Werken met een onzichtbare beperking

Het is niet altijd op het eerste zicht duidelijk dat werknemers een beperking hebben of met een probleem worstelen. Zonder dat zichtbare bewijs is het voor HR soms moeilijk om de situatie juist in te schatten. Hoe kunnen we daarmee omgaan? #ZigZagHR vroeg het aan drie (ervarings)deskundigen.

Dyspraxie, een onzichtbare beperking

Nick Tijssen heeft dyspraxie, een aangeboren beperking. Mensen met dyspraxie hebben moeite met hun fijne motoriek. Dat betekent dat de coördinatie tussen denken en doen moeilijk is. Werk zoeken met die ‘onhandigheid’, is dan ook geen evidentie. “Het is een misverstand om te denken dat wij geen taken aankunnen waaraan fijne motoriek te pas komt.” Mensen met dyspraxie vereisen ondersteuning op maat, wat niet wegneemt dat er ook enkele constanten zijn. Zo lukt multitasking doorgaans moeilijker en werkt een rommelige werkplek contraproductief.

Nick werkt drie dagen per week in een bloemen­winkel als allround medewerker. Daar haalt hij zijn hart op; hij voelt er zich begrepen. Hij raadt werk­gevers aan de nodige tijd te nemen om werknemers met een beperking op te volgen.

Nick Tijssen min

“Geef mensen met dyspraxie vertrouwen en laat ze zelf aangeven waarin ze goed en minder goed zijn. Vul van daaruit een opdracht samen in, probeer uit wat werkt en bouw daarop verder.”

Nick Tijssen

Eenzaam te midden van collega’s

Leslie Hodge is psychologe, auteur van Eenzaam tussen mensen en geeft lezingen rond eenzaamheid op de werkvloer. Eenzaamheid op het werk neemt toe en HR heeft er alle belang bij daar de aandacht op te vestigen, aldus Leslie. Bovendien discrimineert eenzaamheid niet, ook werkgevers en bedrijfsleiders voelen zich vaak eenzaam. “Werknemers die kampen met eenzaamheid haken op verschillende vlakken af, zijn minder gemotiveerd en hebben minder puf om het bedrijf mee te dragen. Ze zijn minder creatief, melden zich vaker ziek, communiceren weinig, zijn minder betrokken en benaderbaar voor andere collega’s, doen weinig moeite om de juiste informatie te sprokkelen en ontbreken de daadkracht om beslissingen te nemen.”

Eenzaamheid kan je op alle niveaus aanpakken, vertelt Leslie. “Ga in gesprek en luister naar klachten of bezorgdheden. Voelt iemand zich op het werk niet veilig, niet begrepen of vindt een collega geen aansluiting bij andere collega’s, dan moet er een alarmbel afgaan. Speel kort op de bal en ga op een empathische manier op onderzoek uit.” Voor Leslie is het cruciaal om waardering en begrip te blijven tonen, ondanks dat de medewerker in kwestie misschien minder presteert: “Als werknemers zich gesteund voelen, begrijpen ze gemakkelijker dat zij geen schuld treffen en zetten ze ook gemakkelijker de stap naar meer verbinding. Zet ook in op een-op-eencontacten, eerder dan het organiseren van grote teambuildingsmomenten waarop mensen zich juist geïsoleerd kunnen voelen. Biedt werknemers de gelegenheid om elkaar op een andere manier te leren kennen, omarm ieders identiteit en persoonlijkheid, en doe dat op een veilige, goed omkaderde manier.”

Leslie Hodge Fotograaf Nadia Mafki 1 min

Werken met een alcoholproblematiek

Kobe Lecompte is HR-medewerker bij Defensie, coach ervaringsdeskundige en auteur van Kiezen voor een nuchter leven en Ons 45 graden. Zorgen voor je mensen betekent volgens Kobe tijd en ruimte voor hen maken: “Hoe meer mensen balans vinden in hun leven – werk, sociaal leven en me-time – hoe beter mensen in hun vel zitten en hoe minder ze geneigd zijn om naar het glas te grijpen.” Neemt het werk een te groot aandeel in en zijn mensen in permanente stressmodus, dan drinkt men eerder onbewust; bijvoorbeeld als ontspanning na een stevige dag, aldus Kobe. “Ervaart iemand een aanhoudende leegte in het sociaal leven of privéleven, dan zoekt men vaak precies uit welke drank het ideale bakje troost biedt.”

Kobe Lecompte Foto genomen door CRE Studios min

Werken aan een vertrouwensband en proactief thema’s aankaarten, is essentieel voor Kobe. “Als je eenmaal met je collega’s op een com-fortabele manier in gesprek kan gaan, wordt een gesprek rond alcohol een stuk gemakkelijker. Speel kort op de bal en sta ook open voor een gesprek met een partner die drinkt, want het doel is tenslotte om je werknemer op een positieve manier op de werkvloer te hebben.” Kobe benadrukt dat het belangrijk is om door te verwijzen naar een ervaringsdeskundige, iemand die het probleem zelf heeft doorworsteld en anderen coacht om de verslaving te overwinnen. “Verlaag de drempel en leg als HR het eerste contact indien nodig. Maak duidelijk dat kiezen voor een nuchter leven gelijkstaat aan kiezen voor een positief verhaal.”

MEER INFO

  • www.kobeland.be
  • www.delaatstedruppel.com
  • www.strongmind.be

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER