Naar een betere competentiemix in onze kinderdagverblijven

Op 9 oktober, bij de start van de Week van de Kinderopvang, legt zorgorganisatie i-mens vanuit haar praktijk in 27 kinderdagverblijven drie ideeën op tafel om meer mensen en hogere kwaliteit op de werkvloeren te krijgen.

  1. Maak van de logistiek medewerkers van vandaag de kinderbegeleiders van morgen
  2. Kinderopvang doet meer dan kinderen bewaken: breng meer pedagogie naar de werkvloer
  3. Verleng de houdbaarheidsdatum van een kinderbegeleider via meer kindvrije uren

Logistiek medewerker wordt kinderbegeleider

De Vlaamse Regering stut het krakende huis van de kinderopvang door de komende drie jaar ook logistiek medewerkers op de werkvloeren te subsidiëren. Zij poetsen, maken het eten klaar enz. en geven zo meer tijd aan de kinderbegeleiders om met de kinderen te werken.

De komende drie jaar hopen we dan ook een extra instroom in de sector. Deze nieuwe mensen krijgen de kans om te proeven van een job als kinderbegeleider. Hier liggen kansen voor upskilling.

i-mens roept de Vlaamse Regering dan ook op om trajecten en middelen te voorzien die deze logistiek medewerkers de kans geven om tijdens hun job, met loonbehoud, een kwalificatie als kinderbegeleider te behalen. Zo slaan we twee vliegen in één toekomstgerichte klap: we versterken de mensen én we versterken de sector.

“Deze voorstellen zullen de competentiemix op de vloer in kinderdagverblijven verbeteren. Dat zal ten goede komen aan de kwaliteit van de kinderopvang, maar tegelijkertijd ook aan het welbevinden van de mensen die er werken. Er is te weinig volk in de kinderopvang, wie kiest voor de sector verdient meer ondersteuning en kansen op persoonlijke groei.”

Karin Van Mossevelde, algemeen directeur i-mens

Meer pedagogie in de kinderdagverblijven

i-mens heeft al enkele jaren een team van pedagogisch coaches in dienst. Zij staan verschillende keren per jaar mee tussen de kinderbegeleiders op de werkvloer, en coachen hen om pedagogisch te handelen, volgens onze visie van het ‘afgestemd opvoeden’. De impact van deze extra pedagogische impulsen is enorm: kinderbegeleiders voelen zich gewaardeerd, leren bij, reflecteren over zichzelf en de werking en vinden ondersteuning tijdens de opvangdag.

Terwijl de Vlaamse Regering het krakende huis van de Kinderopvang stut, moet men het ook kwalitatief optrekken. Wij roepen dan ook op om niet alleen in logistiek medewerkers te investeren, maar ook in veel meer pedagogische coaches. Die investering verdient zich toch dubbel terug: het zal niet alleen de kwaliteit van het werk van de kinderbegeleiders verhogen, maar ook hun welbevinden. Leerimpulsen en het gevoel ondersteund te worden, zoiets geeft mensen vleugels.

Hou het werkbaar met meer kindvrije uren

De kinderbegeleiders die vandaag nog in de sector werken doen dat met hart en ziel, ondanks de moeilijke omstandigheden door een structurele onderfinanciering. Toch staan ze er nog, toch kiezen zij voor kinderzorg. Dat engagement, hun vuur, mogen we niet versmachten.

De laatste jaren echter krijgen kinderbegeleiders heel wat extra taken op hun bord: de verwachtingen voor een kinderbegeleider stijgen mee met de ambitie om de sector verder te professionaliseren. Zo is er bijvoorbeeld het ‘groeiboekje’, waarin onze kinderbegeleiders bijhouden hoe een kind ontwikkelt en daarna in gesprek gaat hierover met de ouders.

i-mens roept de regelgevers op om meer kindvrije uren toe te laten. Dat zijn werkuren voor bijvoorbeeld teamoverleg, opleiding of het opvolgen van administratieve taken zoals het invullen van het Groeiboekje. Met meerdere peuters rond je been en een baby op elke arm is dat niet vanzelfsprekend.

De 256 kinderbegeleiders in dienst bij i-mens zijn voornamelijk kortgeschoolde vrouwen van onder de 40. 75 procent van hen heeft minder dan tien jaar anciënniteit in de sector. Er zit dus een houdbaarheidsdatum op een kinderbegeleider. En terwijl we mensen langs de voordeur naar binnen proberen krijgen, verlaten er velen de sector langs de achterdeur. Hou het dus werkbaar, en investeer ook in de mensen die met hart en ziel voor de kinderopvang kozen.

Na de septemberverklaring

i-mens is tevreden dat er extra middelen naar de sector van de kinderopvang gaan. Tegelijkertijd roepen wij alle Vlaamse politici op om het niet bij deze eerste investering te laten. De sector is al jarenlang ondergefinancierd, er blijft dus nog veel werk in te halen.

We roepen deze en de volgende Vlaamse Regering dan ook op om bijkomende stappen te zetten in een groot investeringsplan voor de kinderopvangsector. Het onevenwicht tussen instroom en uitstroom moet daarbij verbeterd worden. De competentiemix op de werkvloer moet hoger. Extra ondersteuning, zowel logistiek als pedagogisch, betekent een verrijking voor meerdere functies en een versterking van het geheel. We geloven dat we kinderbegeleiders in de sector kunnen houden door hen meer ruimte, tijd en financiële ondersteuning te geven om hun competenties verder te ontwikkelen.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER