Popularititeit flexi-jobs blijft toenemen

De wijzigingen aan het flexi-job statuut doen de populariteit voorlopig niet afnemen. In de eerste twee maanden van 2024 telt SD Worx in België al zeker 20% meer mensen met een flexi-job dan in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, vooral in sectoren als de horeca en zelfstandige kleinhandel, samen goed voor meer dan 85% van de flexi-jobs. Zo analyseert SD Worx, op basis van de meest recente loondata tot eind februari 2024 bij 37.000 werkgevers met meer dan 1,1 miljoen medewerkers. Het zijn bijna uitsluitend kmo’s met minder dan 50 werknemers die er gebruik van maken, om pieken in werk op te vangen.

Het flexi-jobsysteem creëert sinds december 2015 flexibele werkgelegenheid voor gepensioneerden en mensen die minstens vier vijfde werken. Het sociaal en fiscaal gunstige regime gold eerst enkel in de horeca, maar ondertussen ook voor andere sectoren. Het is vanaf 2024 verder uitgebreid naar nieuwe sectoren, zoals enkele subsectoren van de voeding. Ook op 1 april komen er nieuwe sectoren bij, al vallen er ook drie weg (zie lijst achteraan). Het systeem is sociaal en fiscaal voordelig, met een brutoloon dat gelijk is aan het nettoloon en de werknemer betaalt geen belastingen of sociale bijdragen, maar er is sinds begin dit jaar een inkomensplafond van 12.000 euro. Als flexi-jobwerknemer bouw je bovendien ook sociale rechten op (werkloosheid, pensioen).

Stijging van vorig jaar zet zich verder door

Tussen 2022 en 2023 steeg het aantal unieke personen met een flexi-job bij SD Worx met bijna 25% (24%): nl. van 18.759 unieke flexi-jobbers naar 23.291 unieke personen in 2023. Gemiddeld ging het om 21 contracten op jaarbasis; dus minder dan twee per maand per flexi-jobber. In de eerste twee maanden van 2024 telt SD Worx als grootste sociaal secretariaat in België 21% meer mensen met een flexi-job in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Gemiddeld werken ze in de eerste twee maand even vaak als vorig jaar, nl. 6 keer op twee maand, of drie keer per maand. SD Worx stelt meer dan een verdubbeling van het aantal (sub)paritaire comités dat in 2024 beroep doet op dit statuut: nl. 39 terwijl dit in de eerste twee maanden van 2023 nog beperkt was tot 15. Ondanks de verruiming blijven flexi-jobs vooral geconcentreerd in horeca en zelfstandige kleinhandel.

Anneleen Verstraeten, juridisch adviseur bij SD Worx:

“We zien dezelfde top vier sectoren, waarbij horeca en de zelfstandige kleinhandel ongeveer 85% of meer uitmaken van alle flexi-jobs. Vooral in zelfstandige kleinhandel zien we de grootste stijging met 20%; horeca stijgt met 9%. Werkgevers hebben nog steeds nood aan flexibele arbeidskrachten om pieken op te vangen, als aanvulling op de vaste medewerkers, en eventuele jobstudenten en interimarbeid.”

Top vier sectoren

 1. PC 302 (horeca): het aandeel unieke personen met een flexi-job stijgt van 63% in jan-febr 2023 naar meer dan 65% in eerste twee maanden van 2024 (relatieve stijging met 9%)
 2. PC 201 (zelfstandige kleinhandel): hier stijgt het aandeel van 21% naar 25% (relatieve stijging met 20%)
 3. PC 119 (handel in voedingswaren) blijft op ongeveer 5% van het totaal aantal flexi-jobs (stijging met 11%)
 4. PC 314 (kappers, schoonheidszorgen en fitnesscentra) blijft goed voor 3% van alle flexi-jobbers (stijging met 24%)

Daarna wisselt het een beetje: het PC 119.03 (slagerijen) was goed voor een 2% begin 23 maar in 24 zijn het volgende PC’s die iets stijgen: PC 330.01 (gezondheidszorg – privésector) komt nu op 3% van alle flexi-jobs, de 202.01 (voedingswinkels met meer dan 20 werknemers) 3%, de 118.03 (bakkerijen) 2%, de 330.04 (gezondheid ondersteunende diensten) 1% en de PC 311 (grote kleinshandelszaken) en PC 320 (begrafenisondernemingen) met elk bijna 1% van alle flexi-jobs (allemaal beetje gestegen). Voorlopig maken de nieuwe sectoren nog geen 3% uit van alle flexi-jobs. De grootste stijging in de nieuwe sectoren zien we daar in de zorg, bij de podiumkunsten en de voedingswinkels met meer dan 20 werknemers.

Overzicht van sectoren

Sinds 2015: horecasector (PC 302)

Vanaf 2018: het systeem van flexi-jobs wordt uitgebreid met volgende sectoren:

 • PC voor de handel in voedingswaren (PC 119)
 • PC voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201)
 • PC voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202)
 • PSC voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01)
 • PC voor de grote kleinhandelshandelszaken (PC 311)
 • PC voor de warenhuizen (PC 312)
 • PC voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen (PC 314)
 • Werkgevers en werknemers die vallen onder het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de bakkerij, banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij, opgericht in de schoot van het PC voor de voedingsnijverheid, subsector voor industriële broodbakkerijen (PC 118.03)
 • PC voor de uitzendarbeid (PC 322.00) indien de gebruiker ressorteert onder een van de bovengenoemde paritaire comités of onder het sectoraal fonds

Vanaf 1 januari 2023 wordt de lijst verder uitgebreid met volgende sectoren:

 • PC 223 nationaal paritair comité voor de sport
 • PSC 303.03 voor de exploitatie van bioscoopzalen
 • PC 304 voor het vermakelijkheidsbedrijf ( niet voor artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende functies)
 • Zorgsector: PC330 voor gezondheidsinrichtingen en -diensten (niet voor zorgfuncties)
 • Openbare instellingen of diensten in de sector gezondheidszorg met de NACE-code 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86905,86906,86909, 87101, 87109, 87301 of 87302 Voor deze sector is er een specifiek minimum flexi-loon van 11,49 euro/uur (te indexeren). (niet voor zorgfuncties)

Vanaf 1 januari 2024 geldt een automatische uitbreiding naar volgende sectoren:

 • PC 118: Paritair Comité voor de voedingsnijverheid behorend tot één van de volgende paritaire subsectoren:
 • PC 118.03: Industriële- en ambachtelijke bakkerijen, ambachtelijke banketbakkerijen, ambachtelijke roomijsfabrikanten en de consumptiesalons bij een ambachtelijke banketbakkerij;
 • PC 118.07: brouwerijen en mouterijen
 • PC 118.08: drankennijverheid
 • PC 118.09: groentenijverheid
 • PC 118.10: vruchtennijverheid
 • PC 118.11: vleesnijverheid
 • PC 118.12: zuivelproducten
 • PC 118.14: chocoladefabrieken – suikerbakkerij
 • PC 118.21: aardappelverwerkende nijverheid
 • PC 118.22: aardappelschilbedrijven
 • PC 112: Paritair Comité voor het garagebedrijf
 • PC 320: Paritair Comité voor begrafenisondernemingen
 • PC 132: Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land en tuinbouwwerken
 • PC 144: Paritair Comité voor de landbouw
 • PC 145: Paritair Comtié voor het tuinbouwbedrijf
 • PC 200: Aanvullend Paritair Comité voor bedienden met als hoofdactiviteit autorijscholen
 • PC 323: Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, vastgoedmakelaars en dienstboden beheer gebouwen, vastgoedmakelaars en dienstboden
 • PC 140.05: Paritair Subcomité voor de verhuizing
 • PC 140.01: Paritair subcomité voor de autobussen en de autocars
 • Bedrijven wiens hoofdactiviteit (eerste NACE-code) in de evenementensector bestaat uit één van de volgende activiteiten + enkel functies die rechtstreeks verband houden met organisatie evenement zelf:
 • NACE 90.011: beoefening van uitvoerende kunsten, waaronder wordt verstaan de beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten
 • NACE 90.012: beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles
 • NACE 90.022: ontwerp en bouw van podia
 • NACE 90.023: gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechniekenNACE 90.029: ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten
 • NACE 90.031: beoefening van scheppende kunsten
 • NACE 90.032: ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
 • NACE 90.041: exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, music-halls, cabarets en andere accomodaties voor podiumkunst
 • NACE 90.041: exploitatie van geluidsopnamestudio’s voor rekening van derden
 • NACE 90.042: beheer en exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele evenementen
 • NACE 82.300: organisatie van congressen en beurzen
 • NACE 93.199: organisatie van sportevenementen
 • NACE 77.292: verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur
 • NACE 77.293: verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden
 • NACE 77.392: verhuur en lease van tenten
 • NACE 77.399: verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen

Vanaf 1 april 2024 verdere uitbreiding naar:

 • PC 331: Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector met als hoofdactiviteit kinderopvang (NACE 88.91) of voor werkgevers die niet onder CAO-wet vallen met als hoofdactiviteit kinderopvang (NACE 88.91)
 • Officieel onderwijs en gesubsidieerd personeel van het door de gemeenschap gesubsidieerd vrij onderwijs
 • Publieke sport- en cultuursector

Eveneens vanaf 1 april 2024 terug uitsluiting van:

 • PC 144 (landbouw)
 • PC 145 (behalve ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat in het inplanten en onderhouden van parken en tuinen)
 • PC 323 (enkel de dienstboden)

Bekijk ook: 7 vragen over flexi-jobs

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER