Stress en burn-out aanpakken ook bij KMO’s prioritair

Kmo-werknemers en -werkgevers zijn unaniem: als het aankomt op gezondheidsinitiatieven op het werk dan ligt de focus bij voorkeur op stress en burn-out. Dat blijkt uit een enquête van Mensura, externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, bij kmo’s van 20 tot 250 medewerkers.

Zowel werknemers als werkgevers vinden omgaan met burn-out en stress het meest relevante thema voor gezondheids- en welzijnsinitiatieven op de werkvloer. 71% van de kmo-werknemers noemen acties op het vlak van veerkracht, stress en burn-out de belangrijkste domeinen waar werkgevers best op inzetten. Kmo’s doen dat voornamelijk via individuele opvolging (51%), opleiding rond veerkracht (46%) en training rond time management (41%).

Jolien Joriskes, expert vitaliteit bij Mensura: “Dat is natuurlijk geen toeval. Stress en burn-out zijn ook bij kmo’s een van de grote oorzaken van uitval. In de praktijk stel ik vast dat er ook veel interesse bestaat rond tips om beter te slapen, zeker bij bedrijven die shiftwerkers in dienst hebben. Daarnaast blijft rookstopbegeleiding veel gevraagd bij kmo’s die een hoger percentage rokers laten optekenen dan bij de algemene bevolking.”

Perceptie of aanpak?

Opmerkelijk: de helft van de werknemers bevestigt dat hun werkgever vitaliteitsinitiatieven aanbiedt, maar aan werkgeverskant geeft 60% aan dat te doen. “Wellicht speelt hier een verschil in perceptie mee”, verklaart Jolien Joriskes. “Bepaalde initiatieven beschouwen werknemers misschien sneller als vanzelfsprekend. Zo zijn bijvoorbeeld gratis fruit (69%) of fietsvergoedingen (63%) populaire maatregelen.”
Maar hoe goed bedoeld ook, dergelijke initiatieven zijn vaak losstaand en schieten zo ten dele hun doel voorbij volgens Jolien. “Als een workshop of de jaarlijkse Health & Safety Day niet kadert in een breder gezondheidsplan, ontbreekt de samenhang en een duidelijk verhaal. Medewerkers staan daardoor minder stil bij de acties of zien het totaalplaatje niet. Tegelijk verkleint ook de impact ervan.”

Belang van communicatie

Communicatie is daarom een sleutelwoord voor kmo’s die de leefstijl en gezondheid van hun medewerkers positief willen beïnvloeden. “Waarom vinden we het als organisatie belangrijk om dergelijke initiatieven te nemen? Wat willen we daarmee bereiken? Die vragen beantwoorden in een heldere visie met concrete doelstellingen is cruciaal”, aldus Jolien Joriskes.

Toch speelt op de werkvloer van kmo’s meer mee dan enkel een communicatieprobleem. “Heel wat kmo’s kloppen bij hun externe dienst aan bij concrete problemen of moeilijkheden. De preventieve mindset is vaak nog minder aanwezig. Ze focussen in de eerste plaats op de wettelijke verplichtingen. Dat kmo’s niet dezelfde budgetten hebben als grotere organisaties en er minder tijd beschikbaar is bij de interne preventieadviseur of hr spelen daar natuurlijk een doorslaggevende rol. Mijn advies voor kmo’s is om toch maximaal werk te maken van motiverende communicatie om ten volle de vruchten te plukken van de inspanningen die ze leveren om medewerkers fysiek en mentaal gezond te houden.”

Over het onderzoek
De cijfers komen voort uit een grootschalige bevraging van Mensura door onderzoeksbureau Indiville, die werkgevers en werknemers van kmo’s met 20 tot 250 werknemers peilde naar hun vitaliteit, veerkracht en leefstijlgewoontes. De studie zoomt in op het preventie- en welzijnsbeleid op de werkvloer, maar ook op de aandacht voor gezondheid bij werkgevers (zaakvoerders en HR-managers) en hun medewerkers buiten de werkuren. 1190 respondenten namen deel aan de enquête.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER