De arbeidsmarkt is essentieel om de opwarming van het klimaat tot 1,5 graad te beperken

Op de COP 28 in Dubai hebben de deelnemers een akkoord bereikt over de ontwerptekst die spreekt van een transitie weg van fossiele brandstoffen. Dichter bij huis verplichtte, begin deze maand, het Brusselse Hof van beroep de Belgische Staat, het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent af te bouwen tegenover 1990.

Om de energietransitie te versnellen, zo klinkt het, moeten we efficiënter omspringen met energie en inzetten op hernieuwbare energie. Concreet gaat het over de verduurzaming van woningen, de installatie in Vlaanderen van niet minder dan 1 miljoen warmtepompen tegen 2030 en een totale overschakeling op elektrische wagens.

Om al die elektrische wagens aan het rijden te houden, zijn tegen 2030 in België maar liefst 150.000 laadpalen nodig.
De vraag die rijst, is: wie gaat dat allemaal doen?

Tekort aan technische profielen bemoeilijkt de groene transitie

De productie en productiekost van deze technieken zijn een probleem en de markt aarzelt nog om deze technieken te omarmen, maar één van de grootste problemen, waar het zelden over gaat, is het tekort aan technische profielen die die energiezuinige, duurzame en circulaire technieken in de vingers hebben en kunnen installeren.

Afgaande op de subsidies voor energetische renovatie- en verbouwingswerken en de fiscale voordelen voor laadpalen, kunnen we zeggen dat de overheid en maatschappij zich klaarstomen voor deze transitie. De arbeidsmarkt echter hinkt zwaar achterop.

Waarom kampt de arbeidsmarkt met een tekort aan technische profielen? De reden is niet ver te zoeken. Technische en beroepsrichtingen op school blijven kampen met een imagoprobleem en lopen leeg. De War for Talent woedt daarom het hevigst in sectoren waar deze technische profielen nodig zijn.

Als talentplacementbedrijf spreken wij ondertussen, contradictorisch genoeg, van ‘Golden Jobs’:
wie ervoor kiest, vindt gegarandeerd werk.

De technische en beroepsopleidingen moeten dus opgewaardeerd worden, maar die opwaardering lost de acute problemen niet op. Elke vacature die blijft open staan, is niet alleen een onmiddellijke economische nood voor bedrijven, maar ook een zware rem op de groene transitie die erg dringend is.

Bedrijven kunnen dus niet anders dan inzetten op de opleiding van hun eigen mensen.

Cijfers van Statbel, echter, tonen aan dat het levenslang leren in ons land ongunstig evolueert. België loopt (10,2% in 2021) steeds meer achterop ten opzichte van het Europese gemiddelde (10,8%).

Hire the will, train the skill

We zien inspanningen om die uitdaging aan te gaan, maar het kan nog beter. Via Duaal Leren kunnen leerlingen én op school én op de werkvloer een vak leren. Werkzoekenden op hun beurt kunnen bij de VDAB langlopende opleidingstrajecten volgen.

Zelf proberen we ons steentje bij te dragen via onze opleidingen (bijv. tot installateur van elektrische laadpalen) van Talent Lab.
Allemaal druppels op een hete plaat.

Wat betreft het klimaat staat er zoveel op het spel dat we via deze weg de arbeidsbemiddelingsdiensten in ons land willen oproepen om te blijven investeren in technische opleidingstrajecten en alle bedrijven om werk te maken van degelijke opleidingsplannen.

Investeren in de competenties van de werknemers loont omdat bedrijven op die manier eigen personeelstekorten kunnen wegwerken met basisprofielen. Als die basisprofielen voldoende ‘goesting’ tonen om aan de slag te gaan én verder opgeleid te worden richting een expertise waar de planeet veel nood aan heeft, dan zetten we de grootst mogelijke stappen.

Lien Byttebier, General Manager Accent Talent Lab

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER