Flexi-jobs en studentenjobs broodnodig op krappe arbeidsmarkt

NOWJOBS, bekend van de gelijknamige app die het mogelijk maakt om snel en digitaal een bijverdienste te vinden, pleit voor een update van het huidige wettelijke kader rond jobstudenten en flexi-jobbers. Zij kunnen minder verdienen dan ze zouden willen, terwijl de arbeidsmarkt kreunt onder een aanhoudende krapte. NOWJOBS publiceert daarom een whitepaper in de hoop dat de resultaten van twee surveys nog kunnen dienen voor de laatste rechte lijn van de begrotingsonderhandelingen. Je kan de whitepaper onderaan raadplegen

NOWJOBS wil het aantal uren voor werkstudenten verhogen van 475 naar 750 uren per jaar en flexi-jobs mogelijk maken in meer sectoren.

Aanpassing wettelijk kader

Bedrijven kunnen met moeite hun vacatures vullen, waardoor de productiviteit daalt. Toch zijn mensen vandaag meer gemotiveerd om bij te verdienen, vanwege de stijgende huur-, energie- en voedselprijzen. Echter botsen ze hier op verouderde limieten: hun uren zijn op, of in de sector waar ze een meerwaarde kunnen betekenen, mogen geen flexi-jobbers aan de slag.

Een aanpassing van het wettelijke kader is voor NOWJOBS een duidelijke win-win situatie voor bedrijven en werknemers.

NOWJOBS stelt twee duidelijke oplossingen voor:

  • verhoog het aantal uren dat studenten voordelig mogen werken tot 750 uren per jaar, of neutraliseer dat aantal minstens tijdens vakantieperiodes,
  • én laat flexi-jobs toe in meerdere sectoren.

Studentenjob is zaak van rondkomen

In februari en september peilde NOWJOBS naar de redenen waarom studenten bijverdienen. In februari gaf 30% aan dat ze een studentenjob nodig hebben om te overleven, in september gold dat al voor 36% van de studenten.

Studeren is duur en zelfstandige studenten moeten creatief omspringen met hun uitgaven om rond te komen. Zo kunnen ze niet alle boeken kopen, of moeten ze medische kosten uitstellen. Maar liefst 51% van de bevraagde studenten geeft in september aan dat ze meer moeten werken vanwege de duurdere energie- en voedingsprijzen.

Het aantal uren dat studenten voordelig mogen werken, is echter veel te laag. Zodra de limiet van 475 uren (per jaar) in zicht komt, bestaat het risico dat ze voor hun werkgever plots werkstudenten worden in plaats van gewone jobstudenten, waardoor ze minder interessant worden voor werkgevers en het nettoloon voor hetzelfde werk verlaagt.

Bovendien lopen hun ouders dan het risico om het groeipakket te verliezen. In september 2022 heeft 14,76% van de studenten tewerkgesteld door NOWJOBS dan ook minder dan 100 uur over (NOWJOBS zette dit jaar al 23.818 studenten aan het werk).

Bedrijven die in het najaar op zoek zijn naar extra mankracht, worden zo gedwongen om te opteren voor studenten met nog veel werkuren op overschot, in plaatse van de meeste geschikte en ingewerkte profielen.

Flexi-jobs zijn broodnodig

Net zoals studenten, zijn vaste werknemers genoodzaakt om bij te verdienen. Uit de bevraging van NOWJOBS in september van dit jaar blijkt dat 3 op de 5 werkende Vlamingen (60%) behoefte hebben aan een bijverdienste naast hun hoofdjob. De reden was voor 27% van de bevraagden ‘kunnen rondkomen’, naast ‘bijverdienen als extraatje’ (55%) en ‘om te kunnen sparen’ (42%).

Toch worden flexi-jobbers gehinderd door de huidige wetgeving, omdat ze niet overal aan de slag mogen. Verschillende sectoren die met specifieke tekorten kampen, zoals zorg, onderwijs, distributie of logistiek mogen nu geen beroep doen op bijverdieners.

Uit de bevraging van NOWJOBS werd duidelijk dat flexi-jobbers vragende partij zijn om in meer sectoren te kunnen worden tewerkgesteld. Zo gaf 15,37% van de bevraagden aan een uitbreiding te willen naar alle sectoren, 23% een uitbreiding naar onthaal en administratie en 14,72% naar de zorg. 8,44% zou aan de slag willen kunnen in de logistiek. 7,14% in de industrie en 5,19% in de bouw.

Laat mensen zich engageren

Los van de economische noodzaak, zo blijkt uit de bevragingen van Nowjobs, nemen heel wat mensen een flexi-job om sociale redenen. In september zegt 25% van de bevraagden te flexi-jobben om ‘iets leuks te doen om zich mee bezig de houden’. 22% geeft ‘sociaal contact’ als reden.

Ze vinden de sociale contacten en de afwisseling met hun dagelijkse job fijn en zijn trots op hun flexi-job. En laat gemotiveerde werknemers nu nét zijn waar verschillende sectoren zo verlegen om zitten.

Een uitbreiding van de flexi-jobsectoren zou ook onze gepensioneerden helpen. Velen onder hen zijn gemotiveerd voor een extra bezigheid met sociaal contact. Ook heeft deze groep het financieel niet altijd makkelijk: bijna de helft van de gepensioneerde Vlamingen (48%) zegt behoefte te hebben om naast hun pensioenuitkering extra bij te verdienen.

Het pleidooi van Nowjobs is concreet en oplossingsgericht voor alle partijen die voor de uitdaging staan om onze koopkracht en economie de volgende jaren op peil te houden. De nieuwe regels geven bedrijven de kans om een flexibele werkpoule van studenten en/of flexi-jobbers aan te leggen, bovenop hun vaste werkkrachten. Zij kunnen dan onverwachte afwezigheden of plotse piekmomenten opvangen, terwijl vaste werknemers een duurzame basis waarborgen.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER