299x300 1
FeiYian cropped 300x300 1
Eric cropped 300x300 1

Na twee jaar geeft de eerste generatie het stokje door aan hun opvolgers en kan een eerste balans opgemaakt worden. Het Young Advisory Board Bayer wordt zowel door de jongeren als door de directieleden als zeer positief ervaren. Waar de Young Advisors het in eerste instantie waardevol vonden om een kijkje te nemen in de interne keuken van een directiecomité, namen ze snel hun rol op als volwaardig lid en spraken ze zich uit over de thema’s die op de agenda stonden van de directievergaderingen.

Ook in de verschillende projecten die ze voor hun rekening hebben genomen, hebben de jonge collega’s meer dan één steen in de rivier verlegd. Ze hebben de duurzaamheidsagenda van Bayer in de Benelux uitgetekend en in volle coronapandemie gewerkt aan het versneld doorvoeren van nieuwe digitale samenwerkingsvormen tussen de meer dan 2000 medewerkers verspreid over acht verschillende vestigingen.

Na deze positieve evaluatie is beslist een tweede Young Advisory Board Bayer samen te stellen. Deze nieuwe groep start in de loop van de maand april en krijgt opnieuw een mandaat van twee jaar tot het voorjaar van 2025.

Kaat cropped 300x300 1
Kevin cropped 300x300 1
Ro cropped 300x300 1

Werner De Prins, Benelux CEO van Bayer: “Wanneer we twee jaar geleden met het Young Advisory Board Bayer zijn gestart, was dit een sprong in het onbekende. Snel bleek dat deze jongeren een meerwaarde betekenden voor het directiecomité. Waar we bij de start dachten dat de meerwaarde vooral voor de jongeren zou zijn, durf ik vandaag te stellen dat wij als vaste directieleden minstens evenveel hebben geleerd van onze Young Advisors als zij van ons. Ik kijk alleszins uit naar de samenwerking met deze tweede generatie.”

Karine Buys, Benelux Head of HR van Bayer: “Het Young Advisory Board Bayer is een mooi voorbeeld hoe we intergenerationeel samenwerken binnen een organisatie kunnen stimuleren. De jonge collega’s vormen een welkome spiegel voor onze directie. Daarnaast is zo’n tweejarige rol ook een kans om extra ervaring op te doen die normaal pas veel later in een carrière volgt. Dat dit gewaardeerd wordt, binnen én buiten Bayer, blijkt uit de nieuwe functies die verschillende Young Advisors ondertussen hebben opgenomen.”

Ward Timmermans, lid van het uittredende Young Advisory Board Bayer en Process & Quality Engineer: “Deelnemen aan het Young Advisory Board Bayer was een spannende nieuwe uitdaging, initieel met de bedoeling om meer van Bayer te kunnen zien en begrijpen. De voorbije twee jaar heb ik zoveel bijkomende facetten mogen ontdekken op de verschillende niveaus binnen Bayer. Daarnaast was het de uitdaging om projecten vorm te geven en uit te rollen in de hele Beneluxregio.”

Sanne cropped 300x300 1
Thomas cropped 300x300 1
Lees verder

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER