PARTNERCONTENT

“Je kan elkaar pas leren vertrouwen als je elkaar kent”

Iedere maand spreken we met Roeland Van Dessel, gedelegeerd bestuurder van Travvant en CEO a.i. bij Partena. Deze keer polsen we naar zijn visie over Diversiteit & Inclusie.

Wat betekent diversiteit voor jou?

Roeland Van Dessel: “Diversiteit heeft veel dimensies, veel meer dan de dimensies waarop de media focussen. Neem nu diversiteit in taal. Tijdens een strategische oefening bij Partena viel het op dat het woord innovatie bij onze Vlaamstalige mede­werkers een andere invulling heeft dan bij onze Waalse medewerkers. Zelfs als je denkt dat je met gelijkgestemden rond de tafel zit, zijn er dus nog verschillen.”

“Niet elke vorm van diversiteit is zichtbaar. Het is belangrijk dat we ons goed bewust zijn van die (onzichtbare) verschillen, opdat we elkaar goed begrijpen. Problemen en misverstanden in communicatie en samenwerking ontstaan vaak doordat we ten onrechte denken dat we de ander goed begrijpen.”

Hoe manage je diversiteit op de werkvloer?

“Een bedrijf van 2500 medewerkers is een afspiegeling van de maatschappij. Als je als bedrijf geen kader biedt om met verschillen om te gaan, krijg je gegarandeerd problemen. Je hoeft daarom niet alles in regels en procedures te gieten, maar er moet wel uniformiteit zijn in het globale afsprakenkader.”

CCaroline Dupont Photography 220224nr113337 Travvant Roeland Van Dessel VOORKEUR min scaled e1674667970813

“Er zit veel rijkdom in diversiteit, op voorwaarde dat je elkaars verschillen kent en respecteert”

Wat is de impact van de toegenomen diversiteit op outplacement?

“In outplacement begeleiden we ontslagen mede­werkers met de bedoeling hen in staat te stellen een nieuwe job te vinden. Onze outplacement consultants komen in aanraking met een grote diversiteit van mensen, zowel qua etniciteit, opleidingsniveau als mogelijkheden na ontslag. De employability van wie er het meest nood aan heeft, is doorgaans het laagst. Een 57-jarige bediende die 45.000 euro uitbetaald krijgt, heeft andere opties dan een nieuw samen­gesteld arbeidersgezin na een herstructurering. De diversiteit in mensen die we begeleiden vraagt een aangepaste vorm van coaching, die rekening houdt met ieders specifieke context. Maar de inhoud van outplacement is voor iedereen nagenoeg hetzelfde. Outplacement coaches en loopbaancoaches zijn ervaren professionals die gemiddeld 1200 mensen of meer hebben be-geleid en een doorgedreven opleiding doorlopen hebben.”

Hoe kijk jij naar de opkomst van woke?

“Woke: letterlijk vertaald betekent het ‘wakker’, goed geïnformeerd en up-to-date zijn, in het bijzonder ‘het zich bewust zijn van sociaal on-recht ten aanzien van minderheden in onze samenleving’. Maar de laatste jaren werd woke een negatief geladen buzzwoord dat verwijst naar alles wat politiek wordt ervaren als te liberaal of te progressief. Gestart vanuit een drang naar non-discriminatie, bereikt het volgens mij net het omgekeerde. Ik ben momenteel het boek aan het lezen van Bart De Wever waarin hij pleit voor vooruitgangsdenken, zonder schuld en boete over wie wij, gemeenschap van Vlamingen, zijn en waren.”

We maken het onszelf te moeilijk?

“Het is oké om het oneens te zijn met een ander, maar in plaats van verschillen te erkennen, willen sommigen ze uitwissen, waardoor de rijkdom die diversiteit met zich mee kan brengen ons net verarmt, inclusief sommige tradities. Er zit heel veel rijkdom in verschillen, op voorwaarde dat we kennis hebben van die verschillen en respect tonen voor elkaars verschillen.”

“Gebrek aan respect en gebrek aan bereidheid om de ander echt te leren kennen en te begrijpen, maakt dat er geen vertrouwen is. En waar er geen vertrouwen is, wordt samenwerking heel moeilijk. Laat staan inclusie.”

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Jouw verhaal lanceren bij #ZigZagHR?

Bespreek met ons de opties om jouw branded content op onze site te zetten.

Ook interessant

LEES MEER